Site İçeriği

advertisement
19/01/2014
2014
Güncel Bilgilerim
Ramazan Emrah BAŞARAN
DOKUMAN İNDEKSİ
1. DENEYİMLERİM .................................................................................................................................................. 2
1.1. BANKASÜRANS (6.5 Yıl) ......................................................................................................................... 2
1.2. PROJE YÖNETİM (5 Yıl) ........................................................................................................................... 2
1.3. İŞ VE SİSTEM ANALİZ & DİZAYN (9 Yıl)............................................................................................. 3
1.4. TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜM (9 Yıl) ............................................................................................................... 3
1.5. TALEP YÖNETİMİ (9 Yıl) ..........................................................................................................................4
1.6. OUTSOURCE YÖNETİM (6.5 Yıl) ...........................................................................................................4
1.7. KAYNAK VE BÜTÇE YÖNETİM - Kaynak Yönetimi (5 Yıl) - Bütçe Yönetimi (3 Yıl) ........... 5
1.8. DATA ANALİZ VE SQL RAPORLAMA (7 Yıl)..................................................................................... 5
1.9. CRM (Ms Dynamics) (3 Yıl) .....................................................................................................................6
1.10. WEB SERVİS (6 Yıl) .................................................................................................................................6
1.11. HARDWARE (4 Yıl-Yarı zamanlı-) .......................................................................................................6
2. FİRMALARIM ........................................................................................................................................................ 7
2.1. (2010-2013) KUVEYT TÜRK BANKASI – PROJE YÖNETİM OFİSİ – PROJE YÖNETİCİSİ.. 7
2.2. (2006-2010) AKSİGORTA – SİSTEM ORGANİZASYON – KD. SİSTEM ANALİST & PROJE
YÖNETİCİSİ ..........................................................................................................................................................8
2.3. (2004-2006) KUVEYT TÜRK BANKASI – SİSTEM GELİŞTİRME – SİSTEM ANALİST ........ 10
2.4. (2003-2004) AKBANK – HAZİNE OPERASYON – FİNANSAL ANALİST ..................................12
2.5. (1998-2002) REDOKS BİLGİSAYAR – TEKNİK SERVİS................................................................13
3. PROJELER ......................................................................................................................................................... 14
3.1. BANKACILIK PROJELERİ ..................................................................................................................... 14
3.2. SİGORTACILIK PROJELERİ .................................................................................................................29
4. YETENEKLERİM ...............................................................................................................................................36
4.1. PROJE YÖNETİM ARAÇLARI...............................................................................................................36
4.2. DOKÜMANTASYON ARAÇLARI..........................................................................................................36
4.3. DATABASE.................................................................................................................................................36
4.4. YAZILIM .......................................................................................................................................................36
4.5. İŞLETİM SİSTEMLERİ ............................................................................................................................. 37
4.6. BANKACILIK VE SİGORTACILIK MODÜLLERİ .............................................................................. 37
5. EĞİTİM ................................................................................................................................................................. 38
5.1. DİPLOMALAR ............................................................................................................................................ 38
5.2. SERTİFİKALAR VE KURSLAR .............................................................................................................38
PAGE 1
1. DENEYİMLERİM
1.1. BANKASÜRANS (6.5 YIL)
1.1.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Kuveyt Türk Bankası (2010-2013) - Proje Yönetim Ofisi (Proje Yöneticisi)
o Kuveyt Türk - Neova sigorta Bankasürans Business Setup Programı

Aksigorta (2006-2010) - Sistem Organizasyon (Kıdemli Sistem Analist)
o Akbank - Aksigorta Entegre Bankasürans sistemi kurulum ve geliştirme
çalışmaları
1.1.2. DENEYİM İÇERİĞİ










Business Setup
İş & Sistem Danışmanlığı
İş Birimi ve Firmalar Arası Operasyonel Takip
İş Süreç Oluşturulması ve Yönetimi
Web servis dizayn
İş ve Sistem Analiz
Outsource Yönetimi
Talep Yönetimi
Proje Yönetimi
Bütçe, Kaynak, Kapsam Yönetimi
1.2. PROJE YÖNETİM (5 YIL)
1.2.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Kuveyt Türk Bankası (2010-2013) - Proje Yönetim Ofisi (Proje Yöneticisi)
o Bankasurans Business Setup Programı,
o CRM İş Kurulum ve Tutundurma Programı,
o Hazine Dönüşüm Programları

Aksigorta (2008-2010) - Sistem Organizasyon (Kıdemli Sistem Analist)
o Aksigorta Acente Önyüz Dönüşüm Projesi
o Üretim Portali Projesi
1.2.2. DENEYİM İÇERİĞİ












PMI, Prince2, Agile gibi yönetim metodolojileri ile Proje Yönetimi
Proje Dokümantasyonu & Üst Yönetim ve Paydaş Bilgilendirmeleri; (Proje Açılışı,
İlerleme Raporları, Proje Kapanışı ve Üst Yönetim Sunumları)
Risk Yönetimi
Zaman Yönetimi
Talep ve Kapsam Yönetimi
Bütçe, Kaynak Yönetimi
Ekip Koordinasyon
Outsource & Sözleşme Yönetimi
Projenin hardware ihtiyaçlarının belirlenmesi. Üst yönetim onayı ve satınalma süreci
IT Güvenlik, Kalite standartlarının projeye uygulanması
Proje Sonrası Tutundurma ve Performans süreçlerinin yürütülmesi
Proje Takip süreci sonrası, yeni uygulamanın ilgili servislere devri
PAGE 2
1.3. İŞ VE SİSTEM ANALİZ & DİZAYN (9 YIL)
1.3.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Kuveyt Türk Bankası (2010-2013) - Proje Yönetim Ofisi (Proje Yöneticisi)
o Bankasürans Business Setup Programı (Sistem Tasarımı)

Aksigorta (2006-2010) - Sistem Organizasyon (Kıdemli Sistem Analist)
o Tüm Proje ve Geliştirme talepleri

Kuveyt Türk Bankası (2004-2006) - Sistem Geliştirme (Sistem Analist)
o Tüm Proje ve Geliştirme talepleri
1.3.2. DENEYİM İÇERİĞİ

















İş ve Teknoloji birimleri arasında iletişimin sağlanması
Talep edilen iş akışının analiz edilmesi ve dokümante edilmesi
Sistem analiz öncesi iş süreçlerinin ve iş gerekliliklerinin oluşturulması
Asis çalışmaları, Gap Analizleri
Geliştirme sonrası oluşturulan yapının iş gerekliliklerine uygunluğunun kontrolü
Kullanıcı Testlerinin takibi ve son onayların alınması
Kullanım Klavuzunun hazırlanması
Sistem Analiz Dokümantasyonu
Fonksiyonel test dokümanının oluşturulması
İş analizi doğrultusunda iş ihtiyaçlarını karşılayacak uygun sistemin tasarlanması
Ekran tasarımı (Buton, ekran akışı ve fonksiyonalite, GUI)
Yeni uygulamanın ihtiyaç duyacağı Database tabloların tasarlanması
Diğer sistemler ile entegrasyon noktalarının belirlenmesi, gerekli düzenlemelerin
takibi (Hardware ve Software)
Web servislerin tasarımı, firma entegrasyon ihtiyaçlarının takibi
Geliştirmelerin sistem analiz doğrultusunda yapılmasının sağlanması
Geliştirme sonrası sistem testleri
Test süreçlerinde bulguların yönetilmesi
1.4. TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜM (9 YIL)
1.4.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Kuveyt Türk Bankası (2010-2013) - Proje Yönetim Ofisi (Proje Yöneticisi)
o Teknoloji Dönüşüm Projesi (VB - .Net)

Aksigorta (2006-2010) - Sistem Organizasyon (Kıdemli Sistem Analist)
o Teknoloji Dönüşüm Projesi (As400 - Oracle Forms - Java)

Kuveyt Türk Bankası (2004-2006) - Sistem Geliştirme (Sistem Analist)
o Teknoloji Dönüşüm Projesi (VB - Paket Uygulama)
1.4.2. DENEYİM İÇERİĞİ




Dönüşüm Program Yönetimi
Proje Yönetimi
As is ve Gap Analiz
Fizibilite Çalışmaları
PAGE 3
1.5. TALEP YÖNETİMİ (9 YIL)
1.5.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Kuveyt Türk Bankası (2010-2013) - Proje Yönetim Ofisi (Proje Yöneticisi)
o Tüm Proje ve Geliştirme talepleri
o HP PPM uygulaması düzenlemeleri (Portlet ve uygulama alanlarının
düzenlenmesi

Aksigorta (2006-2010) - Sistem Organizasyon (Kıdemli Sistem Analist)
o Teknoloji Talep Yönetim Sistemi Kurgulanması ve Hayata Geçirilmesi
o Tüm Proje ve Geliştirme talepleri

Kuveyt Türk Bankası (2004-2006) - Sistem Geliştirme (Sistem Analist)
o Hazine, Kambiyo, Uluslararası Bankacılık, Proje ve Geliştirme talepleri
1.5.2. DENEYİM İÇERİĞİ






İş birimlerinden gelen teknoloji taleplerinin uygunluğunun yönetilmesi
Talep birimleri ile gerekli mutabakatların sağlanması
Mutabık kalınan taleplerin projelendirilmesi ve sonuçlandırılması çalışmalarının
takibi
Talep ilerleme durumlarının paydaşlara aktarılması
Politika ve Stres yönetimi
Kapsam dışı gelen ek taleplere ait Değişim Yönetimi
1.6. OUTSOURCE YÖNETİM (6.5 YIL)
1.6.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Kuveyt Türk Bankası (2010-2013) - Proje Yönetim Ofisi (Proje Yöneticisi)
o Bankasürans Projesi (Neova Sigorta ve Vizyoneks Firması)
o CRM Projesi (Veripark ve Crm Institute Firmaları)
o Hazine Dönüşüm ve Diğer Kaynak ihtiyaçları (Karash Firması)

Aksigorta (2006-2010) - Sistem Organizasyon (Kıdemli Sistem Analist)
o Teknoloji Dönüşüm Projesi (Vizyoneks Firması)
o Bankasürans Projesi (Akbank Uygulama Geliştirme Ekibi)
1.6.2. DENEYİM İÇERİĞİ







Sözleşme Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Kaynak Yönetimi
Süreç Yönetimi
Firmalar arası ilişki Yönetimi
Talep Yönetimi
Kapsam Yönetimi
PAGE 4
1.7. KAYNAK VE BÜTÇE YÖNETİM –
KAYNAK YÖNETIMI (5 YIL) - BÜTÇE YÖNETIMI (3 YIL)
1.7.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Kuveyt Türk Bankası (2010-2013) - Proje Yönetim Ofisi (Proje Yöneticisi)
o Bankasürans, CRM, Hazine Dönüşüm Programları

Aksigorta (2008-2010) - Sistem Organizasyon (Kıdemli Sistem Analist)
o Takım Lideri olarak Analist Kaynak Havuzundaki kaynakların proje bazında
yönetimi
1.7.2. DENEYİM İÇERİĞİ


KAYNAK YÖNETİMİ
o Proje öncesi Kaynakların seçimi, ekibin oluşturulması
o Bağlı Kaynakların Performans Yönetimi
o Ekip içi uyumun takibi, takım çalışması için gerekli motivasyonun sağlanması
o Kaynak havuzu yönetimi
o Outsource Yönetimi
o Ekip içi mentorluk
o Ekip Koordinasyon
BÜTÇE YÖNETİMİ
o Proje Bütçelerinin Üst Yönetime sunumu ve onayların Alınması
o Projelerin Bütçeye Uygun olarak tamamlanmasının sağlanması
o Sözleşme Yönetimi
1.8. DATA ANALİZ VE SQL RAPORLAMA (7 YIL)
1.8.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Aksigorta (2006-2010) - Sistem Organizasyon (Kıdemli Sistem Analist)
o Cari Riziko Karşılık raporunun oluşturulması
o Mevzuat düzenlemeleri öncesi acil raporlama ihtiyaçlarının sistem tablolarından
sorgulanarak oluşturulması ve ilgili birimlere teslim edilmesi (Üretim,
Reasürans, Tahsilat, Muhasebe acil rapor ihtiyaçları)
o Denetimlerde ihtiyaç duyulan acil raporlama ihtiyaçları

Kuveyt Türk Bankası (2004-2006) - Sistem Geliştirme (Sistem Analist)
o Mevzuat düzenlemeleri öncesi acil raporlama ihtiyaçlarının sistem tablolarından
sorgulanarak oluşturulması ve ilgili birimlere teslim edilmesi

AKBANK (2003-2004) - Hazine Operasyon (Finansal Analist)
o Merkez Bankası raporlamaları
o Günlük pozisyon raporları
o Yurtdışı piyasa işlemlerine ait dönemsel raporlamalar
o Üst yönetim Kar-Zarar evalüasyon raporlaması
1.8.2. DENEYİM İÇERİĞİ




İhtiyaç duyulan raporun detaylarının analiz edilmesi
Rapor data setinin dış ve iç sistemlerden sorgulanması
Data tutarlılığının kontrol edilmesi
Talep edilen formatta ilgili raporun oluşturulması ve iş birime teslim edilmesi
PAGE 5
1.9. CRM (MS DYNAMICS) (3 YIL)
1.9.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Kuveyt Türk Bankası (2010-2013) - Proje Yönetim Ofisi (Proje Yöneticisi)
o CRM Proje Fazları
1.9.2. DENEYİM İÇERİĞİ






CRM Business Setup çalışmalarının yürütülmesi
İlgili iş ve teknoloji birimlerinin koordinasyonu (Bireysel, Kurumsal, İş zekası,
Uygulama geliştirme birimleri)
Outsource yönetimi
Projenin ihtiyaç duyduğu Müşteri düzenlemelerinin hayata geçirilmesi
Tutundurma faaliyetlerinin yürütülmesi
Kampanya yönetim sisteminin hayata geçirilmesi
1.10. WEB SERVİS (6 YIL)
1.10.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Kuveyt Türk Bankası (2010-2013) - Proje Yönetim Ofisi (Proje Yöneticisi)
o Tüm Proje ve Geliştirme talepleri

Aksigorta (2006-2010) - Sistem Organizasyon (Kıdemli Sistem Analist)
o Bankasürans Projesi
o Acente Satış Pazarlama ekranları dönüşümü
o Üretim Portali Projesi
1.10.2. DENEYİM İÇERİĞİ



Web servis elementlerinin belirlenmesi
Wsdl elementlerini besleyecek datanın database üzerinde tespiti
Web servisi kullanacak uygulamanın tasarımı
1.11. HARDWARE (4 YIL-YARI ZAMANLI-)
1.11.1. DENEYİMİN KAZANILDIĞI {Firma (Yıl) -Departman (Title)-Projeler}

Redoks Bilgisayar (1998-2002) - Teknik Servis
o Teknik servis hizmeti
1.11.2. DENEYİM İÇERİĞİ



Müşterinin talep ettiği toplama bilgisayarın oluşturulması
İşletim sistemi kurulumu
Arıza tespiti, arızalı parça değişimi
PAGE 6
2. FİRMALARIM
2.1. (2010-2013) KUVEYT TÜRK BANKASI – PROJE YÖNETİM OFİSİ – PROJE
YÖNETİCİSİ
2.1.1. ORGANİZASYON ŞEMASI VE REFERANSLAR
2.1.2. GÖREV TANIMI VE SÜRESİ



















Proje Fizibiliteleri ve Üst Yönetime alternatiflerin raporlanması
Proje Organizasyon bütünlüğünün ve iletişim sürekliliğinin sağlanması
Proje Duyuruları ve Sunumları (Açılış, Kapanış, İlerleme)
Sponsor (Üst Yönetim) Bilgilendirmeleri
Proje Planının ve Dokümantasyonun oluşturulması
Proje Süreç Yönetimi
Talep ve Kapsam Yönetimi
Firmalar ve Departmanlar arası proje mutabakatlarının sağlanması
Proje Risk Yönetimi
Analiz ve Yazılım süreçlerinin tüm aşamalarının takibi.
İhtiyaç dahilinde IT Servislerine iş ataması ve süreç takibi
Outsource Yönetimi
Bütçe, Kaynak Yönetimi
Proje Sözleşme Yönetimi
Proje Kaynaklarına Mentorluk
Ekip Koordinasyon
Proje öncesi iş süreçlerinin oluşturulması adımının yönetimi
Banka Sigortacılık işlemlerinde Organizasyonel ve Operasyonel bütünlüğün
sağlanması. Bankasurans iş ve sistem danışmanlığı
Bankasürans end to end sistem tasarımı, web servis dizayn
PAGE 7
2.1.3. GÖREV SIRASINDA KULLANILAN TEKNOLOJİ ARAÇLARI












Hp Project & Portfolio Management (PPM)
Hp Quality Center (QC)
Ms SQL
DB Diagram
Visual Basic
.NET
SQL,
Source Safe
Ms Visio
Ms Project
Ms Onenote
Prezi Aktif Sunum
2.1.4. PROJE VE GELİŞTİRMELER







Bankasurans Business Setup Programı
CRM Implementasyon Programı
Hazine Teknoloji Donüşüm Programı
Hazine, Kambiyo, Uluslararası Bankacılık Geliştirmeleri
Müşteri Uygulamaları Geliştirmeleri
Ödeme Sistemleri Geliştirmeleri
Bireysel ve Kurumsal Bankacılık Sistem Geliştirmeleri
2.2. (2006-2010) AKSİGORTA – SİSTEM ORGANİZASYON – KD. SİSTEM
ANALİST & PROJE YÖNETİCİSİ
2.2.1. ORGANİZASYON ŞEMASI VE REFERANSLAR
PAGE 8
2.2.2. GÖREV TANIMI VE SÜRESİ
KIDEMLİ ANALİST GÖREV TANIMIM:
 Bankasürans, Üretim - Ürün Yönetimi, Satış - Pazarlama, Muhasebe - Tahsilat,
Reasürans, Acenteler, Basım Uygulamaları Geliştirme Taleplerine ait tüm süreçlerin
takibi
 Analist Kaynak Havuzunun analist ihtiyacına uygun olarak yönetilmesi
 İş ve Teknoloji birimleri arasında iletişimin sağlanması
 Kullanıcı taleplerinin yönetilmesi, talep mutabakatının sağlanması
 Talep edilen iş akışının analiz edilmesi ve dokümante edilmesi
 Asis çalışmaları, Gap Analizleri
 Sistem analiz öncesi iş süreçlerinin ve iş gerekliliklerinin oluşturulması
 Sistem analiz ve dizayn (Buton, Ekran, işlevsellik, Db, modül entegrasyonlarının
analizi ve dokümantasyonu)
 Sistem Analiz Dokümantasyonu
 Fonksiyonel test dokümanının oluşturulması
 Yeni uygulamanın ihtiyaç duyacağı Database tabloların tasarlanması
 Diğer sistemler ile entegrasyon noktalarının belirlenmesi, gerekli düzenlemelerin
takibi (Hardware ve Software)
 Web servislerin tasarımı, firma entegrasyon ihtiyaçlarının takibi
 Geliştirmelerin sistem analiz doğrultusunda yapılmasının sağlanması
 Geliştirme sonrası sistem testleri
 Kullanıcı Test süreçlerinin ve bulguların yönetilmesi
 Kullanıcı onaylarının alınması
 Kullanım Klavuzunun hazırlanması
PROJE YÖNETİCİSİ GÖREV TANIMIM:
 Proje fizibilite çalışmalarının yürütülmesi ve üst yönetime sunumu
 Proje Planının oluşturulması, geliştirme sürecinin plana uygun şekilde ilerlemesinin
takibi
 Proje Risklerinin raporlanması
 Projenin açılış, kapanış ve ilerleme raporu duyurularının yapılması
 Paydaş ve üst yönetim bilgilendirmeleri, sunumları
 Outsource takibi
 IT servislerinin takibi
 Proje Organizasyon bütünlüğünün ve iletişim sürekliliğinin sağlanması
2.2.3. GÖREV SIRASINDA KULLANILAN TEKNOLOJİ ARAÇLARI











Oracle 10g
DB Diagram
PL/SQL Developer
Toad
SQL, PL/SQL
Business Object
IBM - Rational Rose
Adobe Captivate
Adobe InDesigner & xPresso
Eclips (Java)
Ms Access
PAGE 9



Ms Visio
Ms Project
Main frame
2.2.4. PROJE VE GELİŞTİRMELER










Teknoloji Dönüşüm Programı
Bankasürans Proje ve Geliştirmeleri
Acente Uygulamaları Dönüşüm Projesi
Üretim Portali Projesi
IT Talep Yönetim Sistemi Implementasyon Projesi
Basım Uygulamaları Dönüşüm Projesi
Üretim ve Ürün Yönetimi Proje ve Geliştirmeleri
Satış Pazarlama Sistemleri Proje ve Geliştirmeleri
Muhasebe ve Tahsilat Sistemleri Proje ve Geliştirmeleri
Reasürans Sistemleri Proje ve Geliştirmeleri
2.3. (2004-2006) KUVEYT TÜRK BANKASI – SİSTEM GELİŞTİRME – SİSTEM
ANALİST
2.3.1. ORGANİZASYON ŞEMASI VE REFERANSLAR
2.3.2. GÖREV TANIMI VE SÜRESİ



İş ve Teknoloji birimleri arasında iletişimin sağlanması
Kullanıcı taleplerinin yönetilmesi, talep mutabakatının sağlanması
Talep edilen iş akışının analiz edilmesi ve dokümante edilmesi
PAGE 10




























Asis çalışmaları, Gap Analizleri
Sistem analiz öncesi iş süreçlerinin ve iş gerekliliklerinin oluşturulması
Sistem analiz ve dizayn (Buton, Ekran, işlevsellik, Db, modül entegrasyonlarının
analizi ve dokümantasyonu)
Sistem Analiz Dokümantasyonu
Fonksiyonel test dokümanının oluşturulması
Yeni uygulamanın ihtiyaç duyacağı Database tabloların tasarlanması
Diğer sistemler ile entegrasyon noktalarının belirlenmesi, gerekli düzenlemelerin
takibi (Hardware ve Software)
Web servislerin tasarımı, firma entegrasyon ihtiyaçlarının takibi
Geliştirmelerin sistem analiz doğrultusunda yapılmasının sağlanması
Geliştirme sonrası sistem testleri
Kullanıcı Test süreçlerinin ve bulguların yönetilmesi
Kullanıcı onaylarının alınması
Kullanım Klavuzunun hazırlanması * İş ve Teknoloji birimleri arasında iletişimin
sağlanması
Kullanıcı taleplerinin yönetilmesi, talep mutabakatının sağlanması
Talep edilen iş akışının analiz edilmesi ve dokümante edilmesi
Asis çalışmaları, Gap Analizleri
Sistem analiz öncesi iş süreçlerinin ve iş gerekliliklerinin oluşturulması
Sistem analiz ve dizayn (Buton, Ekran, işlevsellik, Db, modül entegrasyonlarının
analizi ve dokümantasyonu)
Sistem Analiz Dokümantasyonu
Fonksiyonel test dokümanının oluşturulması
Yeni uygulamanın ihtiyaç duyacağı Database tabloların tasarlanması
Diğer sistemler ile entegrasyon noktalarının belirlenmesi, gerekli düzenlemelerin
takibi (Hardware ve Software)
Web servislerin tasarımı, firma entegrasyon ihtiyaçlarının takibi
Geliştirmelerin sistem analiz doğrultusunda yapılmasının sağlanması
Geliştirme sonrası sistem testleri
Kullanıcı Test süreçlerinin ve bulguların yönetilmesi
Kullanıcı onaylarının alınması
Kullanım Klavuzunun hazırlanması
2.3.3. GÖREV SIRASINDA KULLANILAN TEKNOLOJİ ARAÇLARI








Ms SQL
DB Diagram
Visual Basic
SQL,
Source Safe
Ms Access
Ms Visio
Ms Project
2.3.4. PROJE VE GELİŞTİRMELER



Teknoloji Dönüşüm Programı
Hazine Proje ve Geliştime Çalışmaları
Kambiyo Proje ve Geliştirme Çalışmaları
PAGE 11


Uluslararası Bankacılık Proje ve Geliştirme Çalışmaları
Yatırım Bankacılığı Proje ve Geliştirme Çalışmaları
2.4. (2003-2004) AKBANK – HAZİNE OPERASYON – FİNANSAL ANALİST
2.4.1. ORGANİZASYON ŞEMASI VE REFERANSLAR
2.4.2. GÖREV TANIMI VE SÜRESİ



Verilerin ilgili sistemlerden çekilerek aşağıdaki rapor türlerinin oluşturulması
o Günlük, Aylık, Yıllık raporlamalar
o Kur Riski, Döviz Pozisyon Raporları
o Yabancı para operasyon raporlamaları
o Merkez Bankası, BDDK gibi kuruluşlara özel mevzuat raporları
o Üst Yönetim Kar Zarar Evalüasyon Raporu
Verilerin doğruluk kontrolü
Bankanın ihtiyaçlarını üst seviyede karşılayacak şekilde raporlamaların geliştirilmesi
2.4.3. GÖREV SIRASINDA KULLANILAN TEKNOLOJİ ARAÇLARI



Business Objects
Excel Makrolamaları
SQL
2.4.4. PROJE VE GELİŞTİRMELER

Banka Finansal Raporlamaları
PAGE 12
2.5. (1998-2002) REDOKS BİLGİSAYAR – TEKNİK SERVİS
2.5.1. ORGANİZASYON ŞEMASI VE REFERANSLAR
2.5.2. GÖREV TANIMI VE SÜRESİ




Bilgisayar montaj ve parça değişim
İşletim sistemi ve uygulama kurulumları
Arıza tespiti ve müdahale
Müşteri memnuniyeti
2.5.3. GÖREV SIRASINDA KULLANILAN TEKNOLOJİ ARAÇLARI




Tüm windows versiyonları
Tüm office uygulamaları
Virüs Programları
Adobe Photoshop
2.5.4. PROJE VE GELİŞTİRMELER


