"Bizde olan istibdat Asya`nın hürriyetine zulmani bir set çekmişti

advertisement
Sorularlarisale.com
"Bizde olan istibdat Asya'nın hürriyetine zulmani bir set
çekmişti. Ziyayı hürriyet o muzlim perdeden geçemezdi
ki, gözleri açsın, kemalatı göstersin." Bizdeki istibdat
Asya'nın hürriyetine nasıl set çekiyor? Hürriyet olmadan
kemalat neden olmuyor?
"Birincisi: Bizde olan istibdat, Asya'nın hürriyetine zulmanî bir set
çekmişti. Ziya-yı hürriyet o muzlim perdeden geçemezdi ki, gözleri
açsın, kemâlâtı göstersin. İşte bu seddin tahribiyle, fikr-i hürriyet
Çin'e kadar yayıldı ve yayılacaktır."(1)
Avrupalılar demokrasi ve özgürlükler sayesinde her alanda inkişaf edip ilerlediler.
Asya ise istibdadın ve diktatörlüklerin elinde inim inim inleyip bir çok kabiliyet ve
dahileri telef etti. Çok uzaklara gitmeye gerek yok, bugün Orta Doğu’nun en büyük
sorunu istibdat ve dikta rejimlerdir. Bütün İslam ülkelerinin servet ve enerjisini bir
avuç aşiret tutmuş, yiyebildiklerini kendileri yiyorlar, yiyemediklerini de emperyalist
güçlere peşkeş çekiyorlar. Böyle bir zeminde ve ortamda kabiliyet ve zenginlikler
inkişaf etmez, tam tersi heba olup gider.
Özet olarak, baskıcı zihniyetin ve rejimin hükmettiği bir yerde kemalat ve gelişim
olmaz. Hürriyet ve fikir özgürlüğü kemalatın abdesti gibidir. Nasıl abdestsiz namaz
olmuyor ise, hürriyetsiz de kemalat olmaz ve olmuyor. Asya’nın halihazırdaki
vaziyeti buna en büyük şahittir.
(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download