Untitled

advertisement
BİRİNCİ GÜN >>> 10 Aralık 2009, Perşembe
Prof. Dr. Yusuf VARDAR Kültür Merkezi (MÖTBE)
Açılış
Sunucu: Tülay TOPAL YÜZBAŞIOĞLU
10:00 – 12:00 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Hoşgeldiniz
Eren AKÇİÇEK / Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Protokol Konuşmaları
Altan ÇİLİNGİROĞLU
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
İzmir Belgesel Filmi (BİTAM)
Açılış Konferansı: Yaşar AKSOY
Antik Çağlardan Modern Zamanlara İzmir
İzmir Zeybeği
Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü
Konser: Türkülerle İzmir – Türkülerle Atatürk
Solist: Deniz ŞENER
12:00 – 13:30 Öğle Arası
OTURUMLAR
Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
13:30 – 15:15
Ekrem AKURGAL & Haydar Rüştü
ÖKTEM Oturumu
Oturum Başkanı: Ahmet ÖZGİRAY
13:30 – 13:50 Zafer DERİN
Yeşilova Höyüğü Kazıları ve İzmir’in
Tarih Öncesi Dönemi
13:50 – 14:10 Akın ERSOY
Son Arkeolojik Kazılar Işığında Smyrna
14:10 – 14:30 Gökben AYHAN
Smyrna Antik Kenti Kazıları 2007 –
2008 Yılı Lüle Buluntuları
Yabancı Diller Bölümü Konferans Salonu
Halit MORALI & Nail MORALI
Oturumu
Oturum Başkanı: İnci EREFE
Müslime GÜNEŞ
II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’de İaşe
Sorunu
İlhan PINAR
Osmanlı Dönemi’nde İzmir ‘de Alman
Cemaati (1759 – 1919) Osmanlı Dönemi
İzmir’ine Genel Bir Bakış
Fevzi ÇAKMAK
Demokrat Parti’nin Muhalefeti Sürecinde
İzmir’de İktidar Muhalefet İlişkisi (1945 –
1950)
Özlem YILDIRIR KOCABAŞ
Türkiye’de Kooperatifçilik Hareketi
İçerisinde İzmir’in Yeri
14:30 – 14:50 Günver GÜNEŞ
Modern Sporların İzmir’e Girişi:
İzmir’in Spor Kulüpleri, Seçkin
Sporcuları
14:50 – 15:15 Tartışma
Tartışma
15:15 – 15:30
Kahve Arası
15:30 – 17:15
Hasan Tahsin & Yüzbaşı Şerafettin
Süleyman Fethi Bey & Dr. Şükrü Bey
Oturumu
Oturumu
Oturum Başkanı: Fehmi AKÇİÇEK
Oturum Başkanı: Necmi ÜLKER
15:30 – 15:50 Kemal ARI
Mithat Kadri VURAL
Mübadele Araştırmalarına Yönelik Bir Soğuk Savaşın Başlangıcında Amerikan
Durum Saptaması
Filosu’nun İzmir Ziyareti ve Kamuoyundaki
Yansımaları
15:50 – 16:10 Ahmet KAYA
Ulvi KESER
Göç’ün İzmir İlinde Meydana Getirdiği Büyük Açlık Sürecinde Yunanistan ve
Kültürel ve Sosyal Değişimlerin
Yunanistan’a Yardım Bağlamında İzmir
İstatistiksel Analizi
Şehrinin Fonksiyonu
16:10 – 16:30 Asiye DURMAZ
Berrak TARANÇ
Mübadele Sonrası İzmir’e Gelenlerin
Midilli Ada Kültüründe İzmir ve Müziğinin
Karşılaştıkları Sağlık Sorunları
Etkileri
16:30 – 16:50 Esra DANACIOĞLU TAMUR
Yaşar ÜRÜK
Mülteciler, İstihbaratçılar ve Motorlar: XX. Yüzyıl İlk Çeyreğinde İzmir’de Müzik
II. Dünya Savaşı’nda İzmir
Hayatına Bakış
16:50 – 17:15 Tartışma
Tartışma
17:30
Sergi Açılışları: İzmir Smyrna Sanat Platformu İzmir’in Anıt Ağaçları Sergisi (Sergi
geliri, E.Ü. Cumhuriyet Ormanı’nın kurulmasına bağışlanmıştır.)
BÖFYAP Böcek Farkındalığı Yaratma Projesi Fotoğraf Sergisi (E.Ü. Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü BÖFYAP Proje Ekibi)
Sergiler, Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu’nda, 10-17 Aralık 2009 tarihleri arasında
ziyaret edilebilecektir.
İKİNCİ GÜN >>> 11 Aralık 2009, Cuma
09:00 – 10:45
09:00 – 09:20
09:20 – 09:40
09:40 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 10:50
10:50 – 12:30
10:50 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:10
13:30 – 13:50
13:50 – 14:10
14:10 – 14:30
14:30 – 14:50
14:50 – 15:10
15:10 – 15:20
Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Bezmi N. KAYGUSUZ & Şekerci Ali
Galip IRMAK Oturumu
Oturum Başkanı: İstemi NALBANTGİL
Engin BERBER
Müdafaa-yi Hukuk-ı Osmaniye
Cemiyeti’nin İçtüzüğü
Yabancı Diller Bölümü Konferans Salonu
Latife UŞAKLIGİL & Halit Ziya UŞAKLIGİL
Oturumu
Oturum Başkanı: Saim SAKAOĞLU
Saim SAKAOĞLU
Makedonya’dan İzmir’e Göç Edenlerin
Taşıdığı Nasreddin Hoca Fıkraları ile
Anadolu’da Anlatılan Benzerlerinde
Görülen Değişmeler
Feyyaz SAĞLAM
Türk Dünyası’ndan İzmir Şiirleri
Eren AKÇİÇEK & Erkan SERÇE
Balçova Belediyesi’nin Kuruluşu ve İlk
Başkanı Ercüment Uysal’ın Çalışmaları
Dilşen İNCE ERDOĞAN
Özlem NEMUTLU
Amerikalı Protestan Misyonerlerinin Halit Ziya’nın Hikâyelerinde İzmir’den
Raporlarında İzmir İstasyonu’nun
Portreler
Kuruluşu ve Faaliyetleri
Gökser GÖKÇAY
Mustafa ÖZSARI
Atatürk Döneminde İzmir’i Ziyaret
Birinci Türk Dil Kurultayının İzmir’e
Eden İki Önemli Yabancı Heyet
Yansımaları
Tartışma
Tartışma
Kahve Arası
Hüseyin H. CURA & Benzinci Hafız
Fahrettin ALTAY & Kazım DİRİK
Mustafa AYRIKÖZÜ Oturumu
Oturumu
Oturum Başkanı: Alphan CURA
Oturum Başkanı: Bayhan ÇUBUKÇU
Ecmel ERLAT & Eren AKÇİÇEK
Tanju KAYA
İzmir’in İmbatı Coğrafi ve Tarihi
İzmir Yöresinin Paleomemeli Fosilleri ve
Yönüyle
Paleocoğrafik Evrimi
Gökhan DÖKMEOĞLU
Serdar TEZCAN & Füsun TEZCAN & Nilay
Gastronomide Kent Mutfağı
GÜLPERÇİN
Kategorisi Olarak İzmir Kent Mutfağı İzmir’in Böcek Zenginliğine Bir Bakış
ve Bir Örnek
Emel KAYIN
Sevgi ŞAR
Cumhuriyet’in Erken Modernleşme
İzmir Yöresinde Yetişen Bazı Bitkilerin
Serüveninde İzmir ve Kentin Modern Kozmetik Alanda Kullanımlar Üzerinde Bir
Mirası
Çalışma
Hasan BARK & Eren AKÇİÇEK &
Selman YAŞAR
Sükret SİRKECİOĞLU
Afyonkarahisar Haber Gazetesindeki
Türk Pullarında İzmir
Bilgiler Işığında İzmir Enternasyonal Fuarı
Tartışma
Tartışma
Öğle Arası /Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi – Süleyman Ferit Eczacıbaşı
Eczanesi’nin Gezilmesi
Oruç Reis & Gazi Umur Bey
Celal SAYGIN & Adnan SAYGUN
Oturumu
Oturumu
Oturum Başkanı: İsmail AKA
Oturum Başkanı:Asaf KOÇMAN
Mert RÜSTEM
Ayten CAN TUNALI
Kandiye Körfezinden İzmir Körfezine 1869 Yılı Aydın Vilayeti Umum Meclisi
