1915 çanakkale savaşı bilgi yarışması soruları

advertisement
1915 ÇANAKKALE SAVAŞI BİLGİ YARIŞMASI SORULARI
1. Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesi
öncesinde
Boğazların
savunmasını
sağlamak için bazı tedbirler almıştır.
Hangisi bu savunma tedbirlerinden biri
değildir?
A) Düşmanı yanıltmak için sahte top
mevzileri düzenledi
B) Mevziler yeniden elden geçirildi
C) Almanya‟ya yeni toplar sipariş edildi
D) Gemiler karadan Haliç‟e indirildi
2. Çanakkale’de 275 kg ağırlığındaki top
mermilerini sırtlayarak top kundağına
yerleştirip atan kahraman kimdir?
A) Seyit Onbaşı
B) Hüseyin Onbaşı
C) Hasan Paşa
D) Rıza Paşa
3. İkinci Kirte Savaşı
meydana gelmiştir?
A)
B)
C)
D)
hangi
tarihte
1-5 Mayıs 1915
6-8 Mayıs 1915
10-14 Mayıs 1915
4-7 Mayıs 1915
4. Çanakkale
Savaşı’nda
Conkbayır
cephesinde
görev
alan
Mustafa
Kemal’in
rütbesi
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Kurmay Yarbay
Kurmay Albay
Binbaşı
Kurmay Yüzbaşı
5. Genelkurmay Başkanlığı’nı, Harbiye
Nazırlığını ve de padişah adına
Başkomutanlığın hepsini kişiliğinde
birleştiren
paşa
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Mustafa Kemal Paşa
Enver Paşa
Esat Paşa
Vehip Paşa
6. Çanakkale kara savaşlarının geçtiği
coğrafi yerin adı aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Ortadoğu
Anadolu
Gelibolu
Balkanlar
7. Çanakkale Kara Savaşlarında Türk
kuvvetlerinin düşman kuvvetlerinden
üstün olduğu tek yön aşağıdaki
şıklardan hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Silah sayısı
Araç-gereç sayısı
Asker sayısı
Top sayısı
8. Türk kuvvetleri Çanakkale Savaşı’nda
aşağıdaki hangi devletle mücadele
etmemiştir?
A)
B)
C)
D)
Almanya
İngiltere
Rusya
Fransa
9. Çanakkale Kara Savaşlarının en şiddetli
çatışmalarının yaşandığı yerler hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Kumkale-Beşige
Seddülbahir-Saroz
Arıburnu-Seddülbahir
Arıburnu-Kumkale
10. İngiltere’nin,
sömürgeleri
olan
Avustralya
ve
Yenizelandalı
askerlerden
kurulu
Anzak
Kolordusunun çıkarma yaptığı yer
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Seddülbahir Çıkarması
Arıburnu Çıkarması
Zığındere Çıkarması
Tekekoyu Çıkarması
11. Çanakkale Cephesine getirilen İngiliz
kolonilerinden(sömürgelerinden)
Avustralya ve Yenizelanda ait askerlere
ne denirdi?
A)
B)
C)
D)
Koloniciler
Hint Tugayı
Anzaklar
Sömürge Kuvvetleri
12. Düşman çıkarmasının başladığı 25
Nisan günü Çanakkale boğazını geçip
Marmara denizine ilk giren düşman
deniz altısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Elizabeth
Oceon
AE2
Agamennon
13. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı’nın
akışı içerisinde hangi bölgenin komutanı
olmuştur?
A)
B)
C)
D)
Seddülbahir
Kocaçimen
Anafartalar
Arıburnu
14. Çanakkale deniz ve kara savaşlarında
Mütetfik (İtilaf) devletlerinin asıl amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Balkanları ele geçirmek
Akdenize ulaşmak
İstanbul‟u ele geçirmek
Anadolu‟yu işgal etmek
15. “Karşılıklı siperler arasında mesafemiz
sekiz metre, yani ölüm kesin Birinci
siperdekiler hiçbiri kurtulamıyor, hepsi
düşüyor, ikincidekiler onların yerine
giriyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir
soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor
musunuz? Öleni görüyor, üç dakika sonra
öleceğini biliyor, en ufak bir duraksama
bile göstermiyor, sarsılmak yok. Okumak
bilenler ellerinde Kuran‟ı Kerim, cennete
girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler
Kelime-i Şehadet getirerek yürüyorlar. Bu
Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren
hayrete ve tebrike değer bir örnektir. „‟
Yukarıda
Mustafa
Kemal’in
söyledikleri
dikkate
alındığında
Türklerin
Çanakkale’de
düşmanı
yenmelerini sağlayan unsur hangi şıkta
doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Asker sayısının fazlalığı
Silah ve cephane gücü
Araç-gereç üstünlüğü
Manevi güç ve yüksek ruh
16. Osmanlı Devletinin Birinci Dünya
Savaşına girmesine neden olan,
isimleri değiştirilen iki Alman gemisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Yavuz-Midilli
Reşadiye-Yavuz
Sultan Osman-Midilli
Yavuz-Sultan Osman
17. Çanakkale Cephesinde Bouvet ve
Gaulois
adlı
düşman
gemilerini
döktükleri mayınlarla sulara gömen
şanlı Türk zırhlısının adı nedir?
A)
B)
C)
D)
Nusret Mayın gemisi
Reşadiye zırhlısı
Sultan Osman
Yavuz
18. Enver
Paşa’nın
Çanakkale’de
oluşturduğu yeni ordunun başına
5.Ordu
Komutanı
sıfatıyla
kim
getirilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Mustafa Kemal
Mareşal Liman Van Sanders
General Hamilton
Seyit Onbaşı
19. 18 Mart 1915 ‘de deniz savaşındaki
yenilgiden sonra hangi tarihte düşman
kuvvetleri kara savaşlarına başlamıştır?
A)
B)
C)
D)
28 Mart 1915
25 Nisan 1915
19 Mayıs 1915
26 Ağustos 1915
20. Çanakkale’de düşman zırhlıları ve
hedef seçtikleri yerler birinci grubu
oluşturuyordu. Hangi eşleştirme yanlış
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Agamemnon-Seddülbahir
Queen Elizabeth-Anadolu Hamidiyesi
Inflexible –Rumeli Hamidiyesi
Lord Nelson- Namazgah
21. Düşman kuvvetlerinin, boğazlardaki Türk
Topçusunu imha ettiği haberleri üzerine
„‟Tüm
Yunanlıların
kalbi
Konstantinopol‟de atmaktadır ‟‟diyen
Yunan Başbakanı kimdir?
A)
B)
C)
D)
Nicola Çar
Papandreou
Venizelos
Konstantin
22. Mustafa Kemal ' Ben size savaşmayı
değil ölmeyi emrediyorum' sözünü
Çanakkale'de hangi mevzide vermiştir?
A)
B)
C)
D)
Arıburnu
Conkbayırı
Anafarta
Derne
23. Aşağıda yer alan rakamların hangisinde
29 Nisan’da Seddülbahir Cephesi’nde
Türk ve Müttefiklerin asker sayısı
doğru olarak verilmiştir?
A) Türk Tarafı: 12.000
Müttefik Tarafı: 24.000
B) Türk Tarafı: 16.000
Müttefik Tarafı: 32.000
C) Türk Tarafı: 10.000
Müttefik Tarafı: 25.000
D) Türk Tarafı: 15.000
Müttefik Tarafı: 25.000
24. “Sana dar gelmeyecek makberi kimler
kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem,
sığmazsın.” dizelerinin de geçtiği
Çanakkale Şehitlerine şiiri kime aittir?
A)
B)
C)
D)
Ziya Gökalp
Namık Kemal
Yahya Kemal
Mehmet Akif Ersoy
25. Döşediği mayınlarla İtilaf gemilerini
batırarak büyük bir bozgunu önleyen
Nusret Mayın gemisinin kaptanı kimdi?
A)
B)
C)
D)
Yüzbaşı Hakkı Bey
Esat Paşa
Cemal Paşa
Fevzi Çakmak
26. Çanakkale'de Hüseyin Avni Bey
komutasındaki
kaçıncı
alayın
başarılarından dolayı günümüzde Türk
ordusunda saygı gereği aynı sıralı alay
yoktur?
A)
B)
C)
D)
51.alay
32.alay
57.alay
18.alay
27. “Hedefime
varamadım.
başarısızlıkla sonuçlanmıştır.‟‟
Harekat
İkinci Kirte Savaşı’nda söylenen bu
sözler aşağıdaki verilen komutanlardan
hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
General Sanders
Albay Sodenstern
General Hamilton
General FredirckStophord
28. Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı
Bu sancağı teslim etti Allah‟a ısmarladı
Boş oturma çalış dedi hizmet eyle vatana
Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan
düşmana.
