SICAK GELİ Ş MELER ORTA DOĞU ve KÖRFEZ

advertisement
Yıl:1 Sayı: 36 Hafta: 26-30 Aralık 2011
Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni; Sıcak Gelişmeler / Gündem, Bölgeler/Ülkeler, Sektörler ve Güncel Haberler/Etkinlikler olmak üzere 4
ana bölümden oluşmaktadır. Bölgeler başlığı altında yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Kafkasya-Orta Asya, Amerika, Afrika ve Orta DoğuKörfez ülkelerine ait güncel bilgiler ve gelişmeler sunulmaktadır.
SICAK GELİŞMELER
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 2011 Yılı
İhracat Rakamlarını Değerlendirdi
Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan bugün yapmış olduğu
basın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “2011
yılı bu çabalarımızın olgunlaşıp, meyvesini verdiği bir yıl
olmuştur. 2008’den bu yana küresel ekonomik belirsizliklere
karşın yürütülen ihracat seferberliğiyle yeni bir rekora
ulaşılmış, 2011 yılı Ocak-Kasım verileri ile Aralık ayı İhracatçı
Birlikleri
kayıt
rakamları
birlikte
değerlendirildiğinde
ihracatımız 2010 yılına göre %18,2 artış göstererek 134,6 milyar Dolara ulaşmıştır.
Yazının Tamamı İçin Tıklayınız
ORTA DOĞU ve KÖRFEZ ÜLKELERİ
Ülkeler hakkında detaylı bilgi için Ülke Masalarını ziyaret edebilirsiniz.
İran’ın Sağlık Harcamaları Artıyor
sektöründe
ithalatın
İran’da, petrol fiyatlarındaki artış ve bütçenin büyümesiyle
bağlantılı olarak bütçede sağlığa ayrılan pay 2000 yılında
%5.9 iken 2010 yılında %7.8′e çıkmıştır. Bu oran ABD’de
%16, Almanya’da %11.1, Japonya’da %7.3 ve Çin’de
%4.7′dir. İran İlaç İthalatçıları Birliği’nin tahminlerine göre
İran İlaç Pazarı yaklaşık 3.2 milyar Dolar civarındadır. İlaç
payı
ise
%35
olduğu
tahmin
edilmektedir.
Kaynak: www.eiu.com
19.Uluslararası Otel Ekipmanları Fuarı
20-23 Mart tarihleri arasında Beyrut/Lübnan’da otel
ekipmanları sektöründe 19.Uluslararası Otel Ekipmanları
Fuarı düzenlenecektir. Söz konusu fuara ülkemiz milli
katılımla iştirak edecektir. Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
1
.
Yıl:1 Sayı: 36 Hafta: 26 - 30 Aralık 2011
Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni; Sıcak Gelişmeler / Gündem, Bölgeler/Ülkeler, Sektörler ve Güncel Haberler/Etkinlikler olmak üzere 4
ana bölümden oluşmaktadır. Bölgeler başlığı altında yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Kafkasya-Orta Asya, Amerika, Afrika ve Orta DoğuKörfez ülkelerine ait güncel bilgiler ve gelişmeler sunulmaktadır.
ASYA-PASİFİK
Ülkeler hakkında detaylı bilgi için Ülke Masalarını ziyaret edebilirsiniz
Kore, Mücevherat Fuarı 2012
19-22 Nisan 2012 tarihleri arasında Seul/Kore’de mücevherat sektöründe “Jewelery Fair
Korea 2012” fuarı düzenlenecektir.
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü
Yazının Tamamı İçin Tıklayınız
Kore, Organic Natural 2012
8-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında Seul/Kore’de gıda sektöründe “Organic Natural 2012”
fuarı düzenlenecektir.
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü
Yazının Tamamı İçin Tıklayınız
AVRUPA
Ülkeler hakkında detaylı bilgi için Ülke Masalarını ziyaret edebilirsiniz.
FEMMINA Uluslar Arası Moda,
Bijuteri ve Aksesuar Fuarı
Hazır
Giyim,
28-30 Ocak tarihleri arasında Yunanistan/Atina’da tekstil,
moda, hazır giyim, aksesuar, bijuteri sektörlerinde
“FEMMINA Uluslar Arası Moda, Hazır Giyim, Bijuteri ve
Aksesuar” fuarı düzenlenecektir. Söz konusu fuara
ülkemiz milli katılımla iştirak edecektir.
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
2
.
Yıl:1 Sayı: 36 Hafta: 26 - 30 Aralık 2011
Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni; Sıcak Gelişmeler / Gündem, Bölgeler/Ülkeler, Sektörler ve Güncel Haberler/Etkinlikler olmak üzere 4
ana bölümden oluşmaktadır. Bölgeler başlığı altında yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Kafkasya-Orta Asya, Amerika, Afrika ve Orta DoğuKörfez ülkelerine ait güncel bilgiler ve gelişmeler sunulmaktadır.
