Her bir poşet Gaviscon Infant, etken madde olarak 225 mg sodyum

advertisement
FORMÜLÜ:
Her bir poşet Gaviscon Infant, etken madde olarak 225 mg sodyum aljinat ve 87.5 mg
magnezyum aljinat ayrıca katkı maddesi olarak mannitol ve kolloidal silika içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik özellikler: Gaviscon Infant'ın etki mekanizması fizikseldir.
Alındıktan sonra asidik mide içeriği ile reaksiyona girerek bir jel oluşturur, bu jel mide içeriğini
stabilize ederek gastroözofageal reflü sıklığını azaltır.
Farmakokinetik özellikler:
Gaviscon Infant, etkisini tamamen fiziksel olarak ve ilacın sistemik dolaşıma geçişinden
bağımsız olarak gösterir.
ENDİKASYONLARI:
Gaviscon Infant bebek ve çocuklarda kardiyak sfinkterin yeterince gelişmemesine bağlı gastrik
regürjitasyonun semptomatik tedavisinde kullanılır.
Gaviscon Infant bebek ve çocuklarda hiatus hernisi ile ilişkili gastrik regürjitasyon ve
gastroözofageal reflünün semptomatik tedavisinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI:
İleus ve uzun süreli diyare varlığında kullanılmamalıdır.
Prematüre bebeklerde, doktor kontrolünde olmayan 1 yaşın altındaki çocuklarda ve ateş, diyare,
kusma gibi sıvı kaybına neden olan bir hastalığı olan çocuklarda kullanılmamalıdır.
Her bir poşet Gaviscon Infant 21mg (0.92 mmol) sodyum içerir. Bu yüzden şüpheli bir böbrek
hastalığı olanlarda veya böbrek hastalığına bağlı tedavi görenlerde ilacın sodyum içeriği
hipernatremi riski yaratacağı için kullanılmamalıdır.
Ayrıca içindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılık hali var ise
kullanılmamalıdır.
UYARILAR VE ÖNLEMLER:
7 gün uygulanan Gaviscon Infant tedavisine rağmen regürjitasyona bağlı semptomlarda iyileşme
görülmez veya şikayetler kötüleşir ise hastanın hekim tarafından yeniden değerlendirilmesi
gerekir.
Olası bir hipernatremi riskinden korunmak için önerilen Gaviscon Infant dozu (Bakınız:
Kullanım şekli ve dozu) tam olarak tatbik edilmelidir. Hipernatremi gelişir ise oral sıvı
uygulanarak ve elektrolit takibi yapılarak tedavi edilebilir. Şiddetli durumlarda hipo-ozmolar
sıvılar kullanılır.
YAN ETKİLER:
Gaviscon Infant’ın aşırı dozda alımı gastrik distansiyona yol açabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Gaviscon Infant’ın kıvam artırıcı gıda katkı maddeleri veya benzer maddeleri içeren süt ürünleri
ile birlikte kullanılması mide içeriğinin aşırı yoğunlaşmasına neden olabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Gaviscon Infant su veya mama ile karıştırıldıktan sonra ağız yoluyla, aşağıda önerildiği dozda
kullanılır. İlaç hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
Anne sütü alan bebeklerde:
4.5 kg’ın altında olanlarda 1 poşet.
4.5 kg’ın üzerinde olanlarda 2 poşet.
Hazırlanışı: Poşet içindeki toz bir bardak içine boşaltılır. Üzerine 1 tatlı kaşığı (5 ml) kaynayıp
soğutulmuş su ilave edilip iyice çalkalandıktan sonra 2 tatlı kaşığı daha (10 ml) su daha ilave
edilip karıştırılır. Hazırlanan ilaç her beslenmeden sonra kaşık veya biberon ile içirilir.
Biberon ile beslenen bebeklerde:
4.5 kg’ın altında olanlarda; 1 poşet 115 ml den daha az olmayan miktarda mamaya karıştırılır ve
iyice çalkalanır.
4.5 kg’ın üzerinde olanlarda; 2 poşet 225 ml den daha az olmayan miktarda mamaya karıştırılır
ve iyice çalkalanır.
Küçük çocuklarda:
2 poşet Gaviscon Infant, anne sütü alan bebeklere hazırlandığı gibi hazırlanarak her yemekten
sonra içirilir.
Tedavi 24 saat içinde 6 kereden daha fazla olmamalıdır.
Sadece çocuklarda kullanılır. Erişkinler ve yaşlılar için uygun değildir.
DOZAŞIMI VE TEDAVİSİ:
Nadiren süt proteinleri ile Gaviscon Infant’ın meydana getirdiği mide içi kitleler oluşabilir.
Gaviscon İnfant’ın aşırı dozu bu kitlelerin oluşumuna katkıda bulunabilir. Bu kitlelerin çoğu
çocuk hastaneye getirildiğinde kendiliğinden çözülmüş olur.
Doz aşımı tedavisinde; Gaviscon İnfant alımı sonlandırılarak, hastanın sıvı alımı arttırılır ve
elektrolit dengesi düzenlenir. Eğer kendiliğinden çözünme meydana gelmez ise kitlenin
endoskopik veya cerrahi olarak çıkarılması gerekir.
SAKLAMA KOŞULLARI:
30° C nin altındaki oda sıcaklığında, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ:
30 poşetlik ambalajlarda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Gaviscon Tablet (çiğneme tabletleri) 60 tabletlik ambalajlarda.
Gaviscon likit 200 ml’lik şişelerde.
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
Reçete ile satılır.
RUHSAT TARİHİ VE NO.: 08.02.2005 – 117/24
RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
İkitelli Organize San. Bölgesi
Haseyad II.Kısım No:228
34306 İkitelli – İSTANBUL
ÜRETİM YERİ:
Reckitt Benckiser Healthcare Ltd. - İNGİLTERE
Prospektüs onay tarihi :16.03.2006
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards