Soru-1) Aşağıda basit makinelerle ilgili verilen

advertisement
TANER BULUT
TANER BULUT
BASİT MAKİNELER
TANER BULUT
Soru-1)
Aşağıda basit makinelerle ilgili verilen açıklamalardan doğru olanlar için ‘’D ‘’ , yanlış
olanlar için ‘’Y’’ kodlaması yapınız.
AÇIKLAMALAR
D/Y
1
Basit makineler uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir .
2
Vidada kuvvetten kazanç , yoldan kayıp vardır.
3
Basit makinelerde işten ya da harcanan enerjiden kazanç olur.
4
Eşit kollu terazi , pense , tahterevalli , makas ve kerpeten desteğin
ortada olan kaldıraç tipidir.
5
Eğik düzlemin uzunluğu arttıkça uygulanan kuvvet azalır.
6
Sabit makaralarda kuvvet kazanç , yoldan kayıp var.
7
Aynı merkezli olan dişli çarklar aynı yönde ve aynı sayıda dönerler.
8
Kasnaklar hareketin dönme yönünü ve hızını artırmak için kullanılırlar.
9
Maşa , cımbız ve tenis raketi yükün ortada olduğu kaldıraç tipidir.
10
Hareketli makarada kuvvetten daima 2 kat kazanç vardır.
Soru-2)
Soru-3) Aşağıda verilen kaldıraçları çeşitlerine göre gruplandırınız.
TANER BULUT
TANER BULUT
TANER BULUT
TANER BULUT
TANER BULUT
TANER BULUT
Eşit kollu
Ceviz
terazi
kıracağı
1.tip kaldıraç(destek ortada)
TANER BULUT
2.tip kaldıraç (yük ortada)
TANER BULUT
3.tip kaldıraç (kuvvet ortada)
TANER BULUT
Download