ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nazmi Bilir 1. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. Nazmi Bilir
1. KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum yeri ve tarihi: Akşehir, 1947
Evli
İki çocuk ve iki torun sahibi
2. EĞİTİMİ
İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı
1970: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1974 yılında ayn kurumda İç Hastalıkları Uzmanlığı
1976 yılında Halk Sağlığı Uzmanlığı derecesi aldı.
1976-1977 yıllarında Londra Üniversitesi, London School of Hygiene and Tropical
Medicine’de Biyoistatistik ve Epidemiyoloji kursuna katılıp Sertifika aldı. Arkasından
Londra Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Epidemiyoloji Bölümünde ve Royal
Marsden Hospital’de Kanser Epidemiyolojisi konusunda eğitim aldı.
1980 yılında Türkiye’de Kanser Epidemiyolojisi konulu tezi ile doçent ünvanı aldı.
1988 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde profesör kadrosuna atandı.
3. ÇALIŞMA ALANLARI
1975-1987 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Bölümünde öğretim görevlisi
olarak ve Hacettepe Üniversitesi Çubuk ve Etimesgut Eğitim ve Araştırma Bölge
Hastanelerinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.
1985 yılından bu yana Tıp Fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü
bünyesinde İş Sağlığı Yüksek Lisans ve Doktora programlarını sürdürdü. Bu programlarda
bugüne kadar 50’den fazla mezun yetiştirdi. Ayrıca Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji
programlarına da destek vedi. Tıp Fakültesi ile diğer bazı fakülte ve yüksekokullarda iş
sağlığı, tütün kontrolü ve ilkyardım konularında dersler verdi.
2000-2003 yılları arasında Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı
2001-2008 yılları arasında Halk sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu.
Aynı yıllarda Hacettepe Üniversitesi Senatosu üyeliği yaptı.
1992-1993 yıllarında Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu,
bu sırada Kanser Kayıt Sistemi kurulması çalışmalarını başlattı.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) kurucu üyesi olup 7 yıl süre ile dernek
Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.
3.a. Tütün Kontrolü alanındaki çalışmaları
Üniversitedeki akademik çalışmalarının yanı sıra 35 yıldan bu yana Türkiye’de ve diğer bazı
ülkelerde tütün kontrolü alanında çeşitli çalışmalar yapmakta...
1993 yılında Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin (SSUK) kuruluşunda yer aldı, 5 yıl süre ile
SSUK Başkanlığı yaptı.
1995 yılında uluslararası destek ile çeşitli rol model gruplarında tütün kullanımı konusunda
proje yürüttü. Bu proje çalışmasından sonra 1996 yılında çıkan Tütün Ürünlerinin Zararlarının
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un hazırlık çalışmalarında yer aldı.
1997 yılında (yasanın yıldönümünde) ilk olarak yapılan Sigara ve Sağlık Kongresinin
başkanlığını yaptı.
1997 ve 1998 yıllarında tütün kontrolü yasasının uygulanmasını değerlendirmek üzere aynı
uluslararası kuruluştan sağlanan destek ile projeler yaptı.
İzleyen yıllarda tütün kontrolü konusundaki çalışmaları arttı, 2008 yılında tütün kontrolü
yasasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarında aktif olarak yer aldı, TBMM Sağlık ve
Adalet Komisyonları toplantılarına katıldı. Aynı yıl bir süre Dünya Sağlık Örgütü Cenevre
Ofisinde Tütün Kontrolü Biriminde çalıştı. Tütün kontrolü yasanının uygulanması sırasında
çeşitli eğitim etkinliklerinde yer aldı, yasanın uygulama sonuçlarının değerlendirildiği çok
sayıda proje çalışmasının içinde bulundu.
2007 ve 2011 yıllarında yapılan Sağlık Çalışanlarında Tütün Kullanımı Araştırması ve 2008
ve 2012 yıllarında yapılan Küresel Yetişkin Tütün Araştırması çalışmalarında aktif olarak yer
aldı, Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2008 ve 2012 çalışmalarının raporunu yazdı.
Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen istek üzerine Türkiye’deki tütün kontrolü çalışmalarında
sağlanan başarının yer aldığı iki rapor yazdı. Çeşitli ülkelerde Türkiye’nin tütün kontrolü
konusundaki başarısının anlatıldığı konferanslar verdi, konuyu Türkiye’de izlemeye gelen çok
sayıda ülke heyetine bu konuda bilgiler verdi.
