newsletter - CİSEATED-ASEHERT-CİNSEL EGITIM

advertisement
1
CİSEATED-ASEHERT EĞİTİM-TANITIM MEKTUP-07-Mart-2017
(ASEHERT Newsletter March-07-2017)
CİSEATED-ASEHERT (Cinsel Sağlık Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneği) Temel Halk Eğitimlerine
Başlıyor!
ASEHERT (Association of Sexual Health Education Research and Treatment) BEGINS ITS PUBLIC
SEXUAL HEALTH EDUCATIONS AND WORKSHOPS DURING SPRING-SUMMER-2017
(English version below)
www.ciseated.org
www.cinselegitim.org
www.tantraakademi.com
İletişim E-postası: [email protected]
Tüm Eğitimcilerimize, Öğrencilerimize ve Dostlarımıza Güzel ve Mutlu Bir İlkbahar Dönemi Diliyoruz,
CİSEATED (Cinsel Sağlık Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneği) Mayıs-2015’te düzenlediği Uluslararası
Anadolu Akademik Kongresinden sonra (www.twincongress2015.com) eğitimlere başlıyor.
İlk eğitimler halka yönelik, kısa bir günlük ve/veya birkaç modüllük sertifikalı eğitimler olacak (Bir
modül bir hafta sonu ve 2 gün). Temelde 2017-İlkbahar ve Yaz eğitimlerine 2 temel workshop ile
başlıyoruz:
1-Holistik Neo-Tantra ve ESR Workshopları (Bir gün sadece bayanlara)
2-Vajinismus ve Anorgazmi Workshopları (Bir gün sadece bayanlara)
2017 Sonbaharında çiftlerin de katılabileceği “Mutlu İlişki-Mutlu Evlilik” başlıklı 2 basamaklı
workshoplarımız (Atölyeler) ve diğer kısa süreli workshoplarımız da başlayacaktır.
2
Kitaplarımızda belirttiğimiz üzere toplumumuzda son 20 yıldır Vajinismus, Anorgazmi ve diğer cinsel
fonksiyon bozuklukları kadınlarda çok yayılmış ve artmış durumdadır. Kadınlarda tahmini olarak
vajinismus % 15-20’ler düzeyine, anorgazmi ve orgazm olma güçlüğü ise % 40-45’ler civarına
tırmanmıştır. Erkeklerde de pek çok nedenden dolayı erken boşalma, erektil disfonksiyon, cinsel uyarı
ve ilgi eksikliği ve diğer cinsel fonksiyon bozuklukları parabolik olarak artmaktadır. Son 15 yıldır
boşanma oranları da parabolik olarak artmaktadır; boşanmaların kökeninde cinsel uyumsuzluk,
ekonomik koşullardan sonra ikinci sırayı almaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde görülen bu cinsel
fonksiyon bozukluklarının temelinde ise cinsellik ve cinsel fizyoloji konusundaki bilgisizlikler, yanlış
inançlar, mitler, cehalet yatmaktadır. Ayrıca, bilinçsiz ve aşırı ilaç kullanımı (örn. SSRI antidepresanlar, psikiyatrik diğer ilaçlar vb.), GDO’lu yiyecekler, yanlış beslenme, ağır yaşam koşulları ve
stres de bu konuda çok önemli etyolojik nedenlerdir.
CİSEATED-ASEHERT öncelikle 2018 yılına kadar halk eğitimlerine öncelik verecektir. 2018 yılının ikinci
döneminde ise uzun dönemli birkaç modüllü halka ve profesyonellere yönelik eğitimlere geçeceğiz.
2018 yılında bir veya birkaç modüllük (bir modül bir hafta sonu ve iki gündür) eğitimleri
gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Profesyonellere yönelik akredite ve sertifikalı eğitimler hekimler,
uzman hekimler, psikologlar, hemşire ve ebeler, sosyologlar, sağlık çalışanları ve laboratuvar
teknisyenleri, PDR uzmanları, biyologlar ve ilgili sağlık personeline verilecektir. Ayrıca uluslararası
eğitmen katılımlı ve IASHS-FIAS-NACS ile koordine uluslararası akredite eğitimlerimiz de 2018-2019
yıllarında başlayacaktır. Bu konudaki çalışmalarımız 2018 Kasım ayındaki “II. International Anatolian
Twin Congress on Neuroscience and Sexual Health” kongresinde kararlaştırılacaktır. Uluslararası
eğitmen katılımlı (Prof. Charles Moser-ABD, Prof. Osmo Kontula-Finlandiya, Prof. Carlos SchenckABD, Prof. Oswaldo Rodrigues-Brezilya öncülüğünde), IASHS (Institute for Advanced Study of Human
Sexuality; http://www.humansexualityeducation.com/ ) akredite cinsel terapist, danışman online ve
hızlandırılmış, sertifikalı eğitimlerimizin de 2018 ortası veya 2019 yılında başlaması planlanmaktadır.
Türkiye’de bugün uluslararası akredite cinsel terapist ve danışman eğitimi veren hiçbir merkez veya
dernek yoktur; halihazırda var olan eğitimler de çok yetersizdir ve uzmanı olmayan kişiler tarafından
verilmektedir.