Hardware Kurulum
Software Yönetim
PAGE 13
3. PROJELER
3.1. BANKACILIK PROJELERİ
3.1.1. DİĞER MADENLER PROJESİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2010-2013 – Kuveyt Türk - Proje Yöneticisi
(YIL) - PROJE ADIMLARI
 (2010 - 2011) Değersiz Madenler Muhasebe ve Operasyon İşlem Ekranları
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
 Proje öncesi iş süreçlerinin oluşturulması (İlgili iş birimleri ve Kalite departmanı
ile birlikte)
 Proje Kapsamının belirlenmesi
 Departmanlar arası mutabakat
 Analiz, Geliştirme ve Test adımları
GÖREVLERİM
ROLLER:
* Proje Yöneticisi
* Uygulama Geliştirme Takım Lideri
SORUMLULUK ALANI:
* İş Süreç Oluşturulması
* Departmanlar arası mutabakatın sağlanması
* Ekip Koordinasyon
* Talep Yönetimi
* Proje Süreç Yönetimi
* Proje Risk Yönetimi
* Paydaş ve Sponsor Bilgilendirmeleri, gereken organizasyonun sağlanması
* Risk Yönetimi
* Bütçe, Kaynak, Kapsam Yönetimi
* Proje Duyuruları ve Sunumları
* Sponsor (Üst Yönetim) Bilgilendirmeleri
KAYNAKLAR
TOPLAM BAĞLI KAYNAĞIM (6)
Teknoloji Kaynağı:
(1) Kurumsal Mimar
(3) Yazılımcı
(1) Analist
(1) Test Personeli
PAYDAŞLAR
SPONSOR:
* Muhasebe Departman Müdürü
PAGE 14
KATILIMCILAR:
İŞ BİRİMLERİ
* Bireysel / Kurumsal Ürün Geliştirme
* Muhasebe
TEKNOLOJİ BİRİMLERİ
* Kurumsal Mimari
KAPSAM
* Kıymetsiz Madenler (Alüminyum, Bakır, gibi..) alım satım mevzuatını sağlayan
ekranların hayata alınması
* İşlem Operasyonlarının ve muhasebesinin sistem tarafından yürütülebilmesi
* Operasyonlara ait raporların uygulama üzerinden alınması
KAZANIMLAR
* Manuellikten kaynakli operasyonel ve muhasebesel hatalar önlendi.
* İşlemlerin takibi ve raporlaması ilgili iş birimleri tarafından sistem üzerinden
sağlandı.
3.1.2. HAZİNE TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2010-2013 – Kuveyt Türk - Proje Yöneticisi
(YIL) - PROJE ADIMLARI
 (2011-2012) - Faz1 - FX (Yabancı Para) Masası Sistem Dönüşümü
 (2012-2013) - Faz2 - Kıymetli Madenler Masası Sistem Dönüşümü
 (2013-2014) - Faz3 - Sukuk ve Money Market Uygulamaları
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
 Proje öncesi iş süreçlerinin oluşturulması (İlgili iş birimleri ve Kalite departmanı
ile birlikte)
 Proje Kapsamının belirlenmesi
 Departmanlar arası mutabakat
 Entegrasyon model önerilerinin ve bütçenin üst yönetime sunulması ve gerekli
onayların alınması
 Analiz, Geliştirme ve Test adımları
 Outsource Yönetimi, Takibi
GÖREVLERİM
ROLLER:
* Proje Yöneticisi
* Uygulama Geliştirme Takım Lideri
SORUMLULUK ALANI:
* İş Süreç Oluşturulması ve takibi
* Departmanlar arası mutabakatın sağlanması
* Ekip Koordinasyon
* Outsource Yönetimi
PAGE 15
* Talep Yönetimi
* Proje Süreç Yönetimi
* Proje Risk Yönetimi
* Paydaş ve Sponsor Bilgilendirmeleri, gereken organizasyonun sağlanması
* Bütçe, Kaynak, Kapsam Yönetimi
* Proje Sözleşme Yönetimi
* Proje Duyuruları ve Sunumları
* Sponsor (Üst Yönetim) Bilgilendirmeleri
KAYNAKLAR
TOPLAM BAĞLI KAYNAĞIM (13)
Teknoloji Kaynağı:
(1) Kurumsal Mimar
(3) Yazılımcı (2 Karash Bordrolu)
(1) Analist
(1) Test Personeli
(1) Hazine Danışmanı Kıdemli Analist (Karash Bordrolu)
İş Birimi Kaynağı:
(1) Hazine Yabancı Para Masası
(1) Hazine Kıymetli Madenler Masası
(1) Hazine Ürün Geliştirme
(1) Hazine Money Market
(1) Hazine Operasyon
(1) Hazine Kontrol
Outsource (Karash Firması)
PAYDAŞLAR
SPONSOR:
* Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
* Bankacılık Uygulamaları Genel Müdür Yardımcısı
KATILIMCILAR:
İŞ BİRİMLERİ:
* Hazine Yabancı Para Masası
* Hazine Kıymetli Madenler Masası
* Hazine Ürün Geliştirme
* Hazine Money Market
* Hazine Operasyon
* Hazine Kontrol
TEKNOLOJİ BİRİMLERİ:
* Kuveyt Türk Uygulama Geliştirme
* Kuveyt Türk Kurumsal Mimari
* Kuveyt Türk Sistem Yönetim
* Kuveyt Türk IT Güvenlik
* Kuveyt Türk İş Zekası
* Karash Teknoloji Hizmetleri
PAGE 16
KAPSAM
* Yeni Bankacılık Uygulamasında Hazine Ürün alt yapısının kurulması
- Ürün programının yazılması
- Ürün çekirdeğinin ve iş akışlarının oluşturulması
- İşlem Muhasebesi
* İşlem Otomasyonlarının sağlanması
- RTNS
- Bloomberg
- Reuters TOF
- 360T
- Bloomberg
* Ürün İşlem Giriş Ekranı (Spot, Forward)
* Arbitraj işlemleri için geliştirmeler
* Karşı Kurum Muhabir Tanımlamaları
* Ürünlere ait operasyonel Raporlar
KAZANIMLAR
İşlem platformları ile online entegrasyon ve yeni ekranların pratik tasarımı sayesinde
* Operasyonel verimlilik %150 e kadar artış
* Karlılık %200 e kadar artış
* Operasyonel Kullanıcı hatalarının ortadan kalktığı
Gözlenmiştir.
3.1.3. BANKASÜRANS BUSINESS SETUP PROJESİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2010-2013 – Kuveyt Türk - Proje Yöneticisi
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2010-2011) - Faz1 - Satış, Pazarlama Ve Tahsilat Modullerinin Hayata Geçirilmesi
(2011-2012) - Bankasurans Operasyonel Takip Ve Olgunlaştırma
(2012-2013) - Faz2 - Banka Kredi Operasyonları Sistem Entegrasyon
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* İlgili Banka Birimlerinin belirlenmesi, iş tanımlarının ve organizasyonun oluşturulması
* Proje öncesi iş süreçlerinin oluşturulması (İlgili iş birimleri ve Kalite departmanı ile
birlikte)
* Proje Kapsamının belirlenmesi
* Firmalar ve Departmanlar arası mutabakat
* Entegrasyon model önerilerinin ve bütçenin üst yönetime sunulması ve gerekli
onayın alınması
* Analiz, Geliştirme ve Test adımları
* Outsource Yönetimi, Takibi
GÖREVLERİM
ROLLER:
* Proje Yöneticisi
* Bankasurans İş Danışmanı
* Sistem Analist, Uygulama Mimari ve Teknoloji Takım Lideri
PAGE 17
SORUMLULUK ALANI:
* İş Birimlerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve katılımlarının sağlanması
* İş Süreç Oluşturulması ve Yönetimi
* Firmalar ve Departmanlar arası mutabakatın sağlanması
* Banka Sigortacılık işlemlerinde Organizasyonel Bütünlüğün Sağlanması
* Ekip Koordinasyon
* Outsource Yönetimi
* Talep Yönetimi
* Sistem Analiz ve Tasarım
* Web servis dizayn
* Proje Süreç Yönetimi
* Proje Risk Yönetimi
* Paydaş ve Sponsor Bilgilendirmeleri, gereken organizasyonun sağlanması
* Bütçe, Kaynak, Kapsam Yönetimi
* Proje Sözleşme Yönetimi
* Proje Duyuruları ve Sunumları
* Sponsor (Üst Yönetim) Bilgilendirmeleri
KAYNAKLAR
TOPLAM BAĞLI KAYNAĞIM (13)
Teknoloji Kaynağı:
(1) Kurumsal Mimar
(1) Yazılımcı
(1) Analist
(1) Test Personeli
İş Birimi Kaynağı:
(3) Kredi Operasyonları
(1) Muhasebe
(2) Ürün Geliştirme
(1) Çağrı Merkezi
(1) Bireysel Pazarlama
(1) Kurumsal Pazarlama
Outsource (Vizyoneks Firması)
PAYDAŞLAR
SPONSOR:
* Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
* Bankacılık Uygulamaları Genel Müdür Yardımcısı
KATILIMCILAR
KUVEYT TURK İŞ BİRİMLERİ;
* Bireysel / Kurumsal Pazarlama
* Bireysel / Kurumsal Ürün Geliştirme
* Ürün Yönetimi
* Dağıtım Kanalları
* Krediler Sigorta Operasyonları (Poliçe Takip, Kredi Risk ve
PAGE 18
Kredi Kullandırım)
* Çağrı Merkezi
* Muhasebe
NEOVA SİGORTA İŞ BİRİMLERİ:
* Ürün Yönetimi
* Muhasebe ve Tahsilat
* Acente Satış Pazarlama
TEKNOLOJİ BİRİMLERİ:
* Kuveyt Türk Uygulama Geliştirme
* Kuveyt Türk Kurumsal Mimari
* Kuveyt Türk Sistem Yönetim
* Kuveyt Türk IT Güvenlik
* Kuveyt Türk İş Zekası
* Neova Teknoloji Yönetimi
* Vizyoneks Firması
KAPSAM
FAZ1 - SATIŞ, PAZARLAMA VE TAHSİLAT MODULLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
 Operasyonel manuellikten kaynaklı hataların giderilmesi ve satışların
arttırılması için Firmalar arası tam entegre yapının kurulması, (Projede web
servisler ile aşağıdaki entegrasyonlar hayata geçirilmiştir.)
- Müşteri Entegrasyonu
- Tahsilat Sistem Entegrasyonu
- Banka Kredi Operasyonları için Poliçe Bilgisi Entegrasyonu
- Firmalar arası ekran entegrasyonu (Proje ile Neova Sigorta tarafından
yayınlanan web ekran
 .NET platformu üzerinde tasarlanmış banka uygulaması içerisinden çağırıldı.)
- Ekran kullanıcısı login ve validasyon için gerekli Kullanıcı entegrasyonu
 Banka şubelerinde poliçe satışını sağlayacak Banka Kullanıcısına özel, kolay
kullanımlı sigorta satış ekranlarının hayata geçirilmesi
 Telif, Poliçe üretim, Poliçe Basım, Poliçe Sorgulama fonksiyonlarının yeni
sistemle hayata geçirilmesi
 Firmalar arası tahsilat işlemlerinin sistem üzerinden sağlanması muhasebe
işlemlerinin sistem üzerinden online gerçekleştirilmesi (Online Prim-Komisyon
muhasebesi)
FAZ2 - KREDİ OPERASYONLARI SİSTEM ENTEGRASYON
 Kredi Risk Takip ve Kullandırım işlemlerinde ihtiyaç duyulan online entegre
yapının hayata geçirilmesi
- Kredi operasyonlarında sistem tarafından gerçekleşen poliçe varlık
kontrolü
- Kredi Risk olan poliçesiz müşterilerinin sistem tarafından etiketlenmesi
ve operasyonel takip havuzu üzerinden müşteri sorumlusuna iş
ataması
 Banka Poliçe Yenileme Operasyonlarının online takibi
 Bankasurans sistemi ve Çağrı Merkezi sistemleri arasında entegrasyon
 Muhasebe Mutabakat Sisteminin geliştirilmesi, gelişmiş raporların hayata
geçirilmesi
PAGE 19
KAZANIMLAR
* Banka sigortacılık operasyonlarında %150 artış görüldü.
* Manuel operasyondan kaynaklı hatalar ve ihmaller, entegre sistem sayesinde
kontrol altına alındı.
* Kredi operasyonlarında, müşteri kredi teminatlarının güvence altına alınması
sağlandı.
* Operasyonel verimlilik arttırıldı ve işlemlerin raporlanabilmesi sağlandı.
* Online tahsilat sistemi ile Komisyonun anında kazanılması sağlandı ve mutabakat
riski minimize edildi.
* Banka Poliçe Yenilemelerinin sistem tarafından takibi ve Çağrı Merkezi tarafından
poliçe satış pazarlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlandı.
3.1.4. CRM PROJESİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2010-2013 – Kuveyt Türk - Proje Yöneticisi
(YIL) - PROJE ADIMLARI
 (2011-2012) - Faz1 - Ms Dynamics Satış Otomasyon Sistemi Kurulum ve
Entegrasyon
 (2012-2013) - Faz2 - CRM Geliştirmeleri ve Kazanım Projesi
 (2012-2013) - Uluslararası Bankacılık Uygulamaları CRM entegrasyonu
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
 İlgili Banka Birimlerinin belirlenmesi, iş tanımlarının ve organizasyonun
oluşturulması
 Paket programın ve Vender'ın belirlenmesi için fizibilite çalışmaları, üst yönetim
raporlamaları
 Poc çalışmaları
 Seçilen vender ile teklif ve sözleşme aşamaları
 Sözleşme doğrultusunda outsource yönetim ve takibi
 Analiz, Geliştirme ve Test adımları
GÖREVLERİM
ROLLER:
* Proje Yöneticisi
* Uygulama Geliştirme Takım Lideri
SORUMLULUK ALANI:
* İş Süreç Oluşturulması ve Yönetimi
* Vender ve Departmanlar arası mutabakatın sağlanması
* Ekip Koordinasyon
* Outsource Yönetimi
* Talep Yönetimi
* Proje Süreç Yönetimi
* Proje Risk Yönetimi
* Paydaş ve Sponsor Bilgilendirmeleri, gereken organizasyonun sağlanması
* Bütçe, Kaynak, Kapsam Yönetimi
* Proje Sözleşme Yönetimi
* Proje Duyuruları ve Sunumları
* Sponsor (Üst Yönetim) Bilgilendirmeleri
PAGE 20
KAYNAKLAR
TOPLAM BAĞLI KAYNAĞIM (10)
Teknoloji Kaynağı:
(1) Yazılımcı
(1) Analist
(1) CRM Danışmanı
İş Birimi Kaynağı:
(1) Ürün Geliştirme
(3) Bireysel / Kurumsal Pazarlama
(1) Bireysel / Kurumsal Performans
(1) Uluslararası Bankacılık
(1) Çağrı Merkezi
Outsource (Veripark Firması)
PAYDAŞLAR
SPONSOR:
* Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
* Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
* Bankacılık Uygulamaları Genel Müdür Yardımcısı
KATILIMCILAR:
iŞ BİRİMLERİ;
* Bireysel / Kurumsal Pazarlama
* Bireysel / Kurumsal Performans
* Ürün Geliştirme
* Çağrı Merkezi
TEKNOLOJİ BİRİMLERİ:
* Kuveyt Türk Uygulama Geliştirme
* Kuveyt Türk Kurumsal Mimari
* Kuveyt Türk Sistem Yönetim
* Kuveyt Türk IT Güvenlik
* Kuveyt Türk İş Zekası
* Veripark Teknoloji Hizmetleri
KAPSAM
FAZ1 - MS DYNAMICS SATIŞ OTOMASYON SİSTEMİ KURULUM VE
ENTEGRASYON
Ms Dynamics programının Bankanın Satış Otomasyon ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla
aşağıdaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurulması ve gerekli sistem
entegrasyonlarının oluşturulması.
 Şube, Genel Müdürlük ve Bölge Pazarlama Personelinin tüm pazarlama
faaliyetleriyle ilgili anlık raporlar alınabilmesi,
 Pazarlama faaliyetlerinin çağrı merkezi aracılığıyla örneklem alınarak
kalitesinin ölçülmesi,
 Müşterilerimize segmentlerine göre ve merkezden belirlenecek dönemlerde
kampanyalar oluşturulabilmesi,
PAGE 21




