24-27 Nisan 2013, Çeşme, İzmir

advertisement
POSTER BİLDİRİLER
PS-27
PS-29
ASTIMI PREVALANSINI ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ
Ahmet Akçay1, Zeynep Tamay2, Nermin Güler2
ALERJİK RİNİT PREVALANSINI ETKİLEYEN RİSK
FAKTÖRLERİ
Ahmet Akçay1, Zeynep Tamay2, Nermin Güler2
Liv Hospital, Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Allerji Bilim Dalı, İstanbul
1
2
Amaç: Astım çocuklarda görülen en önemli kronik hastalıklardan biridir. Bu çalışmanın amacı doctor tanılı astım prevalansını etkileyen risk faktörlerini tespit etmektir.
Yöntem: Bu çalışmada İstanbul’un 32 ilçesinde 61 ilkokulda
13-14 yaşındaki 9991 çocuk değerlendirildi. Astım prevalansı
ISSAC anketi kullanarak değerlendirildi.
Bulgular: Bu çalışmada Istanbul’un 32 ileçesinde 61 ilkokulda
10984 13-14 yaş okul çocuğuna anket dağıtıldı. 9991 anket analiz
için uygundu. Çocukların 4746’sı erkek ve 5166’sı kız ve erkek kız
oranı 0.92 idi. Doktor tanılı astım prevalansı %12.7 idi. Ailede
atoik hastalık öyküsü, evde yaşayan kişinin üçden az olması,
tonsillektomi veya adenoktomi öyküsü doktor tanılı astım için
risk oluştururken son 12 ayda paraseamol kullanımı doktor tanılı
astımdan koruyucu faktör olduğu tespit edildi.
Sonuç: Bu çalışma ile evde yaşayan kişinin üçden az olması,
tonsillektomi veya adenoktomi öyküsünün olması astım için risk
oluşturduğu saptanmıştır. Özellikle ailesinde atopik hastalık olan
çocuklarda tonsillektomi veya adenoktomi yapılmasından mümkün olduğu kadar kaçınmak faydalı olabilir.
Liv Hospital, Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Allerji Bilim Dalı, İstanbul
1
2
Amaç: Alerjik rinit çocukluktan ergenliğe kadar birçok kişiyi
etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Bu çalışmanın amacı
doktor tanılı alerjik rinit prevalansını etkiliyen risk faktörlerini
tespit etmektir.
Yöntem: Bu çalışmada İstanbul’un 32 ilçesinde 61 ilkokulda
13-14 yaşındaki 9991 çocuk değerlendirildi. Alerjik rinit prevalansı ISSAC anketi kullanarak değerlendirildi.
Bulgular: Bu çalışmada Istanbul’un 32 ileçesinde 61 ilkokulda
10984 13-14 yaş okul çocuğuna anket dağıtıldı. 9991 anket analiz
için uygundu. Çocukların 4746’sı erkek ve 5166’sı kız ve erkek
kız oranı 0.92 idi. Doktor tanılı alerjik rinit prevalansı %4.5 idi.
Ailede atopik hastalık öyküsü, annenin üniversite mezunu olması,
son oniki ayda evde kedi beslenmesi ve adenoktomi öyküsü doktor
tanılı alerjik rinit için risk faktörü olduğu tespit edildi..
Sonuç: Özellikle ailesinde atopik hastalık olan çocuklara adenektomi önerirken daha dikkatli düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: alerjik rinit, ilkokul çocukları, risk faktörleri
Anahtar Kelimeler: astım prevalansı, ilkokul çocukları, risk faktörleri
PS-30
PS-28
DİYET ALIŞKANLIKLARININ ALERJİK RİNİT
PREVANLANSINA ETKİLERİ
Ahmet Akçay1, Zeynep Tamay2, Nermin Güler2
ASTIM PREVALANSINI ETKİLEYEN DİYET
ALIŞKANLIKLARI
Ahmet Akçay1, Zeynep Tamay2, Nermin Güler2
Liv Hospital, Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Allerji Bilim Dalı, İstanbul
1
Liv Hospital, Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Allerji Bilim Dalı, İstanbul
1
2
2
Amaç: Astım çocuklarda görülen en önemli kronik hastalıklardan biridir. Bu çalışmanın amacı doktor tanılı astım prevalansını etkileyen diyet alışkanlıklarını tespit etmektir.
Yöntem: Bu çalışmada İstanbul’un 32 ilçesinde 61 ilkokulda
13-14 yaşındaki 9991 çocuk değerlendirildi. Astım prevalansı
ISSAC anketi kullanarak değerlendirildi.
Bulgular: Bu çalışmada Istanbul’un 32 ileçesinde 61 ilkokulda
10984 13-14 yaş okul çocuğuna anket dağıtıldı. 9991 anket analiz
için uygundu. Çocukların 4746’sı erkek ve 5166’sı kız ve erkek kız
oranı 0.92 idi. Doktor tanılı astım prevalansı %12.7 idi. Doktor
tanılı astım riski haftada üç veya daha fazla boza veya turşu tüketen çocuklarda nadiren tüketenlere göre daha yüksekti. Haftada
üç veya daha fazla meyya veya hayvansal yağ tüketimi doktor tanılı
astım riskinden koruyucu faktör olarak saptandı. Akdeniz tipi
diyet doktor tanılı astım prevalansıyla ilişkili değildi.
Sonuç: Astımlı çocuklara sık meyva tüketmesi, turşu ve boza
tüketmemeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: astım, ilkokul çocukları, diyet alışkanlıkları
Amaç: Alerjik rinit çocukluktan ergenliğe kadar birçok kişiyi
etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Bu çalışmanın amacı
13-14 yaş okul çocuklarının diyet alışkanlıklarının ve Akdeniz tipi
beslenmenin alerjik rinit prevalansına etkilerini tespit etmektir.
Yöntem: Bu çalışmada İstanbul’un 32 ilçesinde 61 ilkokulda
13-14 yaşındaki 9991 çocuk değerlendirildi. Alerjik rinit prevalansı ISSAC anketi kullanarak değerlendirildi. Diyet alışkanlıkları, çocukların tükettikleri besinlerin tüketim sıklığını içeren bir
anketle değerlendirildi
Bulgular: Bu çalışmada Istanbul’un 32 ileçesinde 61 ilkokulda
10984 13-14 yaş okul çocuğuna anket dağıtıldı. 9991 anket analiz
için uygundu. Çocukların 4746’sı erkek ve 5166’sı kız ve erkek
kız oranı 0.92 idi. Doktor tanılı alerjik rinit prevalansı %4.5 idi.
Doktor tanılı alerjik rinit prevalansı balık ve diğer deniz ürünleri,
boza, hayvansal yağlar ve tereyağı tüketimi haftada üç veya daha
fazla olması nadiren tüketilmesine göre daha yüksekti. Balık yağı
ve hamburgerin üç veya daha fazla tüketilmesi doktor tanılı alerjik
rinit için koruyucu olduğu testpit edildi. Akdeniz tipi beslenme
doktor tanılı alerjik rinit prevalansını etkilemiyordu.
Sonuç: Diyet alışkanlıkları doktor tanılı alerjik rinit prevalansını etkilemektedir. Alerjik rinitin diyetle ilişkisi için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: alerjik rinit prevalansı, diyet alışkanlıkları, ilkokul çocukları
24-27 Nisan 2013, Çeşme, İzmir
149
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards