11.04.2015 tarihinde yapılan görevde yükselme yazılı sınavına

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
11.04.2015 tarihinde yapılan görevde
yükselme yazılı sınavına ilişkin sınav
soruları ve cevap anahtarları
.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şef Unvanı Yazılı Sınav
Soruları Ve Cevap Anahtarı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Unvanı Yazılı
Sınav Soruları Ve Cevap Anahtarı
Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kısım Amiri Unvanı Yazılı
Sınav Soruları Ve Cevap Anahtarı
Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Memur Unvanı Yazılı Sınav
Soruları Ve Cevap Anahtarı
Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Personel Müdürü Unvanı Yazılı
Sınav Soruları Ve Cevap Anahtarı
Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şef Unvanı Yazılı Sınav
Soruları Ve Cevap Anahtarı
Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü (Bilgi İşlem)
Unvanı Yazılı Sınav Soruları Ve Cevap Anahtarı
Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Unvanı Yazılı
Sınav Soruları Ve Cevap Anahtarı
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Gümrükler Genel Müdürlüğü Şef Unvanı Yazılı Sınav Soruları Ve
Cevap Anahtarı
Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Unvanı Yazılı Sınav
Soruları Ve Cevap Anahtarı
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Unvanı Yazılı Sınav
Soruları Ve Cevap Anahtarı
Merkez Teşkilatı Memur Unvanı Yazılı Sınav Soruları Ve Cevap
Anahtarı
Personel Dairesi Başkanlığı Şef Unvanı Yazılı Sınav Soruları Ve
Cevap Anahtarı
Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Unvanı Yazılı Sınav
Soruları Ve Cevap Anahtarı
Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Şef Unvanı Yazılı Sınav Soruları Ve
Cevap Anahtarı
Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Şube Müdürü Unvanı Yazılı Sınav
Soruları Ve Cevap Anahtarı
Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü Unvanı Yazılı Sınav
Soruları Ve Cevap Anahtarı
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download