Genel Müdürlük’ ten bölge ve şubelere, Bölge Müdürlüklerinden ise şube
bireysel pazarlama personeline aday müşteri atanabilmesi,
Sistem aracılığıyla Müşteri veri tabanının zenginleştirilebilmesi,
Sistem aracılığıyla çapraz satış faaliyetlerinin genişletilmesi ve şubelerde
çapraz satış anlayışının benimsenmesi,
Genel Müdürlük ve Bölge Performans birimlerinin sistem aracılığı ile pazarlama
kadrolarını ölçümleyebilmesi
FAZ2 - CRM GELISTIRME VE KAZANIM
 Sosyal CRM Uygulamaları
 CRM Uygulamalarında ihtiyaç duyulan Müşteri Alt Yapı Düzenlemeleri
(Bankacılık DB ve CRM DB üzerinde)
 CRM in beslendiği iş zekası alt yapısında ve web servislerinde düzenlemeler
(performans arttırıcı, raporlamayı hızlandırıcı)
 Banka içi diğer sistemler ile entegrasyon noktalarının arttırılması
ULUSLARARASI BANKACILIK UYGULAMALARI CRM ENTEGRASYONU
 Uluslararası bankacılık iş yönetiminin, iş organizasyonun ve atamaların CRM
üzerinden yapılabilmesi için gerekli sistem entegrasyonları ve CRM uygulaması
üzerinde geliştirmeler
KAZANIMLAR
Proje ile aşağıdaki işlemlerin sistem üzerinden verimli bir şekilde yürütülmesi
sağlanmıştır.
Müşteri ve Ürün Yönetimi
 360 ° Gerçek ve Tüzel; Müşteri Görünümü, Teklifler, Profil Bilgileri, Hesap
Listesi, Kampanya Yanıtları Dağılımı, Varlık Bilgisi, Kanal Kullanım Dağılımı
(call center ve internet şube kanalları), Servis Talepleri
 Ürün Yönetimi, Müşteri Ürün Bilgileri, Aylık Çapraz Satış Bilgileri (Faz1+ da
geliştirilecek), Müşteri Ortak Hesap Bilgileri, Müşteri Teminatları
Satış Otomasyon Sistemi
 Müşteri Temsilcisi Aktivite Takip ve Performans Yönetimi
 Potansiyel Müşteri Yönetimi, Diğer Banka Ürün Bilgiler, Aile Bilgileri,
İlgilenilen Ürünler, Görüşme Bilgileri, Satış Aktiviteleri
 Fırsat ve Teklif Yönetimi
 Dış Pazarlama Listelerinin Kullanımı
 Kampanya Yönetimi, Şubelere Kampanya Aktivitelerinin Aktarılması ve Geri
Dönüşlerin Takip Edilmesi, SMS Gönderileri
CRM Aktivite Raporlamaları
 Saha Referans Raporu
 Görüşme Notu Sayısı Raporu
 Müşteri Statü Değişimleri Raporu, Müşteri Segment Değişimleri Raporu
 Aylar Bazında Bildirim Trendleri
 Aylar Bazında Problem Tiplerine Göre Bildirim Dağılımları
 Geliş Kanalına Göre Talep Dağılımı
PAGE 22


