Okul Başarısında Ailenin Rolü

advertisement
OKUL BAŞARISINDA
AİLENİN ROLÜ
• Uzun bir tatil arasından sonra çocukların yeniden
okula dönmeleri sorun olabilir. Çünkü sınır ve
kuralların esnetildiği, ders ve ödev gibi
sorumlulukların olmadığı rahat bir tatil döneminin
sonuna gelmek onlarda sorun yaratabilir.
• Derslerde ve sosyal ilişkilerde sorun yaşayan çocuk
için okula dönmek oldukça zordur.
• Bir takım sıkıntılar hatta depresif belirtiler
görülebilir.
Okul Başarısı Nedir?
• Öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş
sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir. Ancak biz
genel olarak BAŞARIYI akademik başarı olarak
değerlendiriyoruz. Başarı değince bireyin bilgi ve beceri gibi
bilişsel davranışlar kadar, ilgileri, kişilik özellikleri ve tutumlar
gibi bilişsel olmayan davranışları da içerir.
• Eğitim, insanlar ve toplumlar
için vazgeçilmez bir süreçtir.
Bu süreç doğumla başlar,
ölüme kadar devam eder. Bu
zaman içinde ebeveynler
çocuklarına dünyayı ve
yaşamayı öğretirler.
• Anne babalar çocuğu hayata hazırlamak adına ona ceza
ve ödülle başarısını yükseltmeye çalışırlar. Fakat bütün bu
baskılar çocukları pasif, içine kapanık, duygularını ifade
edemeyen bir kişiliğe sahip olmasına neden olmaktadır.
Çocuk öğrenirken zihninin % 20’sini duygularının ise
%80’ini kullanırlar.
• Bunun yerine çocuğa sorumluluk bilincini
aşılamak, kendi sorunlarıyla bahşedebilme
stratejilerini geliştirmesine olanak tanımak gerekir.
Çocuğun gelişim yaşına uygun yeteneğine ve
cinsiyetine göre görevlerle bunu sağlayabiliriz.
Okul Başarısızlığının Nedenleri
• Okul başarısızlığının nedenlerini tespit ederken çocuğun
biyolojik, nörolojik bir sorunu var mı? Derslerde
zorlanıyorsa; dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu,
özel öğrenme güçlüğü olabileceği göz ardı edilmemelidir.
• Ebeveynlerden birinin veya her ikisinin okula ve
öğrenmeye karşı olumsuz tutumu, çocuğunda
okula karşı negatif duygular geliştirmesine neden
olur.
• Başarılı çocukların anneleri çocuklarının kişilik gelişimine ve
yapısına sahip olmalarını, kendi kararlarını vermelerine fırsat
verirken başarısız öğrencilerin ebeveynleri çocuklarını kişisel
haklarına korumak onların yeteneklerini geliştirmek için çaba
sarf ederler.
• Bilinçli ebeveynler okulu sadece öğrenme merkezi olarak değil,
çocuğu hayata psikolojik ve sosyolojik olarakta hazırlamasını
önemserler
• Anne babası mutsuz ve
boşanmış ailelerin çocukların
okul başarısının düşük olduğu
görülmüştür.
• Çocukları ile iyi ilişkiler
kurabilen onlarla konuşup,
tartışabilen ailelerin
çocuklarının akademik
becerileri daha yüksek
oluyor.
• Çocuklarımızı gerçekten sevdiğimizi, onlara
değer verdiğimizi sadece sözlü olarak değil,
davranışlarımızla da göstermeliyiz.
Ders Çalışmak İçin Ailenin Görevleri:
• Çocuğa ışık, ısı, gürültüsüz bir ortam hazırlanır
• Dikkat sorunu varsa bu konuda ona yardımcı olmak
• Sürekli ders çalışması için baskı yapmamak
• Anne baba televizyon seyrederken çocuğu ders çalışmaya
zorlamamak
• Ders çalışırken ya da sınava hazırlanırken olumsuz pekiştireçler
kullanmamak.(sana güveniyorum, bu kadar çalışmakla bir yer
kazanamazsın)
• Çocuğun olumsuz özelliklerini söylemek yerine olumlu
özelliklerini ön plana çıkarmak.
Download