Günümüzde tüm gerçek ve tüzel kişiler, ticari hayatları

advertisement
Eğitimin İçeriği
Günümüzde tüm gerçek ve tüzel kişiler, ticari hayatları
içerisinde sürekli olarak çeşitli sözleşmelerin tarafı
konumunda olmaktadırlar.
Hazırladığımız eğitim programı sayesinde firmaların ilgili
departmanlarda çalışanlar; değişen Borçlar ve Ticaret
Kanunu kapsamında, hak kaybını önlemeye, imzalanan
sözleşme ile firmanın aldığı riskleri tespit ederek risk
değerlendirmesi yapabilmeye, sözleşmenin imzalanması
sonrasında takip etmesi gereken sürece yönelik temel bilgi
sahibi olabilecektir.
Eğitim Süresi
: 1 (Bir) Gün / 09:30 – 16:30
Eğitim Tarihi
: 13 Nisan 2013 (Cumartesi)
Son Başvuru Tarihi : 9 Nisan 2013 (Salı)
*Eğitim tarihinde taleplere göre değişiklik yapılması mümkündür.







:
Sözleşmenin Kurulması
Sözleşme Serbestisi
Sözleşmenin Şekli
Muvazaalı İşlemler
Sözleşmelerde Hata, Hile, Tehdit
Sözleşmelerin Hükümsüzlüğü
Sözleşme Tipleri ve Genel Özellikleri
Alım – Satım / Acentelik / Distribütörlük / Gizlilik
(Know-How) / Kredi Sözleşmeleri gibi…






Sözleşme İncelerken Risk Analizi Yapılması
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
Uyuşmazlık Çözümü
İmza Yetkisi Tespiti
Sözleşmelerde Değişiklik Yapılma Şekli
Sözleşmenin Sona Ermesi
* Katılımcıların faaliyet gösterdikleri veya ilgi duydukları
alanda kullanılan sözleşmelerin hazırlanması veya
incelenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar
detaylandırılacaktır.
Download