Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

advertisement
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanıtım Formu
Dersin Adı
Genomik ve Proteomik
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (X)
Dersin Türü
Zorunlu ()
Seçmeli (X)
Kuramsal Saat
3
Lisans (X)
Ön Lisans ()
Uygulama Saat
0
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
Uzaktan Öğretim( )
Diğer ( )
Dersin Alan Kodu
MBGS
Ders Kodu
418
Toplam Saat
3
Yarıyılı
Bahar
Ulusal Kredi
3
AKTS Kredi
5
Dersin Amacı
Genomik ve proteomik bilimlerin gelişmesi ve uygulamalarını aktarmak
Dersin Özet İçeriği
Genom tanımı, tüm genom dizileme, çeşitli türlerde korunan genler,
insan genomuna genel bakış, DNA dizisinde değişim olmadan genomda
gen anlatımının değişmesi mümkün müdür? Genomik tanı, DNA dizisinin
kullanımı ile yeni aşı, antibiyotiklerin yapımı, yeni tedavilerin bulunması,
genomik varyasyonlar, genetik modifiye oranizmalar, DNA mikroarrayleri,
farklı koşullar için proteinler, protein yapı ve fonksiyonu, protein çipleri
Ön Koşul Dersler
Yok
Önerilen Seçmeli Dersler
Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.
2.
3.
4.
Farklı genomları ve yapılarını tanıma
DNA mikrodizilerinin önem ve uygulamalarını öğrenme
Proteomik ve genomik hakkında bilgi sahibi olma
Proteomik ve genomiğin önemini kavrama
Dersin Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Filiz AYGÜN ERTÜRK
Dersin Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Filiz AYGÜN ERTÜRK
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
(X) Sözel Anlatım
() Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) Deney
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
-
Öğretim Yöntemleri
( ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
( ) Proje
Discovering Genomics, Proteomics and Bioinformatics (2nd Edition) A.
Malcolm Campbell, Laurie J. Heyer, Cold Spring Harbor Laboratory Press
and Benjamin Cummings: (2006)
Twyman, R. M., Principles of proteomics, BIOS Scientific Publishers, New
York, 2004
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
(X) Bağıl Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmaları
Ölçme ve Değerlendirme
(X) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
(X ) Ödev
(X) Sunum
Sayısı
Katkı Payı %**
Devam (a)
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
1/5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj (Varsa)
-
-
Ödevler
1
20
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar*
-
-
Genel ara sınav
1
80
2
100
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
TOPLAM
2/5
100
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta
Konular
1
Prokaryotik ve Ökaryotik Genomların Yapısı
2
Fonksiyonel ve yapısal genomik
3
DNA Teknolojisi ve Genom Biliminin Gelişimi
4
Genom Manipulasyon Yolları (genetik haritalama yöntemleri,
gen klonlama, genetik kütüphaneler, klonlama vektörleri)
5
DNA-Çiplerinin Yapımı ve Kullanımı
6
DNA dizisinde değişim olmadan genomda gen anlatımının
değişmesi mümkün müdür?
7
Ara sınav
8
Proteomik dünyasına giriş
9
Proteinlerin dizi ve fonksiyon analiz metotları
10
Güncel proteomik uygulamaları
11
Protein çipleri ve gelecekte proteomik
12
Proteomikte kullanılan diğer ileri teknikler
13
İnsan proteom organizasyonu (HUPO)
14
Proteomik ve endüstriyel uygulamaları
Ön Hazırlık
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
Kaynak kitapların ilgili bölümleri
okunur.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Program Yeterlilikleri
01
02
03
04
3
5
4
4
PY 02 Canlıların yapı ve işlevlerini inceleyebilir,
yapı-işlev ilişkisini tanımlayabilir.
5
5
5
5
PY 03 Organizma ve populasyonlardaki genetik
aktarımları açıklayabilir; santral dogmada yer
alan mekanizmaları moleküler düzeyde
tanımlayabilir.
4
4
4
4
3
5
4
4
PY 01 Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı
disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kendi
alanında kullanabilir.
PY 04 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında
kullanılan yöntemleri ve teknikleri uygulayabilir.
3/5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
PY 05 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri
saptama, sentez yaparak problemlerin
çözümüne yönelik hipotez kurabilir, çeşitli
3
5
4
gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak
hipotezi çözme becerisi kazanabilir.
PY 06 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli
gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve
projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu
5
5
5
süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda
sorumluluk alabilir.
PY 07 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin
bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve
5
5
5
becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY 08 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili
konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin
çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle
5
5
5
destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle
paylaşır.
PY 09 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç
5
5
5
çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PY 10 Alanı ile ilgili yayınları takip edebilecek ve
kullanabilecek düzeyde yabancı dil bilgisini etkin
5
5
5
bir biçimde kullanabilir.
PY 11 Mevcut teknolojik imkanları da kullanarak
kaynak taraması yapabilir, bilgiyi bulur,
5
5
5
yorumlayabilir, eğitime, endüstriye, tarıma,
sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilir.
PY 12 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı,
ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik
değerlere sahip bireyler olup meslek hayatında
5
5
5
profesyonel davranış sorumluluğu
sergileyebilme yeteneğine sahiptir.
PY 13 Biyolojik teknolojileri Ülkemiz
biyoçeşitliliğinin korunması ve
3
4
4
sürdürülebilmesinin önemini anlamlandırabilir
ve değerlendirebilir.
* 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
4/5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
AKTS ( Öğrenci İş Yükü) Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Kuramsal Ders
14
Uygulamalı Ders
0
Ödevler
1
Sunum / Seminer hazırlama
0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
14
Çalışma, pekiştirme, vb)
Dönem Ödevi / Proje
0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
0
Diğer bilgi edinme çalışmaları
0
Kısa Sınav(lar)
0
Ara Sınav(lar)
1
Yarıyıl Sınavı
1
Ön Hazırlık
1
0
10
0
Etkinlik Süresi
3
0
0
0
Toplam İş Yükü
56
0
10
0
0
4
56
0
0
0
0
7
10
0
0
0
0
1
2
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
5/5
0
0
0
0
8
12
142
5
Download