BULUT HASTANE Bulut teknolojileri artık yoğun şekilde

advertisement
BULUT HASTANE
Bulut teknolojileri artık yoğun şekilde her alanda kullanılıyor. Teknolojik gelişmelerden en fazla fayda
sağlaması gereken sağlık sektöründe ise bu tür değişimler konunun insan hayatını direk etkiliyor olması
dolayısıyla ilgili teknolojide güven ortamının oluşmasının zamana ihtiyaç duyması sebebiyle temkinli
ama gecikmeli gerçekleşiyor.
Bulut bilişim özünde kurum ihtiyaçlarını karşılayan donanım ve yazılım altyapısının kurum dışında
kurgulanması aradaki bağlantının ise internet aracılığı ile yapılıyor olmasıdır. Bu konuda hizmet veren
profesyonel datacenter firmaları anamakinalar için uygun ortamları hazırlar. Bu ortamlarda elektrik
kesintisi yaşanmaz, alternatif internet bağlantıları mevcuttur, anamakinaların performanslı çalışması
için özel iklimlendirme yapılmıştır ve fiziksel sabotaja karşı yüksek güvenliklidir. Birçoğu deprem,
yangın, sel gibi felaketler için önceden planlanmış yapılardır. Bu sayede kurumların sistem odaları için
ciddi yatırımlar yapması gerekmez, sistem odalarını kontrol etmek, korumak için fazladan personel
ihtiyacı ortadan kalkar, kurumun birçoğu elde olmayan sebeplerden kaynaklanan problemlere ait
sorumluluğu azalır ve elektrik, erken uyarı sistemleri vs. gibi maliyetleri oluşmaz.
Kendi içinde bulut mimarilerinin farklı dağıtım modelleri ve özellikleri mevcuttur. Kurumun ihtiyacına
yönelik dizaynlar yapılabilir. Fakat bunların ötesinde sağlık kurumları için özellikle avantaj sağlayacak
özelliklere sahip bu teknoloji yine sağlık kurumlarına özel çekinceler sebebiyle henüz tercih
edilmemektedir. Hasta bilgisinin mahremiyeti ve güvenliğinin önemi sebebiyle kurumlar
anamakinaların fiziksel olarak dışarıda olmasını istemiyor zira teknolojinin ayrıntılarına hakim olmayan
üst düzey yöneticilere durumun izahı da kolay değil. Fakat bulut teknolojiyi kullanıyor olmak çok daha
iyi uptime süresi, düşük donanım konfigürasyonları ile daha fazla iş yapabilmek, daha fazla mobilite
imkânı sayesinde internet olan her ortamdan verilere ulaşabilmek, daha az enerji sarfiyatı, daha ciddi
fiziksel ve yazılımsal güvenlik, daha fazla kontrol ve maliyet avantajı demektir. Özellikle zincir
hastaneler ve farklı lokasyonlarda hizmet veren sağlık kurumları için bu bakımdan biçilmiş kaftandır.
Datacenter hizmeti veren kurum ile hizmet alan sağlık kurumu arasında yapılacak SLA anlaşmasının
içerisinde mevzuatın sağlık kurumlarına yüklediği sorumluluklar mutlaka olmalıdır. Bulut datacenter
kararı verilirken hizmet alınacak datacenter ın teknik altyapısı, hassasiyetleri ve referansları dikkatli
şekilde incelenmelidir.
Sonuç olarak sistemlerde yaşanacak kesintiler özellikle sağlık kurumlarında sayısız ve geri dönüşü zor
sorunlara yol açar, kesintisiz hizmet verebiliyor olmak zorunluluğu bulut teknoloji sayesinde daha
mümkün hale gelmiştir yakın zamanda çok daha fazla sağlık kurumu tarafından tercih edileceği
aşikârdır.
Download