Problem Tiplerine Göre İlk 10 Bildirim, Kategori ve Statülerine Göre Talep
Dağılımları
Problem Tipi Bazında Adet ve Yüzde Listesi, Aylık Bildirim Dağılımları Raporu
3.1.5. HP PPM GELİŞTİRMELERİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2010-2013 – Kuveyt Türk - Proje Yöneticisi
(YIL) - PROJE ADIMI
(2012-2013) - HP PPM Uygulama Düzenlemeleri (Ekran sadeleştirme, İş Akışı
Düzenleme, Kullanışlı Portletler)
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* Takip ve raporlama ihtiyaçlarının belirlenmesi
* Vendor ile ihtiyacı sağlayacak çözüm önerilerinin oluşturulması, sözleşmenin
oluşturulması
* Geliştirme ve Outsource Yönetimi
GÖREVLERİM
ROLLER:
* Proje Yöneticisi
SORUMLULUK ALANI:
* Yeni iş akışlarının belirlenmesi
* Departmanlar arası mutabakatın sağlanması
* Ekip Koordinasyon
* Outsource Yönetimi
* Talep Yönetimi
* Proje Süreç Yönetimi
* Proje Risk Yönetimi
* Paydaş ve Sponsor Bilgilendirmeleri, gereken organizasyonun sağlanması
* Bütçe, Kapsam Yönetimi
* Proje Sözleşme Yönetimi
KAYNAKLAR
Outsource (Innova ve 4S Firmaları ile çalışılmıştır.)
Projeye atanmış iç kaynak bulunmamaktadır.
Banka tarafında geliştirme ihtiyaçları, ilgili servis yöneticileri üzerinden görev atama
yapılarak takip edilmiştir.
PAYDAŞLAR
SPONSOR:
Proje Yönetim Ofisi Müdürü
KATILIMCILAR:
* Proje Yönetim Ofisi
* Uygulama Geliştirme Müdürlüğü
* Kurumsal Mimari Müdürlüğü
PAGE 23
KAPSAM
HP PPM GELİŞTİRMELERİ
* HP PPM versiyonun güncelleme çalışması (Data convertion, Sistem Geçiş
Çalışmaları)
* HP PPM uygulamasının çalıştığı server'ın güçlendirilmesi
* Uygulama ekranlarının kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde sadeleştirilmesi
* İş akışları üzerinde yönetimi kolaylaştıracak düzenlemeler
* Kullanılmayan portletlerin kaldırılması, Yönetimi kolaylaştıracak yeni portletlerin
ekranlara ilavesi
* Çok yönlü raporlamalar (PPI Tool unun entegrasyonu)
KAZANIMLAR
* Uygulamanın yeni versiyonunun hayata geçirilmesi ve server güçlendirmesi
sayesinde uygulama performans artışı
* Ekran sadeleştirmeleri ve iş akışları düzenlemeleri sayesinde yönetsel kolaylık
* İş durumlarını ve ilerlemeleri takibi kolaylaştıran raporlamalar
* Personel zaman çizelgelerinin çok yönlü takibi ve performans yönetiminin
kolaylaştırılması
3.1.6. YATIRIM BANKACILIĞI MODÜL GELİŞTİRMELERİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2004-2006 – Kuveyt Türk - Sistem Analist
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2004 - 2006) Yatırım Bankacılığı Modül Geliştirmeleri
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* Kullanıcı taleplerinin yönetilmesi, talep mutabakatının sağlanması
* Talep edilen iş akışlarının ve ihtiyaç listelerinin iş analizi
* Sistem analiz ve dizayn (Ekran, işlevsellik, Db, modül entegrasyonlarının analizi ve
dokümantasyonu)
* Test süreçlerinin yürütülmesi
* Kullanıcı onayları
GÖREVLERİM
ROLLER:
* İş Analisti
* Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* Yatırım Bankacılığı talep yönetimi ve iş birimi mutabakatının sağlanması
* Yatırım Bankacılığı Modüllerine ait iş ve sistem analizi ve organizasyonlar
* SDLC süreçlerine ait tüm dokümantasyonun takibi
* İş birimi ve Teknoloji departmanları arasında ilişkilerin yürütülmesi
* Test ve Kullanıcı onayı süreçleri
KAYNAKLAR
Teknoloji ve Yatırım Bankacılığı
PAGE 24
PAYDAŞLAR
Teknoloji ve Yatırım Bankacılığı
KAPSAM
Bazı Geliştirme Başlıkları:
* Yatırım Bankacılığı işlem operasyon ekranlarının oluşturulması
* Borsa işlem ekranlarının oluşturulması
KAZANIMLAR
* Operasyonel verimliliğin artışı
* Sistem ve Kullanıcı kaynaklı hataların azaltılması
* Operasyonel maliyetlerinin azaltılması
* Raporlama ihtiyaçlarının karşılanması
3.1.7. ULUSLARARASI BANKACILIK MODÜL GELİŞTİRMELERİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2004-2006 – Kuveyt Türk - Sistem Analist
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2004 - 2006) Uluslararası Bankacılık Modül Geliştirmeleri
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* Kullanıcı taleplerinin yönetilmesi, talep mutabakatının sağlanması
* Talep edilen iş akışlarının ve ihtiyaç listelerinin iş analizi
* Sistem analiz ve dizayn (Ekran, işlevsellik, Db, modül entegrasyonlarının analizi ve
dokümantasyonu)
* Test süreçlerinin yürütülmesi
* Kullanıcı onayları
GÖREVLERİM
ROLLER:
* İş Analisti
* Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* Uluslararası Bankacılık talep yönetimi ve iş birimi mutabakatının sağlanması
* Uluslararası Bankacılık Modüllerine ait iş ve sistem analizi ve organizasyonlar
* SDLC süreçlerine ait tüm dokümantasyonun takibi
* İş birimi ve Teknoloji departmanları arasında ilişkilerin yürütülmesi
* Test ve Kullanıcı onayı süreçleri
KAYNAKLAR
Teknoloji ve Uluslararası Bankacılık
PAYDAŞLAR
Teknoloji ve Uluslararası Bankacılık
PAGE 25
KAPSAM
Bazı Geliştirme Başlıkları:
* Uluslararası Bankacılık modülünün revize edilmesi
* Çok yönlü raporlama ihtiyaçlarının karşılanması
KAZANIMLAR
* Operasyonel verimliliğin artışı
* Sistem ve Kullanıcı kaynaklı hataların azaltılması
* Operasyonel maliyetlerinin azaltılması
* Raporlama ihtiyaçlarının karşılanması
3.1.8. HAZİNE MODÜL GELİŞTİRMELERİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2004-2006 – Kuveyt Türk - Sistem Analist
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2004 - 2006) Hazine Modül Geliştirmeleri
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* Kullanıcı taleplerinin yönetilmesi, talep mutabakatının sağlanması
* Talep edilen iş akışlarının ve ihtiyaç listelerinin iş analizi
* Sistem analiz ve dizayn (Ekran, işlevsellik, Db, modül entegrasyonlarının analizi ve
dokümantasyonu)
* Test süreçlerinin yürütülmesi
* Kullanıcı onayları
GÖREVLERİM
ROLLER:
* İş Analisti
* Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* Hazine talep yönetimi ve iş birimi mutabakatının sağlanması
* Hazine Modüllerine ait iş ve sistem analizi ve organizasyonlar
* SDLC süreçlerine ait tüm dokümantasyonun takibi
* İş birimi ve Teknoloji departmanları arasında ilişkilerin yürütülmesi
* Test ve Kullanıcı onayı süreçleri
KAYNAKLAR
Teknoloji ve Hazine
PAYDAŞLAR
Teknoloji ve Hazine
KAPSAM
Bazı Geliştirme Başlıkları:
* Vadeli Döviz işlem ekranları geliştirmesi
* Özel kur marjı olan yetkililer için marjın ekranda gözükmesini sağlayacak geliştirme
PAGE 26
* Murabaha ve Forward işlemlerinde Alternatif getiri hesaplanması
* Döviz Alış-Satış ve arbitraj işlem sistematiğinin düzenlenmesi
* İhracat Peşin Bedel, Vesaik Mukabili ekranına kontra satışın eklenmesi
* Yabancı para pozisyon raporunun geliştirilmesi
* EFT Fişleri Kontrolunü kolaylaştıracak sistemsel düzenlemeler
* MoneyGram işlem ekranlarında düzenlemeler
* EFT de TCMB Kayıtlarıyla, Host arasında mutabakat
* Bank Transactions ekranında, banka transferlerine talimat oluşturulması
* Altın mevduatı bilgilerinin, Bankacılık / Müşteri Hesap Bilgileri ekranından
görüntülenebilmesi
* K.F.H. Devirleri ve VIP transfer işlemlerine ait operasyon ekran geliştirmeleri
* Yurtİçi Havale Ekranının Düzenlenmesi
* Hazine- rebate raporlama geliştirmeleri
* Hazinede gerçekleşen spakülatif işlemler için ekran geliştirmeleri
* EFT arayüzündeki tabloların raporlanabilmesi
* Cash flow ekranında düzeltme
KAZANIMLAR
* Operasyonel verimliliğin artışı
* Sistem ve Kullanıcı kaynaklı hataların azaltılması
* Operasyonel maliyetlerinin azaltılması
* Raporlama ihtiyaçlarının karşılanması
3.1.9. KAMBİYO MODÜL GELİŞTİRMELERİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2004-2006 – Kuveyt Türk - Sistem Analist
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2004 - 2006) Kambiyo Modül Geliştirmeleri
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* Kullanıcı taleplerinin yönetilmesi, talep mutabakatının sağlanması
* Talep edilen iş akışlarının ve ihtiyaç listelerinin iş analizi
* Sistem analiz ve dizayn (Ekran, işlevsellik, Db, modül entegrasyonlarının analizi ve
dokümantasyonu)
* Test süreçlerinin yürütülmesi
* Kullanıcı onayları
GÖREVLERİM
ROLLER:
* İş Analisti
* Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* Kambiyo talep yönetimi ve iş birimi mutabakatının sağlanması
