Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı`na Türkiye`nin katılımı

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na Türkiye’nin
katılımı Washington’da tartışıldı
ABD- Türkiye Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçeve (ETSİÇ) anlaşmasının üçüncü
toplantısı Washington’da yapıldı. Bakanlar düzeyindeki toplantıya Türkiye’den Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan’la Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Amerika adına da Ticaret Bakanı
Penny Pritzker ile Ticaret Temsilcisi Michael Froman katıldı. Amerikalı ve Türk yetkililer
görüşme sonrasında düzenledikleri basın toplantısında ikili ticari ve ekonomik ilişkileri
geliştirmek üzere mevcut ve olası tüm fırsat ve riskleri değerlendirdiklerini söyledi,
potansiyelin yüksek olduğu bu alanda önemli ilerleme sağlanabileceğinin altını çizdi.
Amerikalı yetkililer basın toplantısında yatırımlar ve ihracat konusunda Türkiye ile işbirliği
alanlarına odaklanırken, Türk yetkililer de bu alanların yanısıra Amerika ile AB arasında
yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTİP) görüşmelerine Türkiye’nin katılımı
konusunu vurguladı.
Amerika Ticaret Bakanı Penny Pritzker, “Amerikan ve Türk vatandaşlarıyla işletmeleri
arasındaki ilişkiler hiçbir dönemde bu kadar canlı olmamıştı. Son 10 yılda ikili ticaret seviyesi
neredeyse üç kat artarak 19 milyar dolara ulaştı. Ancak her iki ülkede refahı ve istihdamı
güçlendirmek için bundan çok daha fazlasını yapabiliriz. Bir başka deyişle biz daha işin
başındayız. Bugün yaptığımız görüşmelerde de bu ilişkileri bir üst basamağa nasıl
çıkarabiliriz bunun yollarını ele aldık,” dedi.
Pritzker, Amerikan İhracat Konseyi ile Türkiye’ye gidiyor
Pritzker’a göre, üçüncüsü yapılan ABD-Türkiye Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçeve
(ETSİÇ) toplantısında ayrıca Türk-Amerikan İş Konseyi’nin hazırladığı öneriler listesi de
değerlendirildi. Ticaret Bakanı, “Bu toplantıda bir kez daha her iki tarafın ekonomik
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
hedeflerinin giderek daha fazla oranda birbiriyle örtüştüğünün ve birbirimizin ekonomik
hedeflerini desteklememiz gerektiğinin farkına vardık. Örneğin Amerika, Türkiye’nin 2023
yılında küresel ekonomide ilk 10’a girme hedefine tam destek veriyor” dedi.
Pritzker, bu çerçevede Amerikalı şirketlerin Türkiye’ye yüksek kalitede mal ve hizmet
vermeye hazır olduklarını söyledi. Ticaret Bakanı, Eylül ayında Başkan Obama’nın kurduğu
İhracat Konseyi’nde yer alan üst düzey CEO’ların da bulunduğu bir heyetle Türkiye’yi ziyaret
edeceğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da yıllardır Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin
stratejik ve savunma yönünün ilerde, ancak ekonomik ve ticari yönünün geride kaldığının
altını çizdi, ETSİÇ mekanizmasının bu alanda da ilerleme sağlamayı amaçladığını belirtti.
Babacan, 2002 yılıyla karşılaştırıldığında Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacminin üç
katına çıktığını, ancak yine de bu rakamın potansiyelin altında kaldığını söyledi. Başbakan
Yardımcısı, önümüzdeki dönemde bu rakamların artacağı inancını da dile getirdi.
“TTİP konusundaki duruşumuz çok açık”
Amerika Ticaret Temsilcisi Michael Froman
Babacan, üçüncü ETSİÇ görüşmeleri çerçevesinde Amerika Ticaret Temsilcisi Michael
Froman ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Yüksek Düzeyli Komite toplantısının da
yapıldığını ve burada TTİP konusu üzerinde durulduğunu söyledi. Babacan sözlerini şöyle
sürdürdü: “Burada en önemli konu TTIP görüşmeleri devam ederken Türkiye’nin bu
görüşmeleri yakından takip ediyor olması, Türkiye ile Amerika arasında ve Türkiye ile AB
arasında sürekli açık diyalog kanalları bulunması ve nihayetinde Türkiye ile Amerika
arasında ticaretin daha liberal hale gelmesi ve yatırımların daha yoğunlaşması için
alternatifler üzerinde durmamız, bunları somut şekilde konuşmamız, işin özü bu.”
Babacan, Türkiye’nin tavrını da şu şekilde açıkladı: “TTİP konusundaki duruşumuz çok açık.
Şu anda TTİP, Amerika ile AB arasında devam eden bir süreç ve henüz Atlantik’in ne doğu
ne de batı yakasında başka ülkeler resmin içinde değil. Ama biz Amerika bir yandan da AB
ile sıkı bir diyalog içinde gelişmeleri takip ediyoruz. TTİP’le ilgili süreçler henüz belli değil,
somut bir takvim yok, önümüzdeki dönemde bizim yapmamız gereken süreci takip etmek ve
nihai noktada Türkiye’nin resmin dışında kalmamasını sağlamak.”
Babacan, Türkiye’nin bu resmin dışında kalmamasının üç tarafa da yararı olacağını söyledi.
Gümrük Birliği anlaşması güncelleştirilecek mi?
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de, Amerika ile AB arasında yapılan her TTİP görüşmesi
sonrasında Amerika ile Türkiye heyetlerinin biraraya gelerek durum değerlendirmesi
yapacağını söyledi.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Zeybekçi, “Türkiye’nin bu resmin dışında kalması alternatifini hiç gündeme getirmek
istemiyoruz ve getirmeyeceğiz. Türkiye’nin hiç bir yerinde olmadığı bir TTİP anlaşması
imzalanmış olması ve gümrük birliği nedeniyle Türkiye’nin bu olayda ticari açıdan edilgen bir
durumda olması kabul edilebilir değildir. Biz bunu sürdürülebilir bulmuyoruz,” dedi.
Zeybekçi, son ETSİÇ toplantısından edindikleri izlenime dayanarak da Amerika’nın
Türkiye’nin böyle bir durumda kalmasına izin vermeyeceği sonucuna vardıklarını belirtti.
Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Amerika ile yapılan görüşmelerde Türkiye’nin TTİP’ten olumsuz
etkilenmesini engelleyecek bir formül ararken, AB ile yapılan toplantılarda gümrük birliği
anlaşmasının güncellenmesi üzerinde durduklarının altını çizdi. Bakan, gümrük birliği
anlaşmasının Türkiye’yi otomatik olarak TTİP sürecinin içine almasını sağlayacak şekilde
güncelleştirmeyi umduklarını da dile getirdi.
Amerika Ticaret Temsilcisi Michael Froman da iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin
güçlenme trendinde olduğunun altını çizdi ve “Bu alanda önemli ilerlemeler sağladık, daha
fazlasını da yapmaya devam edeceğiz,” dedi.
Bu süreci daha da hızlandırmak için Washington’daki üçüncü ABD-Türkiye Ekonomik ve
Ticari Stratejik İşbirliği Çerçeve (ETSİÇ) toplantısında, taraflar arasındaki görüşmelerin teknik
düzeyde altı haftada bir yapılması da kararlaştırıldı.
Voa
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download