ERMENEKLİ BİLGİN BÜYÜK OZAN HASAN RÜŞTÜ

advertisement
ERMENEKLİ BİLGİN BÜYÜK OZAN HASAN RÜŞTÜ
Ermenekli Hasan Rüştü (D.1869-Ö.1936) Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca dillerini bilen
aranan bir bilgin, büyük bir ozandır. Tam bir vatan severdir. Babası Ermenek’in
bilginlerinden İsmail Hakkıdır. Anası yönünden ise Müftü kızıdır. Ataları Ermenek’teki Tol
Medrese de müderrislik yapagelmişlerdir.
Hasan Rüştü 1885 yılı Konya’da medresede dört yıl 1889 da İstanbul’da Mülkiye
mektebinde okur. Son sınıf imtihanları yapılırken , istibdada karşı yazdığı şiirleri sır olarak
okuduğu arkadaşı, jurnalcılar tarafından Padişah Abdülhamit’te duyurulur. Hasan Rüştü
Hapse, atılır, sürgün edilir. 1895 yılı Bir ay sonra Vali olacak Rüştü hapiste uzun süre yatar.
Hapisten çıkınca Ermenek’teki Tol Medrese de , İzmir’ de sanayi mektebinde öğretmenlik
yapar. Bir çok şiirleri bestelenir. Ünü her tarafa yayılır.
“ Sana dil verdim ise, yıkda harap etmi dedim
Narı hicre yüreğim yakta kebap et mi dedim.
1908 yılına kadar İzmir de edebiyat ve felsefe öğretmenliği yapar. Hasan Rüştü ile Şair
Eşref’e,Kardeş şair diyorlar. Şair Eşref de şu dörtlüğü ile Hasan Rüştü’ye sevgisini ne güzel
dillendirir.
“Yıkmaya pek çok çalıştı rüzgar
İtti Mevlana himayet yıkmadı
İftihar etsin vücudunla vatan
Ermenek’ten sen gibi gül çıkmadı.
Müze eşyası meyanında bulundurdu beni.
. 1908 de meşrutiyet ilan edilince Rüştü hürriyetine tam kavuşur. Önce Midilli adasına
edebiyat muallimi olarak, daha sonra Konya lisesine edebiyat ve felsefe öğretmeni olarak
atanır. 1928 yılında Konya’ya atanan Vali İzzet Bey sınıf arkadaşı Rüştü’nün şiirinin altında
Ermenekli Hasan Rüştü imzasını görünce aynı sınıfta okuduklarını hatırlar.Bin kuruş ücretle
Konya Müze Müdür Muavinliğine tayin ettirir. Hasan rüştü Müzede “ tarihsel eserlerden
Bir çok kitabı dilimi Türkçeye çevirir. Hasan Rüştü sınıf arkadaşı Konya Valisi İzzet Beyden
gördüğü bu lütuf ve nimete karşı Rüştü şu dörtlüğü söyler.
Atmadı köhne deyüp mezbeleye İzzeti hak
Vatan evladına irfanla teceddüt veren
Ermenek şairi kel Rüştü fişi alanımda
Müze eşyası meyanında bulundurdu beni.
Hasan Rüştü (Okumuş)
1934 yılında emekliye Hasan Rüştü, 1936 senesi Konya Memleket hastanesinde zatürreden
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Musalla mezarlığında Gömeç Hatun türbesi yakınında
defnedilmiştir. Allah yerini cennet etsin. 20 MAYIS 2017 - konya
Not: yarın da Atatürk’ün Konya’ya ilk gelişlerinde coşku ile karşılanan Mustafa
Kemal’ın, huzurunda o anda okuduğu “ Konya Destanını sunacağız.
Doğrudan Doğruya
MUSTAFA ERTAS
Gazeteci. Araştırmacı yazar
Download