TARĠH TÜRKĠYE DIġI TÜRK TARĠHĠ ġAM ATABEKLĠĞĠ (1128

advertisement
T.C.
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KÜLTÜR PORTALI PROJESĠ
TARĠH
TÜRKĠYE DIġI TÜRK TARĠHĠ
ġAM ATABEKLĠĞĠ (1128-1154)
Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY
2009
ANKARA
5.7. ġam Atabekliği (1128-1154)
Anahtar Kelimeler: Şam Atabekliği, 1128, 1154.
Suriye’de Selçuklu atabeyi, Haçlılar’la mücadelesinden dolayı “Seyf’ül-İslâm” diye anılan
Tuğ-tegin’in öldürülmesi (1128) üzerine yerine geçen oğlu Tâc’ül-mülûk Böri, önce
Bâtınîliğin bir kolu olarak Suriye’de gelişen İsmâilîler’le uğraştı. Çünkü bunlar Kudüs’ün
Haçlı kralı ile anlaşmış, Şam’ın Frenkler’e geçmesine yardımcı bir duruma girmişlerdi. Böri,
20 bin kadar İsmâilî’yi kılıçtan geçirmek suretiyle Şam’ı kurtardı, fakat kendisi de bir İsmâilî
tarafından öldürüldü (1132). Yerine arka arkaya atabey olan ve memleketlerini Zengî
oğullarından korumaya çalışan İsmail, Mahmud ve Muhammed adlarındaki üç oğlundan sonra
(1139), Muhammed’in oğlu Atabey Mucîr’üd-din Abak da aynı siyâseti güderek varlığını
muhafazaya gayret etti. Sonunda zayıf Şam atabeyliğine Nûr’üd-din Mahmud (Musul
Atabeyi) tarafından Şam’ın işgâl edilmesi ile son verildi (1154).
Kaynak (Source):
Tarihte Türk Devletleri, C.I, Ankara Üniversitesi, Ankara 1987, s. X + 422.
Tarihte Türk Devletleri, C. II, Ankara Üniversitesi, Ankara 1987, s. VI + (423-816) + 16
Harita.
Haklar (Rights): (Telif ve kullanım hakları ile ilgili bilgiler.)
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca hazırlanan tüm içeriğin her türlü
ortamda umuma arz yetkisi sınırsız süreyle Kültür Turizm Bakanlığına
devredilmiştir. Bakanlık sonraki zamanlarda hazırlanan içerikle ilgili düzeltme,
ekleme, silme veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
Kaynağı Hazırlayan
Prof. Dr. Abdulhaluk
Mehmet ÇAY
Konu Editörü
Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Abdulhaluk
Mehmet ÇAY
Prof. Dr. Hale
KÜNÜÇEN
2
Download