Kararlarında İzmir Livası ile İlgili Sorunlar
ve Çözüm
Ahmet ÖZGİRAY
Mehmet ŞEKER
Dr. Richard R. Hadden’in 22 Ocak ve 6 İzmir Milli Kütüphane’nin Kurucu Müdürü
Şubat 1825 Tarihli İzmir Mektupları
M.Celal (Saygın) Bey Hayatı ve Eserleri
(1798-1886)
Mehmet KARAYAMAN & Gaye
Ahmet GÜRLEK
YAVUZCAN
Kadızade İbrahim Refik Bey’in İzmir’e
“ISMEER or SMYRNA and Its British
Yaptığı Hizmetler
Hospital in 1855” adlı esere göre
İzmir’de Sosyal Hayat
Orkun KOCABIYIK
Alev GÖZCÜ
Bir Kavşak Noktası: İngiliz
Dünya Ekonomik Bunalımı Sarmalında
Seyyahlarına Göre İzmir Kenti ve
İzmir’de Ekonomik Yaşama Bakış
Çevresi
Tartışma
Tartışma
Kahve Arası
İKİNCİ GÜN >>> 11 Aralık 2009, Cuma
Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Yabancı Diller Bölümü Konferans Salonu
Mustafa Necati & Vasıf ÇINAR
Nevvar İŞGÖREN & Hamdi DALAN
Oturumu
Oturumu
Oturum Başkanı: Zeki ARIKAN
Oturum Başkanı: Arslan AKGÜNLÜ
15:20 – 15:40 Zeki ARIKAN
Erkan SERÇE & Mustafa ÖZBAŞ
Mustafa Necati’nin İzmir Günleri
Turistlerin İzmir’i: John Murray’in Rehber
Kitaplarına Göre XIX. Yüzyılın İkinci
Yarısında İzmir
15:40 – 16:00 Hüseyin TUNCER
Şayan ULUSAN
Dilimizde ve Şiirimizde İzmir
Kurtuluşundan Günümüze Bağyurdu
16:00 – 16:20 Pelin BÖKE
Mine AKKUŞ
Sokaklardan Evlere İzmir’de Paskalya İzmir’deki Yunan İşgalinin İlk Günlerinin
Karnavalları
İstanbul Basınındaki İzdüşümleri
16:20 – 16:40 Alparslan SANTUR &
Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
Meltem CİNGÖZ SANTUR
İzmir Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti’nin
İzmir Yöresinde Hıdrellez Bayramı
Mütareke Dönemindeki Çalışmaları
İnanış ve Uygulamaları
16:40 – 17:00 Pınar FEDAKAR
Gül KARACAER
İzmir Kent Kültüründe Bir Semt:
Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzmir’in Ticari
Eşrefpaşa ve Eşrefpaşalılık
İşletmeleri
17:00 – 17:20 Tartışma
Tartışma
Oturumlara İsimleri Verilen Büyüklerimiz
15:20 – 17:20
Ekrem AKURGAL (1911 – 2002), Ord. Prof.
Dr. Smyrna kazısında 30 yıl çalışmış
Türkiye’nin önde gelen arkeologlarındandır.
Haydar Rüştü ÖKTEM (1890 - 1951),Gazeteci,
hukukçu ve milletvekilidir. Antalya’da çıkarılan
Anadolu gazetesinin başyazarı olarak işgale
direnişi destekleyen yazılar yazmıştır.
Halit (1890 – 1974) ve Nail MORALI (1895 – 1983) kardeşler, Mütareke ve İşgal döneminde
İzmir’de bulunmuş ve İzmir’in Türklüğünü savunan İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
kurucuları arasında yer almışlardır.
Miralay Süleyman Fethi Bey (1877 – 1919),
Dr. Şükrü Bey (1890 - 1915), Tabip yüzbaşı
İzmir'in Yunan işgalinin ardından, Yunan
olarak Mekteb-i Tıbbiye’yi bitirmiş ve 1915
askerleri tarafından "Zito Venizelos" diye
yılında kaymakamlığa terfi etmiş, Yunan işgali
bağırmayı reddettiği için şehit edilen Türk subayıdır.
sırasında şehit edilmiştir.