GÜNCEL HABERLER/ETKİNLİKLER
Bursa Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri
Bakanlığımızca, 5 Ocak 2012 tarihinde Bursa’da Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel
Sekreterliği işbirliği ile Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenecektir. Seminer
konuları; Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Özel Sektörden Başarı Öyküleri, İş Dünyası İçin
Ticari Bilgiye Erişim, İhracat Mevzuatı ve Bakanlığımızca İhracatta Sağlanan Devlet
Yardımları şeklindedir.Dış Ticaret Bilgilendirme Seminer Programı için tıklayınız; 5 Ocak
2012
Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje
Pazarı ve Tasarım Yarışması
Ar-Ge Ve Tasarım Kültürünün Yerleşmesi, Gelişmesi, Sektöre Yeni İşgücü, Fikir Ve
Metodların Kazandırılması Ve Dünya Otomotiv Piyasasında Rekabetçi Gücün Artırılması
Hedefiyle, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Tarafından, T.C. Ekonomi
Bakanlığı’nın Desteği Ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Koordinatörlüğünde
“Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Ve Tasarım Yarışması” Projeleri
Gerçekleştirilecektir.
Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri
Yazının Tamamı İçin Tıklayınız
1.İTHİB Teknik Tekstil Proje Yarışması
Teknik giysiler, zirai tekstiller, tıbbi tekstiller, taşıt tekstilleri ve inşaat tekstilleri
sektörlerini kapsayan “1.İTHİB Teknik Tekstil Proje Yarışması” düzenlenecektir. Söz
konusu yarışmanın son başvuru tarihi 19 Mart 2012 olup, ayrıntılı bilgi için “1.İTHİB
Teknik Tekstil Proje Yarışması” bağlantısına tıklayınız. Kaynak: İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
3
.
Yıl:1 Sayı: 36 Hafta: 26 - 30 Aralık 2011
Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni; Sıcak Gelişmeler / Gündem, Bölgeler/Ülkeler, Sektörler ve Güncel Haberler/Etkinlikler olmak üzere 4
ana bölümden oluşmaktadır. Bölgeler başlığı altında yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Kafkasya-Orta Asya, Amerika, Afrika ve Orta DoğuKörfez ülkelerine ait güncel bilgiler ve gelişmeler sunulmaktadır.
SEKTÖRLER
Değerli Maden ve Mücevherat Sektörü 2011
Yılı Ocak-Haziran Dönemi İhracatının
Değerlendirmesi
2011 Ocak-Haziran döneminde Değerli Maden & Mücevherat ihracatımız, 2010 yılının aynı
dönemine göre, %27 oranında artış göstererek, 699.5 milyon Dolara yükselmiştir.
Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası ürün grubu, anılan dönemde 602.2
milyon Dolarlık ihracatla yine ilk sırada yer almış olup, bu ürün grubunu, 49.2 milyon
Dolarla Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası, 20.4 milyon Dolarla İşlenmiş
veya Yarı İşlenmiş Altın, 9 milyon Dolarla Kıymetli Metallerin veya Kıymetli Metaller ile
Kaplama Metallerin Döküntü Artıkları, 6.8 milyon Dolarla Bijuteri, 3.9 milyon Dolarla Tabii
İnci ve Kültür İncileri ihracatı takip etmiştir.
Kaynak: Müchever İhracatçıları Birliği
Yazının Tamamı İçin Tıklayınız
Redüktör Sektör Raporu
Redüktör sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki durumu hakkında ayrıntılı bilgiye
“Redüktör Sektör Raporu“ bağlantısı aracılığı ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği
Dünya Çimento Üretimi
Bazı Göstergeler
ve
Tüketimine
İlişkin
Dünya çimento üretimi, tüketimi, ihracatı, ithalatı ve
uluslar arası çimento ticareti hakkında ayrıntılı bilgi için;
dunya-cimento-uretimi-ve-tuketimine-iliskin-bazigostergeler-rapor bağlantısını tıklayınız.
Kaynak: Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
4
.
Yıl:1 Sayı: 36 Hafta: 26 - 30 Aralık 2011
Ülke Masaları ve Pazara Giriş Bülteni; Sıcak Gelişmeler / Gündem, Bölgeler/Ülkeler, Sektörler ve Güncel Haberler/Etkinlikler olmak üzere 4
ana bölümden oluşmaktadır. Bölgeler başlığı altında yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Kafkasya-Orta Asya, Amerika, Afrika ve Orta DoğuKörfez ülkelerine ait güncel bilgiler ve gelişmeler sunulmaktadır.
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri-Gaziantep
Bakanlığımız,
İhracat
Genel
Müdürlüğü
organizatörlüğü, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri iş birliği
ile 27 Aralık 2011 tarihinde Gaziantep’te Dış Ticaret Bilgilendirme
Semineri düzenlenmiştir. 62 firma, kurum ve kuruluşun
temsilcisinin katıldığı seminerin açılış konuşması Ekonomi
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri
Daire Başkanı Sn. Ahmed Şevket Yurt tarafından yapılmıştır. Seminerde Ekonomi Bakanlığı
vizyonu, iş dünyası için ticari bilgiye erişim, ihracat mevzuatı, dahilde ve hariçte işleme
rejimleri ve devlet yardımları konularında sunumlar yapılmıştır.
Uyarı: Bu bülten; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından, güvenilir olduğuna
inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme
amacıyla hazırlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı, bu bültende yer alan bilgilerin doğru ve tam olması
konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir ve bu bülten içinde yer alan bilgilerin
kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.
5
.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards