endüstri 4.0 ve dağıtım merkezleri

advertisement
TRANS medya DOSYA
Endüstri 4.0 ve
dağıtım merkezleri
Dağıtım merkezlerinin giderek tedarik zincirinin
en önemli parçası haline gelmesi, onları daha
çeşitli ürünleri idare edebilmek ve dolayısıyla
yeni beklentilere adapte olmak zorunda bırakıyor. Var olan ve yeni ortaya çıkan Endüstri 4.0
teknolojileri daha büyük operasyonel genişliği,
operasyonel ücretlerin kaldırılmasını, birimsel
ve adapte edilebilir otomasyonun sürdürülmesini ve büyümenin teşvik edilmesini sağlayabilir.
Dağıtım merkezlerinin yavaş yavaş Endüstri 4.0
teknolojilerine geçmesi, iş gücünün veri yönetimine, analizine, güvenliğine ve veri doğrultusunda hareket edilmesine göre yeniden şekillenmesini sağlayacak. Dağıtım merkezlerinin Endüstri
4.0 teknolojilerini uygulamaya başlaması
aşağıdakileri de beraberinde getirebilir:
Deloite’den öneriler:
1- Endüstri 4.0 destekli otomasyonun ne zaman
ve nerede işe yarayacağını ve hangi noktada
uygulamaya geçilmeden önce beklemeye
değeceğini kararlaştırmak için tedarik zinciri
içerisindeki ihtiyaçları belirlemek gerekiyor.
Hangi teknolojilerin masraf ve riski azaltacağına ve hangi teknolojik ilerlemelerin var olan
yetkinlikleri geliştirebileceğini dikkate alarak
hangi yatırımları ileriki tarihler için bekletmeye
değeceğini kararlaştırılmalı.
2- Endüstri 4.0 teknolojilerinin yarattığı
yetenek ihtiyacını karşılamak için yetenek
stratejileri geliştirin ve özellikle Endüstri 4.0
tarafından etkinleştirilen varlıkları korumaya
ve yönetmeye odaklı bir şekilde gelecekte
oluşabilecek yetenek boşluklarına karşı aktif
şekilde hazırlanabilmek için işinizin değişen
ihtiyaçlarını devamlı bir şekilde değerlendirin.
Ekim 2016
44
Bu aynı zamanda dağıtım merkezlerine artan
seviyede otomasyonu destekleyecek ve bu
merkezleri hazırlayacak yetenekleri bulmak
için neler yapılması gerektiğinin kararlaştırılması konusunda yardımcı olur.
3- Dağıtım merkezlerinin işlevselliği üzerinde etkisi bulunan tedarik zinciri gereksinimlerini ya da taleplerini etkileyebilecek yeni
trendleri takip edin. Dağıtım operasyonlarını
geliştirmek için yeni fırsatları inceleyin,
performans değerlendirmesi yapmak için
rekabeti arttıracak istihbarat edinin ve piyasadaki potansiyel tehditleri inceleyin. Bu,
önümüzdeki 10 yılda hızla dönüşecek olan
bu alanda etkili planlama ve karar verme
yetkinliğinin sağlanmasına sebep olacak.
4- Kompleks sistemlerde veri yönetimi,
güvenilirlik ve güvenlik için planlama yapın.
Veri yönetimi sistemleri, Endüstri 4.0 teknolojilerinin uygulanması ve işleyişinde büyük
bir rol oynuyor. Endüstri 4.0 teknolojilerini
uygulayan dağıtım merkezleri için verinin
toplanabilmesi, analiz edilebilmesi, ona göre
hareket edilebilmesi ve güvenlik altına alınabilmesi çok büyük bir önem teşkil ediyor.
Endüstri 4.0 teknolojilerinin dağıtım merkezleri üzerindeki etkisi çok daha etkili tesisleri
olanaklı kılabilir. Liderlerin aktif bir şekilde
Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımının
potansiyel yararları ile birlikte dağıtım
trendlerinin yaratacağı etkiyi değerlendirmesi kritik bir önem taşıyor. Bu yöneticilerin
önümüzdeki 10 yılda hızla dönüşecek olan
bu alanda gelecek hedeflerine ulaşılabilmesi için etkili planlar yapmasına olanak
sağlayabilir.
Daimler’in
rüyası
“Bugün sizi çok da uzakta olmayan bir geleceğe
yolculuğa çıkaralım. Bir ülkede veya kıtada veya
herhangi bir yerde ürünler taşınmaya hazırlanıyor. Paketlendikten hemen sonra, otomatik bir
uzun yol kamyonu yükleme yokuşunda bekliyor.
Vakit kaybetmeden kamyon tamamen yükleniyor, dijital olarak kontrol ediliyor ve otoyola
doğru yol alıyor. Yolda, kamyon aynı yönde giden
diğer kamyonlarla bağlantıya geçiyor. Birlikte bir
takım oluşturuyorlar ve bu araç dizini yakıt ve
CO2 emisyonlarından tasarruf sağlıyor. Ayrıca en
akıllı, yoğun trafiğin olmadığı yollarda gidiyorlar.
Kamyonlar varış noktasına, yani büyük bir kentin
eteklerindeki dağıtım merkezine ulaştığında,
yükleme rampası çoktan hazır duruyor ve
forkliftler bekliyor. Ürünler derhal, çoktan
belirli bir teslimat rotasına atanmış özel yük
rafı sistemlerinde ‘akıllı’ şekilde depolanıyor.
Sürücüsüz taşıma araçları, taşıdıklarına ve
nereye gitmeleri gerektiğine bağlı olarak yük
raflarını elektrikli teslimat kamyonetlerine veya
elektrikli dağıtım kamyonlarına yüklüyor. Ancak
ister ürünler kamyonetle bir eve, ister kamyonla
bir süpermarkete taşınsın: Varış noktalarına
emisyonsuz ve sessiz bir şekilde ulaşıyorlar.
Kamyonetle birlikte hareket eden insansız
hava aracı (dronun) avluya son indirmesi de
dâhil. Kulağa inanılmaz gelebilir ama değil. Bu,
müşterilerimize yararlanması için, Daimler’in üç
ticari araç bölümünün - kamyonlar, otobüsler
ve kamyonetler - üzerinde çalıştığı vizyondur.”
Daimler’in IAA 2016 Medya Gecesi’ndeki açılış
konuşması.
www.transmedya.com
Download