* Kambiyo Modüllerine ait iş ve sistem analizi ve organizasyonlar
* SDLC süreçlerine ait tüm dokümantasyonun takibi
* İş birimi ve Teknoloji departmanları arasında ilişkilerin yürütülmesi
* Test ve Kullanıcı onayı süreçleri
PAGE 27
KAYNAKLAR
Teknoloji ve Kambiyo
PAYDAŞLAR
Teknoloji ve Kambiyo
KAPSAM
Bazı Geliştirme Başlıkları:
* Swift - Host Entegrasyonu mesaj tiplerinin otomasyonu
* Modül üzerinde mevzuat değişikliği düzenlemeleri
* İthalat akreditif dosyaları Swift kısmına MT732 kodunun eklenmesi
* Yurt Dışına garanti mektupları operasyon ekranlarının revizesi
* Operasyon Sevk Ekranı ve Kambiyo modülü entegrasyonlarında düzeltmeler
* İthalat Dosya Kapama işlem ekranı geliştirmesi
* Vesaik Mukabili İşlemlerde DHL masrafı ekranının şubelere uygun hale getirilmesi
* İhracat Ekranları Düzeltmeleri
* Yurt dışı Gelen Garanti Mektupları Ekran geliştirmesi
* Transit Ticaret dosyalarının takibini sağlayacak sistemin oluşturulması
* İhracat vesaik Mukabili İşlem fiş açıklamalarında düzenlemeler
* Özel Fatura DAB rptsinde düzenleme
* İhracat Akreditif Römiz Mektubu detaylarının düzeltilmesi
* Döviz Beyan Tutanağı ile ilgili işlemlerin sistem tarafından tesis ve kontrolü
* Görünmeyen Kalemler Dövizli Çek Ödemesi Ekranı
* İthalat vesaik mukabili işlemlerde kullanılan formların revizyonu
* Şube ekranlarında kombiyo işlem türüne göre kullanıcı mesaj uyarılarının
oluşturulması
* İhracat Rambursman ekranı geliştirmeleri
KAZANIMLAR
* Operasyonel verimliliğin artışı
* Sistem ve Kullanıcı kaynaklı hataların azaltılması
* Operasyonel maliyetlerinin azaltılması
* Raporlama ihtiyaçlarının karşılanması
3.1.10. TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜM
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2004-2006 – Kuveyt Türk - Sistem Analist
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2005 - 2006) Banka Teknoloji Dönüşüm
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* İş modülleri As İs Analiz çalışması
* Bankacılık paket programlarının incelenmesi için gerekli banka içi organizasyonların
düzenlenmesi
* Poc çalışmaları
* Değerlendirilen paketler üzerinden Gap analizleri
* Poc ve tanıtımlar sonrası iş birimi memnuniyet anketleri
PAGE 28
GÖREVLERİM
ROLLER:
* İş Analisti
* Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* Hazine, Kambiyo, Uluslararası Bankacılık Modüllerine ait analiz ve organizasyonlar
* As İs Analizleri ve dokümantasyonun oluşturulması
* Firma tanıtımları için gerekli banka içi organizasyonun sağlanması
* Aday paketlere yönelik Gap analizleri ve dokümatasyonu
* İş birimlerinin beklenti ve memnuniyetlerinin analiz edilmesi ve dokümantasyonu
KAYNAKLAR
Teknoloji ve İş Birimleri
PAYDAŞLAR
Teknoloji ve İş Birimleri
KAPSAM
Visual Basic ile kodlanmış eski bankacılık modüllerinin, yeni teknoloji alt yapı ile
dönüştürülmesi
KAZANIMLAR
* Operasyonel verimliliğin artışı
* Sistem ve Kullanıcı kaynaklı hataların azaltılması
* Banka geneli karlılığın artışı
* Teknoloji maliyetlerinin azaltılması
* Teknolojik imkan kısıtlarının yok edilmesi
3.2. SİGORTACILIK PROJELERİ
3.2.1. IT TALEP YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2006-2010 – Aksigorta – Kd. Sistem Analist
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2006 - 2007) IT Talep Yönetim Sistemi Projesi
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* Firmanın Talep yönetim süreç ihtiyaçlarının analiz edilmesi, iş akışlarının
belirlenmesi
* Talep yönetim paket programlarının analiz edilmesi ve fizibilite çalışmaları
* Aday paketlere ait Poc çalışmaları
* Paket seçimi ve implementasyon çalışmaları
* Paket customizasyon çalışmaları
PAGE 29
GÖREVLERİM
ROLLER:
* İş Analisti
* Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* Outsource Yönetim
* İş akışlarının, ihtiyaçlarının analiz edilmesi netleştirilmesi ve dokümantasyonu
* Sistem analiz ve Tasarım
* Test ve onay süreç takibi
* Uygulama geçiş takibi
KAYNAKLAR
Outsource Firma (Infratech)
PAYDAŞLAR
Teknoloji Birimleri
KAPSAM
Belirlenen talep yönetim iş akışlarını karşılayacak uygulamanın hayata geçirilmesi
KAZANIMLAR
* Talep süreçlerinin sistem üzerinden yürütülmesi sağlandı. İş birimi talepleri sistem
tarafında kayıtlı hale getirildi.
* Taleplerin ilgili kullanıcılara atanması sistem üzerinden yapılması sağlandı.
* Taleplere ait ilerleme durumları uygulama sayesinde sistem üzerinden takip edilebilir
şekle getirildi.
* Geliştirme sürecine ait tüm dokümantasyonun ve yazışmaların sisteme kaydedilmesi
sağlandı.
* IT geliştirmelerine ait raporların sistem tarafından alınabilmesi sağlandı.
3.2.2. BANKASÜRANS PROJESİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2006-2010 – Aksigorta – Kd. Sistem Analist
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2006-2010) - Bankasürans Sistem Geliştirmeleri
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* Sigorta firması Teknoloji Taleplerinin Yönetilmesi
* Banka ve Sigorta firması teknoloji ekipleri arasında iletişimin sağlanması
* Firmalar ve Departmanlar arası mutabakat
* Geliştirmeler öncesi sigorta iş süreçlerinin netleştirilmesi
* Analiz, Geliştirme ve Test adımları
* Outsource Süreç Yönetimi ve Takibi
PAGE 30
GÖREVLERİM
ROLLER:
* İş Analisti
* Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* İş analizi ve Sistem analizi
* Firmalar ve Departmanlar arası iletişimin, mutabakatın sağlanması
* Outsource Yönetimi
* Talep Yönetimi
* Paydaş bilgilendirmeleri, gereken organizasyonun sağlanması
* Kapsam Yönetimi
* Test süreçleri ve uygulama geçişi takip
KAYNAKLAR
Uygulama yazılımları Banka kanadında gerçekleştirilmektedir.
Sigorta firmasında analiz ve iş birimi kaynakları geliştirmelere katılmıştır.
PAYDAŞLAR
Banka ve Sigorta Firması ilgili iş ve Teknoloji birimleri
KAPSAM
* Yeni ürünlerin bankasurans ekranlarına eklenmesi
* Bankasurans Tahsilat ve Üretim web servislerinde düzenlemeler.
* Sigortacılık mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi
KAZANIMLAR
* Banka personeline özel, kolay kullanımlı ekranların hayata geçirilmesi
* Operasyonel verimliliğin ve karlılığın arttırılması
3.2.3. ÜRETİM PORTALİ PROJESİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2006-2010 – Aksigorta – Kd. Sistem Analist & Proje Yöneticisi
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2009-2010) Portal üzerinden poliçe üretim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* Kullanıcı taleplerinin yönetilmesi, talep mutabakatının sağlanması
* Talep edilen iş akışlarının ve ihtiyaç listelerinin iş analizi
* Sistem Analiz, Tasarım ve Uygulama Geliştirme
* Test süreçlerinin yürütülmesi
* Kullanıcı onayları
PAGE 31
GÖREVLERİM
ROLLER:
* Proje Yöneticisi
* İş ve Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* Proje talep yönetimi ve iş birimi mutabakatının sağlanması
* Yenilenen Modüllere ait iş analizi ve organizasyonel takip
* SDLC süreçlerine ait tüm dokümantasyonun takibi
* Sistem analizi ve dizayn
* Proje fizibilite, açılış, ilerleme durum, kapanış raporları; Proje Planını oluşturulması
ve takibi; Proje risklerinin takibi
* İş birimi ve Teknoloji departmanları arasında ilişkilerin yürütülmesi
* Test ve Kullanıcı onayı süreçleri
* Sponsor (Üst Yönetim) Bilgilendirmeleri
KAYNAKLAR
Teknoloji & Ürün Yönetimi ve Pazarlama
PAYDAŞLAR
SPONSOR:
* Ürün Yönetimi ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
* Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
KATILIMCILAR
* Ürün Yönetimi
* Satış Pazarlama
KAPSAM
Grup firmaları çalışanlarının Poliçe Üretimini arttırma, poliçelerini görüntüleyip
sigortacılık işlemlerini yürütebilecekleri pratik portal ön yüzlerinin hayata geçirilmesi
KAZANIMLAR
* Grup içi çalışan memnuniyetinin arttırılması
* Grup içi poliçe satışlarının arttırılması, operasyonel maliyetlerin azaltılması
3.2.4. POLİÇE BASIM DÖNÜŞÜM PROJESİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2006-2010 – Aksigorta – Kd. Sistem Analist
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2006-2007) Poliçe Basım Dönüşümü
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* Basım paketinin firmaya kurulması
* Firma uygulaması üzerinden yeni basım paketinin çağırılması için gerekli
geliştirmelerin gerçekleştirilmesi
