seluloz sentezi

advertisement
Ayxmaz/biyoloji
Bitki hücrelerinde çeper oluşumu
Bitkilerde hücre çeperi oluşumunda rol alan temel elamanlar resimdende anlaşılacağı gibi üç farklı
molekül grubundandır.Farklı bitki hücrelerine bu yapıya farklı moleküller (Lignin vb)
katılabilmektedir. Çeper oluşumunda rol alan ve selüloz olmayan polisakkarilerden pektin ve
hemiselüloz golgi aygtında sentezlenir. Bu maddeler salgı vezikülleri (Kofulları) ile zar dışına
bırakılırlar.Hücre zarı dışnda selülozla beraber çeper oluşumunda rol alırlar. Golgi ayrıca orta lamel
oluşumu ve sitokinezin gerçekleşmesindede rol alır.
Aşağıda selüloz sentez kompleksi şematize edilmiştir
Selüloz oluşumunda, golgiden köken alan ve yapısında selülaz enzimleri (selüloz sentez kompleksi)
taşıyan veziküller, miyofibrillerle hücre zarı iç yüzeyine taşınırlar. Bu bölgede çeper oluşumu (selüloz
sentezi) esnasında zara eklenen kompleks, yapısındaki enzimlerle sukroz moleküllerini kullanarak
hücre dışına doğru selüloz liflerini sentezlerler.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Create flashcards