“Hard” Veri Örnekleri

advertisement
“Hard” Veri Örnekleri
ÇIKTI
ZAMAN
Üretilen Birim Miktarları
İmal Edilen Ürün Ağırlıkları
Montajlanan Ürün Adetleri
Tahsil Edilen Para Miktarı
Ürün Satış Miktarları
Oluşturulan Form Adetleri
Onaylanan Kredi Adedi
Envanter Devir Adedi
Ziyaret Edilen Hasta Adedi
İşlenen Başvuru Adedi
Mezun Olan Öğrenci Adedi
Tamalanan Görev Adedi
Saat Başı Çıktı Adedi
Verimlilik
Yeni Müşteri Adedi
Ekipman Atıl Zaman Miktarları
Fazla Mesailer
Zamanında Teslimatlar
Zamanında Tamamlanan Projeler
İşlem Zamanı
Yönetim Delegasyon Zamanı
Yeni Eleman Oryantaston Süresi
Toplantı Süreleri
Tamir Zamanları
Verimlilik
İş Durma Zamanları
Sipariş Tepki Süresi
Geç Rapor Süreleri
Kayıp Günler
MALİYET
Bütçe Değişim Oranı
Birim Maliyetler
Müşteri Başına Maliyet
Değişken Maliyetler
Sabit Maliyetler
Genel İdari Giderler
Operasyon Maliyeti
Birim Tasarruf Miktarları
Proje Maliyet Tasarrufu
Kaza Maliyetleri
Program Maliyetleri
Satış Maliyetleri
KALİTE
Hatalı Parça Miktarı
Fire Oranı
Reddedilen Ürün Miktarı
Tekrar Üretilen Ürün Miktarı
Üretim Hataları
Standarttan Sapmalar
Çalışmayan Parça Miktarı
Envanter Yeniden Ayarlamalar
Zaman Kartı Düzeltmeleri
Kaza Oranları
*Kaynak: How To Measure Training Results – Jack J. Phillips, Ron Drew Stone
“Soft” Veri Örnekleri
ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
İşe Gelmeme
İşe Geç Gelme
Revir Ziyaret Miktarı
İlk Yardım Miktarı
Güvenlik Kuralı İhlalleri
İletişim Kesintisi Miktarları
Mola Zaman Aşımları
İŞ ATMOSFERİ/TATMİN
Mutsuz Çalışan Adedi
Ayrımcılık İddiası Adedi
Çalışan Şikayetleri
İş Tatmini
Çalışan Devir Hızı
İş Mahkemeleri
Kurum Aidiyeti
Güven Artışı
MÜŞTERİYE HİZMET
Müşteri Sadakati
Müşteri Elde Tutma Süresi
Müşteri Değeri
Kaybedilen Müşteriler
ÇALIŞAN GELİŞİMİ
İç Atama/Terfi Miktarı
Ücret Artış Adedi
Katılım Olan Gelişim Programı Adedi
Şirketiçi Tranfer Talebi Adedi
Performans Taktir Oranı
İş Verimliliği Artışı
GİRİŞİM/YENİLİK
Yeni Fikirlerin Uygulanması
Başarılı Tamalanan Projeler
Uygulanan Öneri Adedi
Amaç ve Hedef Belirleme
Geliştirilen Yeni Ürün ve Hizmetler
Yani Patent ve Telifler
Müşteri Şikayetleri
Müşteri Memnuniyeti
Müşteri Tatminsizliği
Müşteri Algısı
*Kaynak: How To Measure Training Results – Jack J. Phillips, Ron Drew Stone
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards