1308119 Yunus Emre Türkçe_Final

advertisement
İSTANBUL POLİTİKALAR MERKEZİ-SABANCI ÜNİVERSİTESİ-STIFTUNG MERCATOR GİRİŞİMİ
sizleri
“Türk-Alman Dostluk Evi'nden Yunus Emre Enstitülerine
Bir yüzyıllık Türk-Alman Kültür Politikaları”
başlıklı 8. Mercator-İPM konuşması’na davet ediyor.
Prof. Dr. Klaus Kreiser
(Bamberg Üniversitesi; Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı)
ve
Prof. Dr. Hayati Develi
(Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)
Çarşamba, 4 Eylül 2013, 18:30
İstanbul Politikalar Merkezi, 6. Kat
Türk-Alman Dostluk Yurdu’nun temelleri Nisan 1917’de İstanbul’da atıldı. Birinci ve İkinci
Dünya Savaşları boyunca ve izleyen dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine
dönük öngörü sahibi olmak imkansızdı. Yunus Emre Enstitüsü’nün Berlin şubesinin açılışı
Almanya ve Türkiye arasındaki yüzyıllık kültürel ilişkilerin keşfedilmesini sağlayacak.
Konuşmanın temel odağı, Profesör Kreiser’in Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı olarak
üzerinde çalıştığı araştırma konusu; Cumhuriyet’in ilk yıllarından ikili kültürel kurumların
kurulmasına kadar olan resmi Türk kültürel politikası üzerinedir. Turizm, sergiler ve
çevirilere sağlanan mali destek Türk kültürünün teşvik edildiğini gösterir.
Konuşma sonrasında gerçekleştirilecek tartışmada, geçmiş Alman Kulturpropaganda’nın
gelişimi ile 1970 sonrasında kültürün dış politikanın “Üçüncü Boyutu” olarak algılanması
arasında karşılaştırma yapılması amaçlanıyor. Türk kültürel enstitülerin hedef grupları,
yeni-Osmanlıcılık ve ilişkilerin karşılılıklılığı tartışması planlanan konular arasında yer
alıyor.
Etkinlik İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Simultane çeviri sağlanacaktır.
Lütfen katılımınızı Gülcihan Çiğdem’e (e-mail: [email protected], tel. +90 212
292 4939 dah. 1417) 29 Ağustos 2013 tarihine kadar bildiriniz.
İstanbul Politikalar Merkezi
Adres: Bankalar Caddesi No: 2, Minerva Han, Karaköy, İstanbul
Web Sayfası: http://ipc.sabanciuniv.edu/
Download