PAGE 32
* Tüm ürünlere ait Sistem analiz ve basım dizaynı
* Test süreçlerinin yürütülmesi
* Kullanıcı onayları
GÖREVLERİM
ROLLER:
* İş Analisti
* Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* Basım paketinin implementasyon süreçlerinde gerekli organizasyonun sağlanması
* Tüm ürünlerin basım ön yüzlerinin dizaynı, ve basım paketlerinin yeni uygulama ile
oluşturulması
* Ürün Yönetimi tasarım mutabakatı
* Test ve Kullanıcı onayı süreçleri
KAYNAKLAR
Teknoloji ve Ürün Yönetimi
PAYDAŞLAR
Teknoloji ve Ürün Yönetimi
KAPSAM
* Basım operasyonlarını kolaylaştıracak, yeni ürünlere ait basım tasarım süreçlerini
hızlandıracak, basım görselini arttıracak paket uygulamanın implemente edilmesi.
* Tüm ürünlere ait basım paketlerinin yeni uygulama ile oluşturulması ve görsel
dizaynı
KAZANIMLAR
* Yeni paket uygulama sayesinde; Ürünlere ait basım tasarımlarına estetik
kazandırıldı.
* Yeni basım tasarımları modüler hale getirildi bu sayede teknoloji operasyon
maliyetleri düşürüldü.
3.2.5. ACENTE SATIŞ PAZARLAMA EKRAN DÖNÜŞÜM PROJESİ
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2006-2010 – Aksigorta – Kd. Sistem Analist & Proje Yöneticisi
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2008-2010) Acente Satış Pazarlama Ekran Dönüşüm Projesi (Oracle-Java)
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* Kullanıcı taleplerinin yönetilmesi, talep mutabakatının sağlanması
* Talep edilen iş akışlarının ve ihtiyaç listelerinin iş analizi
* Test süreçlerinin yürütülmesi
* Kullanıcı onayları
PAGE 33
GÖREVLERİM
ROLLER:
* Proje Yöneticisi
* İş ve Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* Proje talep yönetimi ve iş birimi mutabakatının sağlanması
* Yenilenen Modüllere ait iş analizi ve organizasyonel takip
* SDLC süreçlerine ait tüm dokümantasyonun takibi
* Proje fizibilite, açılış, ilerleme durum, kapanış raporları; Proje Planını oluşturulması
ve takibi; Proje risklerinin takibi
* İş birimi ve Teknoloji departmanları arasında ilişkilerin yürütülmesi
* Test ve Kullanıcı onayı süreçleri
* Sponsor (Üst Yönetim) Bilgilendirmeleri
KAYNAKLAR
Teknoloji ve İş Birimleri Teknoloji ve İş Birimleri
PAYDAŞLAR
SPONSOR:
* Ürün Yönetimi ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
* Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
KATILIMCILAR
* Ürün Yönetimi
* Satış Pazarlama
KAPSAM
Acente Üretim, Tahsilat, Hasar işlemlerinin yürütüldüğü ekranların web base olarak
java uygulaması ile dönüştürülmesi
KAZANIMLAR
Kısa Vade Kazanımları
Teknoloji Kazanımlar
* Operasyon ve işletim yükünün azalması
* Kolay yönetilebilir modüler yapının kurulması ile müdahale süresinin kısalması
İş Birimi Kazanımları
* Kullanıcı dostu ekranlar
* Kısa sürede istenilen operasyonun gerçekleştirilebilmesi
* Acenteyi üst satış yapabilmesi için yönlendiren yapısının bulunması
* Acentenin performansını günlük olarak izleyebileceği ekranlar
Uzun Vade Kazanımları
Teknolojik Kazanımlar
* Teknoji Grubunun java platformu ile tanışması
* Yeni teknolojilerin kullanılması ve bu teknolojilerin kullanıldığı yapıların
arttırılması
* Teknolojik performans artışı
İş Birimi Kazanımları
* Üretim işlemlerinin performansının artması ile birlikte acente satışlarının artması
PAGE 34
3.2.6. TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜM
PROJE KÜNYESİ:
FİRMA – POZİSYONUM
2006-2010 – Aksigorta – Kd. Sistem Analist
(YIL) - PROJE ADIMLARI
(2006-2007) Teknoloji Dönüşüm (As400 - Oracle)
(2007-2009) Uygulamanın ihtiyaçlara göre costumize edilmesi
BAZI PROJE AKTİVİTELERİ
* İş modülleri As İs Analiz çalışması
* Sigortacılık paket programlarının incelenmesi için gerekli firma içi organizasyonların
düzenlenmesi
* Fizibilite çalışmalarının takibi
* Poc çalışmaları
* Değerlendirilen paketler üzerinden Gap analizleri
* Poc ve tanıtımlar sonrası iş birimi memnuniyet anketleri
* Data convertion
* Uygulama implementasyon
* Test ve onay süreçleri
GÖREVLERİM
ROLLER:
* İş Analisti
* Sistem Analisti
SORUMLULUK ALANI:
* As İs ve Gap Analizi çalışmalarının yürütülmesi
* Analiz dokümantasyonu
* İş birimi Taleplerinin yönetilmesi
* Outsource süreç yönetimi
* Data Convertion tablo eşlemeleri ve data analizi
* Test ve Onay süreçleri
* Uygulama geçiş ve geçiş sonrası takip
KAYNAKLAR
OUTSOURCE
* Vizyoneks
* Merdiven Danışmanlık Hizmetleri
PAYDAŞLAR
Teknoloji ve İş Birimleri
KAPSAM
(2006-2007) TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜM (AS400 - ORACLE)
* Teknoloji alt yapısının dönüştürülmesi (As400- Oracle)
(2007-2009) UYGULAMANIN İHTİYAÇLARA GÖRE COSTUMİZE EDİLMESİ
* Üretim, Ürün Yönetimi,
PAGE 35
* Satış Pazarlama
* Tahsilat Muhasebe
* Reasürans
* Hasar ve Rucu
işlemleri ihtiyaçları doğrultusunda paket üzerinde geliştirmeler
KAZANIMLAR
* Operasyonel verimliliğin artışı
* Sistem ve Kullanıcı kaynaklı hataların azaltılması
* Firma geneli karlılığın artışı
* Teknoloji maliyetlerinin azaltılması
* Teknolojik imkan kısıtlarının yok edilmesi
4. YETENEKLERİM
4.1. PROJE YÖNETİM ARAÇLARI
* Ms Project Professional
* HP Project&Portfolio Management (PPM)
* HP Quality center (QC)
* IBM Rational Rose
4.2. DOKÜMANTASYON ARAÇLARI
* Microsoft Office Tüm Uygulamaları
(Word, Excel, Powerpoint, Ms Visio, Ms Project)
* Ms Onenote
* Prezi Aktif Sunum
* Adobe PDF Editor,
* Adobe Captivate,
* Adobe Photoshop,
* Adobe InDesigner & xPresso
4.3. DATABASE
* Oracle, Ms SQL Server
* Plsql, sql
* Toad
* DB Diagram
* Data Warehouse, spss, weka tool
* Ms Access
* Business Objects
4.4. YAZILIM
* .Net, Java, C++,
* qbasiv, vusial basic
* Source Safe
* Eclips(java)
* Sql, Pl/sql (pl/sql developer)
* Flash, Front Page, Html, Javascript
PAGE 36
4.5. İŞLETİM SİSTEMLERİ
* Microsoft Windows Tüm Versiyonları
* as400 İşletim Sistemi
4.6. BANKACILIK VE SİGORTACILIK MODÜLLERİ
BANKACILIK
* Bankasürans Sistemleri
* Müşteri Sistemleri
* Satış Pazarlama Sistemleri
* Tahsilat ve Muhasebe Sistemleri
* Bireysel ve Kurumsal Bankacılık Sistemleri
* Dağıtım Kanalları
* İnternet Bankacılığı Sistemleri
* Hazine Sistemleri
* Kambiyo Sistemleri
* Uluslararası Bankacılık Sistemleri
* Raporlama Sistemleri
* Ödeme Sistemleri
* Krediler Sistemleri
* Teknoloji Sistem Güvenlik Uygulamaları (Network, Db, Uygulama IT Security)
* IT Donanım
* Dış Sistem Entegrasyonları
SİGORTACILIK
* Bankasürans Sistemleri
* Acente Sistemleri
* Ürün Yönetimi ve Üretim Sistemleri
* Satış Pazarlama Sistemleri
* Muhasebe Tahsilat Sistemleri
* Reasürans Sistemleri
* Ödeme Sistemleri
* Raporlama Sistemleri
* Teknoloji Sistem Güvenlik Uygulamaları (Network, Db, Uygulama IT Security)
* IT Donanım
* Dış Sistem Entegrasyonları
PAGE 37
5. EĞİTİM
5.1. DİPLOMALAR
5.1.1. YÜKSEK LİSANS
(2005 – 2008) Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (3.75/4,00)
Datamining 1-2, Cryptography 1-2, Neural Networks, Java, Oracle,
Project Management, Database Management and Algorithm& c++,
System Analysis and Design
5.1.2. LİSANS (4 YILLIK ÜNİVERSİTE)
(1997 – 2001) Istanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi
Matematik
(2001 – 2008) Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
İşletme
5.2. SERTİFİKALAR VE KURSLAR
2000
Boğaziçi Üniversitesi
M.I.S. – Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programı
(Program dahilinde alınan eğitimler; Information Systems and Technologies,
Office Automation Systems, Software Developing, Database Systems,
Research Methods, Management of Information System Sources, Network and
Internet, System Analysis and Design, Management of institutional
information’s, e-commerce, geographical Information Systems, institutional
Networks and Database Systems, Network Securities, Structures and
Functions of Smart Cards, SAP, seminars) (2,80/4,00)
2000
Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Future ve Opsiyon işlemlerinin matematiksel yapısı ve Uygulama örnekleri
semineri
2003
AKBANK T.A.Ş. – Temel Bankacılık Kursu
2003
Istanbul Kurumsal
MS Project Professional 2003 ile Proje Yönetimi
2006
AKSİGORTA T.A.Ş. – Temel Sigortacılık
2006
Oracle University (Bilginc)
Sql and PL/Sql Fundamentals
Develop PL/SQL Program Units
PAGE 38
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards