S1 Şekildeki devre için düğüm gerilimlerine dair denklemleri (ek

advertisement
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ_metinyazgi_Güz-16 YI1
ADI:
No:
imza:
S1 Şekildeki devre için düğüm gerilimlerine dair denklemleri
(ek denklemleri de uygun hale getirerek )matris sisteminde
veriniz.(25P) Not: Düğüm numaraları ve referans düğümü
(R) şekilde gösterilmiştir.
S2 S1’deki devre için çevre akımlarına dair denklemleri (ek denklemleri de uygun hale getirerek ) matris sisteminde
veriniz.(25P) Not: Çevre akımlarının numaraları ve yönleri şekilde gösterilmiştir.Ω
S3 S1’de verilen devrede V4’ün değerini bulunuz?(15P) NOT: Bu soruyu diğer soru kağıdının arkasına çözünüz.
Vk=Ib.R1+Ib.R2+(Ib+10 Ib)R3=Ib.(240Ω) → Ib=2V/240Ω → Ig=20V/240 → V4=-Ig.48Ω=-4V
S4 S1’deki devrede Vk kaynağı açık devre edilirse, kalan devre için, Vk’nın bağlandığı kapıya ilişkin Thevenin eşdeğeri
ne olur bulunuz.(15P)
Devre şekildeki hali alır. Kapı açık devre olduğunda kapı gerilimi sıfır olur. Zira Ib=0 ve dolayısıyla Ig=0 bir
çözümdür. Lineer devreler tek çözüme sahip olduğu için bu çözüm devrenin çözümüdür. Sonuç olarak
VTH=0 olur.
RTH için S3^deki çözümden faydalanabiliriz. S3’deki durumda kapıda Vk=2V’luk gerilim kaynağı varken Ib=2V/240Ω
olmaktadır. Ib aynı zamanda kapıdan içeri giren akıma eşittir. Bu durumda
RTH=Vk/Ib=2V/2V/240 Ω=240Ω
Olur.
S5 S1’deki devrede Vk kaynağı 1V olursa V4 gerilimi -2V olarak elde edilmektedir. 1V’luk Vk kaynağına seri ikinci bir
gerilim kaynağı (3V genlikli sinus işareti üreten bir kaynak olmak üzere) devreye eklenirse V4 gerilimi ne olur? (10P)
Yeni durumda kaynakların (1 nolu düğüm ile R düğümü arasına uyguladıkları gerilim) toplam gerilim
VKT=1+3Sinwt
olur. İlk durumda Vk=1V için V4=-2V (yani -2 ile orantılı bir gerilim) elde edilmiş olduğundan ( devre lineer
olduğundan toplamsallık ve çarpımsallık geçerli olur) ikinci durumda VKT=1+3Sinwt için
V4= -2-6Sinwt
sonucu elde edilir.
S6 Bir devrenin toplu parametreli olup olmadığını belirlerken dikkate almamız gereken (o devreye dair) iki fiziksel
büyüklüğü belirtiniz.(10P)
Devredeki herhangi iki eleman arasındaki uzaklık değerlerinden maksimumu.
Devreye uygulanan en yüksek frekans değeri (en düşük dalga boyu).
Download