2006-2011 yılları arasında European Advisory Board on Smoking Cessation üyesi olarak
yılda iki kez yapılan toplantılara katıldı.
2012 yılından bu yana European Network on Smoking and Tobacco Prevention üyesidir ve bu
kuruluş tarafından 2013 yılında yazılan European Smoking Cessation Guidelines kitabının
yazarlarından birisidir.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Tütün Kontrolü Programı ve Eylem Planı
çalışmalarına katıldı, çalışma grubunun akademik danışmanlığı görevini yaptı. Sağlık
Bakanlığı’nın tütün kontrolü yasasının uygulanması ile ilgili çok sayıdaki eğitim
programlarına katıldı.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nın kuruluş çalışmalarına destek verdi, ALO171
programında çalışan olan çok sayıda kişinin eğitiminde görev aldı.
3.b. İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki çalışmaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her yıl 4-10 Mayıs günlerinde düzenlenen
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası Programlarının hazırlık çalışmalarına 1987 yılından
buyana destek verdi, 1998 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Tozla
Mücadele Komisyonu üyeliği görevinde bulundu, emekli olduğu tarihe kadar bu görevini
sürdürdü.
1987-2003 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı Kolu’nun
kurucu üyesi olarak görev yaptı, bir dönem İş Sağlığı Kolu’nun başkanlığını yaptı. Bu sırada
Türkiye’de işyeri hekimliği eğitimi çalışmalarının başlatılması konusunda Türk Tabipleri
Birliği tarafından yapılan çalışmalarda yer aldı, işyeri hekimliği eğitiminin yaygınlaşmasına
katkıda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sürdürülen İşyeri Hekimlği ve İş Güvenliği
Uzmanlığı eğitimi programlarının hazırlanması çalışmalarına katıldı, bu programların
sürdürülmesine katkı ve destek verdi, eğitim programlarında dersler verdi, bu konularda
Bakanlık’a danışmanlık yaptı.
2003 yılında ABD Tulane Üniversitesi ile işbirliği içinde Bakû-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru
Hattı inşaatında çalışacak olan mühendislere iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan eğitim
projesinin sorumluluğunu yaptı, Hacettepe Üniversitesi ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü
aasındaki protokol çerçeversinde sürdürülen proje kapsamında 680 mühendisin eğitiminde
dersler anlattı.
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı
Eğitim Meekezi’nin Mesul Müdürlüğü görevini, merkezin kuruluşundan emekli olduğu tarihe
kadar yaptı.
3.c. İlkyardım Eğitimi ve Hizmetleri alanındaki çalışmaları
1995-2005 yılları arasında Üniversite bünyesinde İlkyardım Eğitici Eğitimi Programlarının
sorumluluğunu yaptı, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan İlkyardım eğitim Merkezleri
Yönetmeliği’nin hazırlanması çalışmalarına destek verdi, ülkede ilkyardım eğitiminin ve
ilkyardım hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sağladı. Türkiye’deki ilk İlkyardım Eğitimi ve
İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezinin müdürlüğü görevini emekli olduğu tarihekadar
sürdürdü, çok sayıda ilkyardım eğitimcisinin yetişmesine katkı verdi.
4. YAYINLARI
İş sağlığı ve güvenliği,
Kronik hastalıklar epidemiyolojisi,
Kanser epidemiyolojisi,
İlkyardım eğitimi,
Tütün kontrolü
konularında yerli ve yabancı kaynaklarda yayınlanmış 300 den fazla yayını vardır
Hacettepe Üniversitesi yayını olarak 2004 yılında yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği
adlı kitabının 2013 yılında ikinci baskısı yapılmıştır.
İlkyardım konusunda çeşitli gruplara yönelik olarak hazırlanmış çok sayıda kitabı vardır.
Ulusal ve uluslararası çok sayıda dergide Yayın Kurulu Üyeliği ve hakemlik yapmaktadır.
5. PROJELERİ
Tütün kontrolü, iş sağlığı ve güvenliği, ilkyardım konularında çok sayıda ulusal ve
uluslararası proje yürütmüştür.
Download