Canlı Varlıklar Cansız Varlıklar

advertisement
Adı ve Soyadı:
Sınıf ve No:
3.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK
ÜNİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
Doğru olan cümlelerin başına “D” yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz. (20 PUAN)
( ) Bilinçli tüketici su, elektrik ve doğalgazı tasarruflu kullanır.
( ) Araba egzozlarından çıkan gazlar hava kirliliğine neden olur.
( ) Çevreyi kirletenleri uyarmak zorunda değiliz.
( ) Köprüler doğal çevreye örnek verilebilir.
( ) Tüm canlılar solunun yapar.
( ) Canlılar insanlar, hayvanlar ve bitkiler olmak üzere üçe ayrılır.
( ) Doğaya, en çok insanlar zarar verir.
( ) Bitkiler, solunumu yaprakları ile yaparlar.
( ) Çöpleri, geri dönüşüme göndermeliyiz.
( ) Bilinçsiz avlanma, hayvanların neslinin tükenmesine neden olur.
Aşağıdaki kelimeleri uygun olan cümlelere yazınız. ( 21 PUAN)
Doğal çevreye- yapay çevreye-filtre-beslenmezler- geri dönüşüme-canlı-çevre
1. Fabrika bacalarından çıkan, kirli havanın havayı kirletmemesi için ……………….…… takılmalı.
2. Cansız varlıklar ……………………………………..
3. Atık piller kalıcı ……………………………. kirliliğine neden olur.
4. Tarım ilaçlarının ……………………………….. kullanılması çevre kirliliğine neden olur.
5. Dağ, orman, göl ve ve deniz ……………………………..…… örnek olarak verebiliriz.
6. ……………………………….. parklar, evler, köprüler ve barajı örnek olarak verebiliriz.
7. Kağıt, cam ve plastik gibi maddeleri ……………………………………………………. göndermeliyiz.
8. Canlı ve cansız varlıkların özelliklerini yazınız.
Canlı Varlıklar
1.Beslenirler
2……………………………..…………………..
3……………………………………………………
4…………………………………………………..
5…………………………………………………….
6……………………………………………………
7…………………………………………………….
(14 PUAN)
Cansız Varlıklar
1.Hareket Edemezler
2……………………………..…………………..
3……………………………………………………
4…………………………………………………..
5…………………………………………………….
6……………………………………………………
7…………………………………………………….
9. Aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Baraj- Yapay Çevre
B. Orman- Doğal Çevre
C. Hayvanat Bahçesi – Doğal Çevre
10. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A. Mahalle
11. I. Toprak
B. Şelale
II. Ot
C. Okul Bahçesi
III. Taş
IV
Kuş
Yukarıdaki verilenlerden hangileri canlıdır?
A. II ve IV
B. I ve II
C.II ve IV
12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi sağlıklı beslenen bir insan davranışıdır?
A. Her gün etli yemekler yemek
B. Her yiyeceğin doğalını tercih etmek
C. Hamburger, patates kızartması ve asitli içecekler tüketmek
13. Aşağıdaki davranışlardan hangisi su tasarrufuna önem veren davranış örneği
değildir?
A. Bozulan muslukları hemen tamir ettirmek
B. Arabayı hortumla yıkamak
C. Diş fırçalarken musluğu ihtiyacımız olduğunda açmak
14.Aşağıdaki ata sözlerden hangisi tutumluluk ile ilgili değildir?
A. Sakla samanı gelir zamanı
B. İşleyen demir pas tutmaz.
C. Damlaya damlaya göl olur.
15.Aşağıdakilerden varlıklar canlı ve cansız olarak gruplandırıldığında hangisi dışarıda
kalır.
A. Akrep
B. Kuş
C. Hava
16. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye zarar vermez?
A. Hızlı Nüfus artışı
B. Plansız kentleşme
C. Ağaç dikmek
17 Aşağıdakilerden hangisinde varlıkların tamamı canlılara örnek verilir?
A. Ahmet, köpek, lale
B. Çınar ağacı, Ceylin, hava
C. Karınca, kağıt, Elif
Hepinize başarılar diliyorum. Soruları cevapladıktan sonra kontrol etmeyi
unutmayalım……
Sanıl Sercan SEVCE
Sınıf Öğretmeni
Download