DAVRANIŞ BOZUKLUĞU - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

advertisement
DAVRANIŞ BOZUKLUĞU - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Başkalarının temel haklarına saldıran, var olan yasalara uygun olarak davranmayan, kuralları
hiçe sayan başlıca toplumsal değerleri önemsemeyen ve tekrarlayıcı bir biçimde devam eden
rahatsızlık, davranış bozukluğu olarak adlandırılabilir.
Davranış bozukluğu olan kişiler, diğer insanların duygularını, arzu, istek ve beklentilerini
umursamazlar ve empati yapamazlar. Saldırgan bireyler, belirsiz ortamlarda diğerlerinin
niyetlerini düşmanca ve tehdit edici olarak algılarlar. Saldırgan tepkiler verip, bu tepkilerinde de
hakli ve mantıklı olduklarına inanırlar. Bu bireyler kati, arsız olup, duruma uygun suçluluk ve
pişmanlık duyguları da göstermezler. Çoğu kez arkadaşlarını ele verip, kendi suçları nedeniyle
başkalarını suçlarlar. Güçlü görünmeye çalışırlar ama kendilerine güvenleri genelde düşüktür.
Öfke atakları, irrite - gergin hal, engellenmeye karşı tolerans düşüklüğü ve sık sık kaza
yaptıkları görülebilir. Okul başarıları yasa ve zekaya göre beklenen düzeyin altındadır (okuma
ve sözel becerilerde sıklıkla). İntihar düşünceleri ve intihar girişimleri, rastgele cinsel ilişkilerle
hastalık taşıma ve okuldan atılmalar görülür.
Anne ve babanın reddi ve ihmali, huysuz bebeklik dönemi bakımında ve eğitiminde
tutarsızlıklar ve baskı, fiziksel ve cinsel sömürü - dayak - denetim eksikliği, çocuğun sınırlarının
çizilmemesi, bakim veren kişilerin sık sık değişmesi, ailedeki büyüklerin sayısının fazla olması,
suçlu çocuk gruplarıyla arkadaşlık etme de, aileden kaynaklanan bozukluklardır.
Davranış bozukluğu son 10 - 20 yılda artmıştır ve kentlerde daha sık görülmektedir. Erkek
çocuklarda görülme sıklığı biraz daha fazladır. (18 yaşın altındaki erkeklerde % 6 - 16, kızlarda
ise % 2 - 9 arasında değişir)
GİDİŞ
Davranış bozukluğu 5 - 6 yaşlarında başlayabilir. Daha çok geç çocukluk ya da erken ergenlik
döneminde baslar. 16 yaşından sonra nadir olarak başladığı görülmüştür. Gidişi değişkendir.
1/3
DAVRANIŞ BOZUKLUĞU - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Erken başlamışsa anti sosyal kişilik bozukluğu riskini artırır. Duygu durum bozukluğu, anksiyete
bozukluğu riskleri de vardır.
Genetik ve çevre şartları ile oluşan bir bozukluktur. Alkol bağımlılığı, duygu durum bozukluğu,
şizofreni, hiperaktivite bozukluğu, davranış bozukluğu gösteren ailelerin çocuklarında bu
bozukluk sık görülür.
Karşıt olma - karşı gelme bozukluğu ve dikkat eksikliği - hiperaktivite bozuklukları ile birlikte
bulunabilir. Manik epizod geçiren çocuklarla ve uyum bozukluğu olan çocuklardan ayrılmalıdır.
18 yaşın altındaki bireylere anti sosyal kişilik bozukluğu tanısı konmaz.
(DSM IV'den yararlanılmıştır)
BELİRTİLERİ:
1. Çevresindeki kişilere gözdağı vermek, korkutmak ve üstünlük taslamak,
2. Kavgaları başlatmak
3. Bıçak, tabanca gibi aletlerle başkalarına ciddi bir biçimde fiziksel olarak zarar vermek,
yaralamak
4. İnsanlara fiziksel olarak acımasız davranmak.
5. Hayvanlara fiziksel olarak acımasız davranmak
6. Başkalarına saldırmak, hısızlık yapmak, tehdit etmek
7. Başkalarını cinsel olarak taciz etmek, zorlamak
8. Çıkar sağlamak için sorumluluktan kaçmak ya da yalan söylemek
9. Kurallara uymamak
10. Genel düzeni bozmak
11. Yasaklara karşı gelmek
web tasarım
2/3
DAVRANIŞ BOZUKLUĞU - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
yazan: Uzm. K. Psi. Yasemin Meriç Kazdal
3/3
Download