Hasan Tahsin (Osman NEVRES, 1888 –
Yüzbaşı Şerafettin İZMİRLİ (1889 – 1951), 1922
1919), Yunan işgalinin başladığı gün ilk
Eylülü’nde İzmir’e ilk giren asker grubu
kurşunu atmış ve akabinde Yunan
içerisinde, hükümet konağında göndere bayrağı
askerlerinin saldırısı sonucu şehit olmuştur. çeken askerdir.
Bezmi Nusret KAYGUSUZ (1890 – 1961),
Şekercibaşı Ali Galip IRMAK(1860 –
Yunan ordusunun işgali sırasında Alaşehir
1946),İzmir’in ilk Türk şekercisidir.
kaymakamı olarak görev yapmış, daha sonra
Maliye Vekâleti’nde çeşitli görevlerde
bulunmuştur.
Latife UŞAKLIGİL (1898 – 1975), İzmir’in
Halit Ziya UŞAKLIGİL (1867 – 1945),
tanınmış ailelerinden olan Uşak kökenli
"Uşşakizadeler" ailesinden olan Hacı Halil
Uşşakizade Muammer Bey’in kızıdır ve
Efendi’nin oğludur. Türk edebiyatında Batılı
Mustafa Kemal Atatürk’ün eşidir.
anlamda ilk romanları yazan sanatçı olarak kabul
edilmektedir.
Dr. Hüseyin Hulki CURA (1890 – 1982),
Mustafa AYRIKÖZÜ (Benzinci Kör Hafız, 1902 –
İzmir’in ilk Türk Kulak Burun Boğaz
1997), Tıbbiye öğrencisi, Antep’in işgalinde sağ
Hastalıkları uzmanı, Altay Kulübü Başkanı ve
gözünü, Musul’da sol gözünü kaybetmiş bir
milletvekilidir.
gazidir, Kemeraltı’nda 60 yıl boyunca çakmaklara benzin
satarak geçinmiştir.
Fahrettin
ALTAY
(1880
–
1974),
Kazım DİRİK (1881 – 1941), General, Kurtuluş
Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda Yunan
Savaşı’nda yararlı hizmetler yapmıştır. Bitlis ve
Ordusu'nu kovalayarak İzmir'e giren ilk Türk
İzmir'de valilik yapmıştır.
süvari kolordusu komutanıdır.
Oruç Reis (…. – 1518), Cezayir’in alınması
Gazi Umur Bey (1309 – 1348), Aydınoğulları'nın
başta olmak üzere, birçok başarılı sefere
ilk beyi Mehmet Bey'in oğludur ve 16 yıl
önderlik eden Türk denizcisidir.
boyunca beyliğin hükümdarlığını yapmıştır.
Nevvar İŞGÖREN (1923 – 2008), eşi Salih
Hamdi DALAN (1911 – 2000), İzmir’de birçok
İşgören ile beraber İzmir'e eğitim ve sağlık
sağlık
kurumunun
oluşturulmasında
alanında
birçok
tesis
kazandıran
yardımlarda bulunan hayırseverlerdendir.
hayırseverdir.
Dalan Kimya Endüstrisinin kurucusudur.
Celal SAYGIN (1872 – 1954), 1912 ile 1944
Adnan SAYGUN (1907 – 1991), Klasik batı
yılları arasında İzmir Milli Kütüphane
müziğinde eserler vermiş bir müzik adamıdır.
Müdürü olarak görev yapmıştır.
Devlet sanatçısı unvanını alan ilk sanatçıdır.
Mustafa Necati (1894 – 1929), Mübadele,
Vasıf ÇINAR (1896 – 1935), İki kez Milli Eğitim
İmar-ı İskân, Adliye Bakanlığı yapmış ve
Bakanlığı yapmıştır. Altay Spor Kulübü’nün
1925'te atandığı Milli Eğitim Bakanlığını
kurucularındandır.
ölümüne dek sürdürmüştür.
Forum Bornova’nın Destekleriyle
Download