Bu eğitimlere katılmak istiyorsanız, eğitimler ve faaliyetlerimiz hakkındaki detaylı bilgiyi aşağıdaki web
sitelerinden alabilirsiniz:
www.cinselegitim.org
www.tantraakademi.com
www.ciseated.org
Yukarıda adı geçen eğitimlerimize katılmak isteyenler veya arkadaşlarının, eşlerinin veya
partnerlerinin ya da danışanlarının, hastalarının katılmasını isteyenler lütfen aşağıdaki linkten kayıt
formlarını indirip doldurarak bize göndersinler:
http://www.cinselegitim.org/?pnum=24&pt=KAYIT+FORMU
3
EĞER MÜMKÜNSE BU E-POSTAYI VE EKLERİNİ İLGİSİNİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ VE İHTİYACI
OLAN ARKADAŞLARINIZA, EĞER SAĞLIK PROFESYONELİ İSENİZ HASTALARINIZA, DANIŞANLARINIZA
YÖNLENDİRİRSENİZ MİNNETTAR KALIRIZ.
Eğitim tarihlerimiz ve eğitim yapılan oteller ekteki poster resimlerinde mevcuttur. Bu konuda
yazışmak için:
[email protected]
[email protected]
CİSEATED Telefonu: 0538 971 0906 (Sadece mesaj atınız, size geri dönülecektir. Mesajda isim soyad,
telefon numaraları ve e-postanızı mutlaka yazınız).
İyilikle ve sağlıkla kalın. Mutlu bir ilkbahar ve yaz dönemi diliyoruz.
CİSEATED Başkanı
Doç. Dr. Ümit SAYIN
www.drumitsayin.com ve www.humitsayin.com
E-mail: [email protected]
www.ciseated.org
CİSEATED DERNEĞİNİN MİSYONU
Derneğin kuruluş amacı, kamu yararı amacıyla ve aile kurumunun korunması amacıyla ulusal ve
uluslararası boyutta cinsel sağlık ve insan cinselliği, cinsel fizyoloji, cinsel fonksiyon bozuklukları,
cinsel fonksiyon bozukluklarının nedenlerinin ve tedavisinin araştırılması, cinsel tedavi ve ilgili
konularda MULTİ-DİSİPLİNER ve İNTER-DİSİPLİNER araştırmalar ve çalışmalar yapmak; halka ve
topluma, hekimlere, cinsel terapistlere, psikiyatristlere ve psikologlara, sağlıkla ilgili profesyonel
çalışanlara eğitim vermek, bu konuda her türlü yayıncılık faaliyetini gerçekleştirmek; cinsel sağlık
konusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak; Kongreler, paneller, konferanslar, eğitim
festivalleri düzenlemek; cinsellikle ilgili fonksiyon bozuklukları konusunda araştırma, eğitim ve tedavi
hizmetlerini vermek; yurtdışındaki kurumlarla yukardaki konularda koordinasyonlar ve ortak bilimsel
ve akademik çalışmalar düzenlemektir. Aile terapisi, aile danışmanlığı, cinsel terapi, aile kurumunun
korunması gibi konularda toplumun cinsel sağlığının korunması, eğitilmesi, bilgilendirilmesi açısından
bilimsel, akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmak. Aile danışmanlığı merkezleri, cinsel
terapi merkezleri, aile kurumunun korunması amacı ile kamu yararına gerekli kanunlar, tüzükler ve
genelgelere ve Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak pek çok
danışmanlık, eğitim, araştırma ve tedavi merkezleri kurmak.
ASEHERT’S MISSION
4
SHORT DEFINITION:
Founding purpose of the association is to do research on sexual health and human sexuality, sexual
physiology, sexual dysfunctions, the treatment and causes of sexual dysfunctions at national and
international levels, to perform multidisciplinary and interdisciplinary research and studies of sexual
treatment and related subjects; educate the public and the society, doctors, sexual therapists,
psychiatrists and psychologists, professionals of health; accomplish scientific and academic research
on sexual health; undertake service of research, education and treatment about malfunctions
related to sexuality; organize scientific and academic studies in cooperation with, associations
abroad about the topics mentioned above. Execute scientific, academic studies and scientific
research for the purpose of public sexual health promotion, protection, education and information
on topics such as family therapy, family counselling, sexual therapy, protection of the family
institution. Establishing family counselling centers, sexual therapy centers, and many counselling,
education, research and treatment centers for promoting public welfare and protection of the
family health compatible with the necessary law, statutes and circulars and legislations of the
Ministry of Health and Ministry of Education.
SHORT ENGLISH VERSION-SUMMARY:
The Public Sexual Health Education of ASEHERT will commence on March-2017. Our first one-day
educations will be as follows:
1-Workshop on Holistic Neo-Tantra and ESR
2-Workshop on Vaginismus and Anorgasmia
Our cooperative acreditted and structured educations with IASHS (Institute for Advanced Study of
Human Sexuality; http://www.humansexualityeducation.com/ ) are planned to commence by mid
2018 or by 2019 just before or after “2. International Anatolian Twin Congress on Neuroscience and
Sexual Health”, for Health Professionals. International accredited sexual therapist and/or advisor
certifications will be attained after an on-line and a condensed, structured 8-12 module education
(with exams and thesis writing, reading) with the coordination of IASHS, FIAS and NACS, under the
supervison of Prof. Charles Moser-USA, Prof. Osmo Kontula-Finland, Prof. Carlos Schenck-USA,
Prof. Oswaldo Rodrigues, Brazil etc.
Download