nöroloji broşür - Özel Cihan Hastanesi

advertisement
KAYMAKAMLIK
NÖROLOJİ
YAHYA KAPTAN YOLU
DSİ
TESİSLERİ
loft-studios.com
TÜRK
PİRELLİ
NÖROLOJİ
AŞAĞIDAKİ ŞİKAYETLERDEN
BİR VEYA BİRKAÇI SİZDE VARSA:
NÖROLOJİ NEDİR?
1
Baş ağrısı
3
Kol ve bacaklarda
güçsüzlük, uyuşma,
karıncalanma, titreme
4
Hafıza bozuklukları
5
Bilinç kaybı, bayılma
6
İstemsiz hareketler,
yürüyüş bozuklukları,
denge kaybı
Nöroloji, beyin ve onun uzantısı olan sinir sistemi ve kas
hastalıklarının tanı ve tedavisiyle uğraşan bir tıp bilimidir.
Sinir sisteminin anatomi, fizyoloji ve hastalıkları ile ilgilenir.
Nörologlar, beyin, omurilik ve çevre sinirlerin rahatsızlıklarının tedavisi ile ilgilenirler. Bu hastalıklar:
• Baş ağrıları, Migren
• Damar tıkanıklığı sonucu gelişen geçici ve kalıcı felçler,
• Kendiliğinden veya yüksek tansiyon sonucu gelişen
beyin içi kanamalar,
2
Görme bozukluğu
(çift görme,
bulanık görme,
görme kaybı)
• Baş dönmeleri-dengesizlik ve sersemlik hissi,
• Bunama unutkanlık
• Sara hastalıkları-bayılmalar (epilepsiler)
• Bunama-unutkanlık
• Sara hastalıkları-bayılmalar (epilepsiler)
• Ellerde ve ayaklarda uyuşma, yanma, karıncalanma,
güçsüzlük ve halsizlik hissi,
• Şuur bulanıklığı, şuur kaybı-koma hali,
• Yüz felçleri,
• Yürüyüş bozuklukları, denge kaybı, konuşma bozukluğu,
(Parkinson hastalığı, multipl sklerozMS vb.)
• İstemdışı hareketler, tik bozukluğu, baş ve ellerde titreme
rahatsızlıkları
• Kas güçsüzlüğü ile giden diğer hastalıklar
• Diyabet, böbrek yetmezliği v.b. bazı metabolik
hastalıkların yan etkileridir,
7
Uyku bozuklukları
EN KISA SÜREDE
NÖROLOJİ UZMANI
İLE GÖRÜŞÜNÜZ…
Hastanemizde tam gün nöroloji polikliniği, acil poliklinik,
yoğun bakım ünitesi ve yatan hasta servisi bulunmaktadır.
Elektroensefalografi (EEG) ve elektromiyografi (EMG)
incelemeleri, manyetik rezonans (MRI) ve Bilgisayarlı
Tomografi (BT) yapılmaktadır.
Download