Sayın Araştırmacılar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

advertisement
Sayın Araştırmacılar
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Türkiye'nin bilim
ve kültür hayatına önemli katkılar sağlayacağı inancıyla farklı
kültürlerin temel düşünce, bilim ve sanat eserlerini Türkçeye
Çeviri Hareketi Projesi çalışmalarına başlamıştır. DPT
tarafından onaylanan ve ödeneği ayrılan proje; Atatürk Yüksek
Kurumu'nun koordinatörlüğünde, Türk Dil Kurumu bünyesinde
ve diğer bağlı kuruluşlarımız Türk Tarih Kurumu, Atatürk
Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi'nin desteği ile
yürütülecektir. Ancak bu projenin gerçekleşmesinin;
Kurumumuzun üniversitelerle işbirliği yapmasına bağlı
olduğunun da bilincindeyiz.
Çeviri Hareketi Projesi için özel olarak oluşturulan
www.cevirihareketi.org adresindeki elektronik formu
doldurabilirsiniz.
Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ
Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı
Çeviri Hareketi Projesi Yürütücüsü
--------------------------------------------------------· Çeviri Hareketi Projesi yazısı için tıklayınız.
· Kitap Öneri Formu için tıklayınız.
Download