Yukarıda bir dörtlüğü verilen ve
Arıburnu
Cephesi’nde
askerleri
coşturmak için söylenen bu marşın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Vatan (Alay) Marşı
Zafer Marşı
İstiklal Marşı
Gençlik Marşı
29. ‘‟Saat 03.00‟de askerler yavaşça kalktılar,
süngüleri
takılı
halde
siperlerdeki
mevzilerini aldılar. Hava hala çok soğuktu,
herkes kaputunu giymişti‟‟. İfadelerini
kullanan, o korkunç gece ve gündüzü,
Arıburnu
Cephesi’nde
Anzaklar
arasında
geçiren
İngiliz
yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
H.M Alexander
Robert Brock
Alan Moorehead
Gylding
30. ‘‟Bu savaş, devler ülkesinde bir devler
savaşıydı.‟‟
Düşüncelerini bu şekilde dile getiren,
Çanakkale savaşlarını baştan sona
izleyen
Times
gazetesi
yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
AshmedBarlette
Alan Moorehead
ChrisHedges
JeffreyFinestone
31. 25 Nisan sabahı, Seddülbahir‟e çıkacak
olan 29. İngiliz Tümeni için beş çıkış yeri
saptanmıştı. Bunlar İngilizlerin verdikleri
harflerle ( S ) – ( V ) – ( W ) – ( X ) – ( Y )
kumsallarıydı.‟‟
Yukarıdaki
bilgide
düşman
kuvvetlerinin çıkacağı yerlerden ( S )
harfi ile belirlenen yer aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
İkizkoyu Çıkarması
Hisarlık Çıkarması
Ertuğrulkoyu Çıkarması
Zığındere Çıkarması
32. İngiltere’nin,
sömürgeleri
olan
Avustralya
ve
Yenizelandalı
askerlerden
kurulu
Anzak
Kolordusunun çıkarma yaptığı yer
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Seddülbahir Çıkarması
Arıburnu Çıkarması
Zığındere Çıkarması
Tekekoyu Çıkarması
33. „‟30 kişilik takımı ile Seddülbahir‟de
Ertuğrul koyunu savunmuş, düşmanı
hayrete düşürecek şekilde mücadele
etmiştir. Bu kahramanlığından dolayı 1962
yılında Seddülbahir Köyünün 2 kilometre
batısında onun ve askerlerinin adına bir
anıt dikilmiştir.‟‟
Yukarıdaki metinde bahsedilen 30
kişilik
takımın
başındaki
Türk
kahramanının adı hangi şıkta doğru
olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Yahya Çavuş
Seyit Onbaşı
Albay Halil Sami
Binbaşı Mahmut Sabri
34. 28 Nisan 1915 Birinci Kirte Savaşı
olarak
adlandırılan
çarpışma
aşağıdaki
yerlerden
hangisinde
gerçekleşmiştir?
A)
B)
C)
D)
Kumkale
Kilitbahir
Arıburnu
Seddülbahir
35. Çanakkale Cephesini savunmakla
görevli ordu ve komutanı hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 2. Ordu Komutanı Kazım Karabekir
B) 5. Ordu Komutanı Mustafa Kemal
C) 5. Ordu Komutanı Liman Von
Sanders
D) 3. Kolordu Komutanı Esat Bülkat
36. Çanakkale
Cephesinde
Kara
Harekatına karşı hazırlıkları hangi
komutan yapmıştır?
A) Müstahkem Ordu Komutanı Albay
Cevat Çobanlı
B) 3. Kolordu Komutanı Esat Bülkat
C) Genel Kurmay Başkanı Enver Paşa
D) 56. Alay Komutanı Albay Mustafa
Kemal
37. Çanakkale Cephesi Komutanı Liman
Von Sanders deniz saldırısı sonrası
düşmanın kara harekatına karşı nasıl
bir savunma düşünüyordu?
A)
B)
C)
D)
Oynak bir Savunma
Topyekun Saldırı
Topyekun Savunma
Yıldırım Harekatı
38. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesinde
savaşırken kaç yaşındaydı?
A) 42
B) 50
C) 37
D) 33
39. Mustafa Kemal nerede karşılaştığı
askerlere „‟Cephaneniz yoksa süngünüz
var‟‟ demiştir?
A)
B)
C)
D)
Seddülbahir
Arıburnu
Kireçtepe
Conkbayırı
40. Çanakkale savaşı başından
kadar
nasıl
bir
savaş
nitelendirilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Mevzi Savaşı
Hareket Savaşı
Topyekun Savaş
Sınırlı Savaş
sonuna
olarak
Download