görev tanımı - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi

advertisement
ODYOMETRİST
GÖREV TANIMI
YAYIN TARİHİ:01.04.2009
REVİZE TARİHİ: 15.01.2016
DÖKÜMAN NO: KKY.YD.01.21
BASKI NO:01
REVİZE NO:01
SAYFA NO:1/1
1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER
BİRİMİ: Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi
GÖREVİN ADI: Odyometrist
BAĞLIK BULUNDUĞU ÜNVAN: Başhekim
2.GÖREVİN KAPSAMI
Odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygulamasını yapmak.
3. YETKİ SORUMLULUK GÖREV LİSTESİ
1. Hastalara konuşma bozukluğu veya afoni ile ilgili konuşma terapisini uygulamak
2. Endikasyonu belirlenmiş hastalara işitme ölçümü yapmak ve test sonuçlarını hekime
sunmak,
3. Ağır işiten hastalara işitme cihazı uygulamak,
4. Laboratuar cihazlarını kullanmaya hazır bulundurmak,işletmek ve kullanmak
5. Hasta kayıt ve istatistikleri hazırlamak
6. Hastalar işitme cihazı adaptasyonu eğitimi vermek
7. Hekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards