moleküler biyoloji anabilim dalı seminer programı

advertisement
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI SEMİNER PROGRAMI
26 Ocak 2017
Cemal ÜN
Memeli Canlılarda Prion Hastalıkları Genetiği ve Evrim
Muhammet USLUPEHLİVAN
Scrapie Hastalığına Dirençle Glikozilasyon İlişkisi
02 Şubat 2017
Evren KOBAN BAŞTANLAR
DNA İşaretlerinin Filogenetik ve Koruma Çalışmalarında Kullanımı
09 Şubat 2017
Ahmet Efe KÖSEOĞLU
Evrimsel Biyoloji
16 Şubat 2017
Batuhan YEŞİLYURT
Moleküler İnteraksiyon: Biyoinformatik Tahmin Modellemeleri
Zarifa OSMANLI
Manda türünde (Bubalus bubalis) PRNP Geninin In Silico Analizi
23 Şubat 2017
Sedef ERKUNT
Riboswitchler
Roja Fidel ACAR
Cordiocondyla obcurior Karınca Pupalarında TAT Enziminin Ekspresyon Seviyelerinin
Belirlenmesi ve Enfeksiyon Oranıyla İlişkisi
02 Mart 2017
Hüseyin ÖZAYDIN
Echinodermata’da (Derisidikenliler) Antimikrobiyal Peptidler
Onur GÜNTAY
Sivrisineklerde İnsektisit Direnci
09 Mart 2017
Hüseyin CAN
Toksoplazmozis ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar Arasındaki İlişki Üzerine Nörobiyolojik
Çalışmalar
Eden Yidna Teferedegn
Pathophysiology of Prion Protein Diseases
16 Mart 2017
Sinemyiz ATALAY
Virüsler Tarafından Kodlanan Glikoziltransferazlar
İlkgün KARAGÖZ
Sialiltransferaz İnhibitörleri
23 Mart 2017
Ecem ŞENER
Nuklear Laminlerin Post-Translasyonel Modifikasyonları
Ramiz DEMİR
Kanserde Protein Glikozilasyonu ve Nöral Hücre Kanserlerinde Terapötik Uygulamaları
30 Mart 2017
Savaş İZZETOĞLU
Glycoscience
Umut ŞAHAR
Modifiye Edilmiş Mannozaminler ile Metabolik Glikomühendislik
Seminerler E.Ü.Fen Fak. Biyoloji Bölümü Toplantı Salonunda (E-119) Saat: 1000’da yapılacaktır.
Her sunum 30 dk anlatım+10 dk soru olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Download