Asena ve tarihi tiyatro oyunları Orhan

advertisement
+
liCTKliiaiWW
test
İLBER ORTAYLI
Fax: (0312) 427 20 64
1
K
i l o
?
Pazar 25 Şubat 2001
Orhan Asena ve tarihi tiyatro oyunları
"
7. ve 19. yüzyıllar Avrupa kültür
tarihinin en ilginç oluşumu; tarihi
roman ve tarihi drama türünün
gelişmesidir. Racine ve Comeille’in tiyatro
eserlerinden sonra, aydınlanma dönemi
edebiyatı Goethe ve Schiller gibi kitlelere
tarih öğretmenliği yapan büyük yazarlara
şahit olmuştur. Bunlar tiyatronun seyirciye
bilgelik, dürüstlük, kahramanlığı
öğretmenin ötesinde, bir dönemin
siyasetini, bunun gerektirdiği tarih bilincini
aşılıyorlardı. 19. asrın tarihçi
dahilerinin onlarca ciltlik
anıtsal eserlerini kaleme
aldılar. Bu tarihçiler bazı
görüşlerin aksine tarih bilgisi
ve biliminde, yönteminde
bir sıçrama yaptılar mı diye
sorulsa; Thukydides’ten,
L
Polybius’tan, İbni
Haldun’dan artık
“ t T-
cevap vermek gerekir. Bu nedenle 19. asrın
geçen asırlara üstün tarafı tarih öğrenme ve
tarih bilinci edinmenin geniş kitlelere
yayılması ve bir gelişme yaratmasıdır. Bu
gelişim, milletin fertlerinin, tarihçilerinin
yazdığı onlarca ciltlik alimane eserleri
hatmetmesiyle olmamıştı elbette. Tarih
bilincinin yerleştirilmesi, okullarda güzel
yazılan tarih ders kitapları (biz hala o
aşamaya gelemedik) ve asıl önemlisi tarihi
tiyatro eserleri ve romanları sayesinde
olmuştur.
Çok tekrarlanır; tarihçi ve edebiyat
adamının konumu ve yapısı farklıdır, roman
ve tiyatro yazarı tarihi gerçeğe bire bir sadık
kalmak zorunda değildir diye... Ne var ki
edebiyat adamı da tarihi, tarihçi kadar
bilecek, bir; kendi dünya görüşünü
aktarırken tutarlı ve sanatçı olacak, iki...
Okunamayacak tatsızlıklar, dilde tarihi
üslubu ve rengi veremeyecek yavanlık, fahiş
tarihi hatalara; edibane yaratıcılık ve yazar
1
"■
1 ! '■
Türk tiyatrosu, Orhan
Asena'nın ölümüyle önemli
bir tarihi oyun yazarını
kaybetti. Bu dalda büyük bir
gedik açıldı. Umarız genç
dramaturglar bu
boşluğu doldurabilir
özgürlüğü diye mazeret olamaz. 1775
yılında Goethe “Egmont”u kaleme aldı;
kendine göre özgürlükçü, kahraman,
Ispanyollar’a direnen bir HollandalI
asilzadenin şahsında ölümsüz bir edebi
karakter yarattı. Oysa gerçek tarih,
“Egmont”un Ispanyoilara karşı
Hollanda’nın özgürlüğünü savunmak ne
haddine, ödleğin biri olduğunu söylüyor.
Ama bu sapmanın, eserin getirdiği söylem
ve yarattığı karakter karşısında önemsiz
kaldığı açıktır. Schiller ise “Wallerstein” adlı
tiyatro eserinde Otuz Yıl Savaşları’nm ünlü
komutanının trajik konumunu işledi. Ne var
ki Schiller hâlâ kullanılan ve okunan “Otuz
Yıl Savaşları Tarihi” adlı eserin yazarıdır
aynı zamanda... Puşkin 16-17. yüzyıl Rusya
tarihini çok iyi biliyordu. “Boris Godunov”
bir tiyatro eseri olmanın ötesinde,
muhteşem bir tarih ve devlet yorumudur.
Türk tiyatrosunun tarihi oyunlar
alanında başarılı parçalar çıkarabildiğini
söylemek kolay değil. İkinci Meşrutiyet ve
Cumhuriyet yıllarından beri tarihi tiyatro
eserleri kaleme alınagelir. Bunlar arasmda
tarihin, yaşam kültürünün havasını getirmek
isteyen bir yazarımız Musahipzade Celal’in
dışında kalıcı olanı yoktur. Doksan yaşını
aşan bu yazarda tarihi bilgi yanında tarihi
görgü ve tecrübe de vardı. Değişen
Türkiye’yi gözledi ve eski Türkiye’yi yeni
Türkiye’ye iddiasızca tanıtmak istedi, tanıttı
da... Geçen hafta kaybettiğimiz Orhan
Asena güncel olanı tarihle ifade etmek
isterdi. Son eseri “Yıldız Mahkemesi”
bunun aşırı bir örneği sayılmalıdır. Üstelik
bu oyununda kullandığı dil de öbür
oyunlarındaki gibi değildi. Orhan Asena
bizim kuşakların kullandığı anahtar
sözcüklerle “Osmanlıca”yı estetik
olarak da tutturabilmişti. “ Hürrem
Sultan”la bilmen bir “ harem entrikası”
yorumunu yaptı. “Tohum ve Toprak”ta ele
aldığı aslında 27 Mayısçılar’ın çıkmazıydı.
“Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe” ise
olgunlaşan bir tarihi oyun yazımının
yansımasıydı. Bizce merhum Asena’nın
kalıcı olan ve okunması, seyredilmesi
gereken eseri buydu. Turan Oflazoğlu ile
birlikte çağdaş tiyatromuzda tarihi oyun
yazarı olarak dikkati çeken bir ikiliydi. Bu
dalda bence önemli bir gedik açıldı. Genç
dramaturgların doldurması beklenir.
1
Taha Toros Arşivi
Download