Ders SAKT SBKT Kazanim Adı DİN 1 20 Allah` Güvenmek (Tevekkül

advertisement
Ders
SAKT SBKT Kazanim Adı
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
FEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
DİN
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
14
13
12
11
10
9
8
7
6
16
15
20
19
18
17
KALITIM
KALITIM
KALITIM
KALITIM
MİTOZ
KALITIM
KALITIM
MİTOZ
MİTOZ
MİTOZ
MİTOZ
MİTOZ
MİTOZ
MİTOZ
MİTOZ
KALITIM
KALITIM
MİTOZ
KALITIM
MİTOZ
Allah' Güvenmek (Tevekkül)
İnsan İradesi ve Kader
Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Allah' Güvenmek (Tevekkül)
Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Kader ve Evrendeki Yasalar
Kader ve Evrendeki Yasalar
Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Allah' Güvenmek (Tevekkül)
İnsan İradesi ve Kader
Kader ve Evrendeki Yasalar
Kader ve Evrendeki Yasalar
Kader ve Evrendeki Yasalar
İnsan İradesi ve Kader
Kader ve Evrendeki Yasalar
İnsan İradesi ve Kader
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Kareköklü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
SOS_INK
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
14
15
16
17
18
19
20
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7
5
8
9
4
6
10
3
2
1
11
13
12
15
17
16
14
19
20
18
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Mustafa Kemal okulda
Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Batıya Erken Açılan Kent :Selanik
Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Okulda
Batıya Erken Açılan Kent :Selanik
Batıya Erken Açılan Kent :Selanik
Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda
Batıya Erken Açılan Kent :Selanik
Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Okulda
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda
Dört Şehir ve Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda
Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Okulda
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda
Eş Anlamlı SözcükleR
Terim Anlamlı Sözcükler
Cümlenin Anlam Özellikleri
Metnin Yardımcı Fikirleri
Örtülü Anlam
Deyimler
Gerçek-Mecaz Anlamlı Sözcükler
Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlam
Benzetme Cümleleri
Metnin Konusu
Atasözleri
Metnin Konusu
Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Yazım Kuralları
Fiilimsiler
Fiilimsiler
Fiilimsiler
Metnin Konusu
İsim-Fiil-Fiilimsi- Ayrımı
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Reading comprehension (An invitation letter)
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Reading comprehension (An invitation letter)
UNIT 1 - FRIENDSHIP – Reading comprehension (An invitation letter)
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Making simple inquiries
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Vocabulary / Definitions
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Making and accepting offers
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Accepting an invitation
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Making simple inquiries
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Vocabulary / Film Types
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Grammar (Present Simple)
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Making offers
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Accepting an invitation
UNIT 1- UNIT 1 – FRIENDSHIP – Vocabulary / Verbs
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Vocabulary / Verbs
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Wh-Questions
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Making offers
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Accepting an invitation
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Vocabulary / Giving explanations
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Reading comprehension (A text about friendship)
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Reading comprehension (A text about friendship)
UNIT 1 – FRIENDSHIP – Reading comprehension (A text about friendship)
Download