109 çıkarma işlemi

advertisement
ÇIKARMA İŞLEMİ
A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma
işlemlerini yapalım.
a)
4
....
1
....
B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma
işlemlerini yapalım.
3
....
b)
....
....
....
a)
b)
c)
....
....
....
c)
d)
....
....
....
d)
e)
....
....
....
e)
f)
....
....
....
f)
f)
....
....
....
109
eksilen
3
....
çıkan
1
....
fark
....
eksilen
....
çıkan
....
fark
....
eksilen
....
çıkan
....
fark
....
eksilen
....
çıkan
....
fark
....
eksilen
....
çıkan
....
fark
....
eksilen
....
çıkan
....
fark
....
C)Aşağıda örneği inceleyelim. Çıkarma D)Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım.
işlemlerini örnekteki gibi yapalım.
a)
b)
c)
54
78
49
a)
b)
c)
d)
15
2
13
.....
1 onluk + 3 birlik
.......... + ..........
.....
.......... + ..........
.......... + ..........
.....
.......... + ..........
3
38
6
.....
d)
65
25
g)
72
62
e)
j)
143
41
ı)
..........
m)
.......... + ..........
659
58
k)
f)
g)
59
.......... + ..........
.....
.......... + ..........
25
76
.......... + ..........
.....
.......... + ..........
51
n)
.......... + ..........
.....
.......... + ..........
238
132
s)
769
569
p)
.......... + ..........
110
924
901
.......
276
56
784
21
487
172
ş)
789
453
l)
968
126
.......
67
46
498
34
.......
o)
960
60
.......
r)
596
126
.......
t)
.......
ü)
76
.....
.......
.......
u)
33
i)
.......
.......
.......... + ..........
87
36
ö)
.......... + ..........
48
99
.....
.......
.......
e)
33
f)
.....
.......
.......... + ..........
83
.....
.....
.....
..........
12
.....
.....
..........
27
17
.....
2 birlik
19
4
20
1 onluk + 5 birlik
853
703
.......
v)
999
246
.......
Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi
A) Aşağıdaki örneği inceleyelim. Çıkar- B) Aşağıdaki örneği inceleyelim. Çıkarma
ma işlemlerini örnekteki gibi yapalım.
işlemlerini örnekteki gibi yapalım.
a)
23
9
.....
onlar bas. birler bas.
1
2
1
b)
35
8
.....
1 14
13
a)
3
9
4
c)
41
7
.....
onlar bas. birler bas.
4
52
9
.....
46
18
64
6
f)
.....
6
61
45
.....
62
49
h)
.....
2
9
ı)
onlar bas. birler bas.
6
73
.....
97
59
j)
4
6
94
28
.....
111
86
27
.....
i)
.....
e)
4
1
7
onlar bas. birler bas.
5
9
d)
.....
g)
d)
57
32
.....
.....
5
8
e)
c)
5
b)
19
onlar bas. birler bas.
3
24
91
46
.....
k)
98
69
.....
C)Aşağıda örneği inceleyelim. Çıkarma 1) Erkan 25 TL’sinin 8 TL’sini harcadı.
işlemlerini örnekteki gibi yapalım.
Erkan’ın kaç TL’si kaldı?
a)
b)
c)
d)
e)
23
13
2 onluk + 3 birlik
5
18
.....
5 birlik
1 onluk + ....
8 birlik
....
45
.......... + ..........
.....
.......... + ..........
9
.......... + ..........
.....
.......... + ..........
72
.......... + ..........
.....
.......... + ..........
81
.......... + ..........
16
53
34
..........
..........
.......... + ..........
.......... + ..........
96
.......... + ..........
.....
.......... + ..........
29
2) Sınıfımızın mevcudu 33’tür. Erkeklerin
sayısı 19 olduğuna göre kızların sayısı
kaçtır?
..........
64
.....
f)
1
3) Dedem, annemden 24 yaş büyüktür.
Dedem 61 yaşında olduğuna göre annem kaç yaşındadır?
4) Serkan 64 sayfalık kitabın 38 sayfasını
okudu. Okumadığı sayfa sayısı kaçtır?
5) Yusuf bayramda biriktirdiği 72 TL’nin
36 TL’si ile ayakkabı aldı. Serkan’ın
kaç TL’si kaldı?
.......... + ..........
112
Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi
A) Aşağıdaki örneği inceleyelim. Çıkarma B) Aşağıdaki örneği inceleyelim. Çıkarma
işlemlerini örnekteki gibi yapalım.
işlemlerini örnekteki gibi yapalım.
a)
1 10
20
7
13
.....
onlar bas. birler bas.
1
2
1
b)
30
6
.....
c)
40
8
.....
d)
50
14
.....
e)
60
35
.....
f)
70
23
.....
10
a)
0
7
3
b)
0
6
c)
0
8
d)
0
4
400
71
500
96
.....
e)
0
5
600
49
.....
f)
onlar bas. birler bas.
7
2
54
.....
onlar bas. birler bas.
6
3
300
.......
onlar bas. birler bas.
5
1
38
onlar b. birler b. yüzler b.
1
2
1
onlar bas. birler bas.
4
200
.......
onlar bas. birler bas.
3
9
1 10 10
0
3
700
87
.....
113
910
0
3
6
10
0
8
2
onlar b. birler b. yüzler b.
3
0
5
0
4
onlar b. birler b. yüzler b.
4
0
7
0
1
onlar b. birler b. yüzler b.
5
0
9
0
6
onlar b. birler b. yüzler b.
6
0
4
0
9
onlar b. birler b. yüzler b.
7
0
8
0
7
C)Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuç- 1) Yandaki çıkarma işleminin
larını harfleri kullanarak eşleştirelim.
sonucu kaçtır?
a)
100
100
100
.......
.......
.......
34
Ü
37
L
61
600
374
.......
39
A) 274
B) 226
C) 236
G
66
63
2) Yandaki çıkarma işleminin
sonucu kaçtır?
507
162
.......
b)
200
300
400
.......
.......
.......
63
I
142
158
A
127
A) 465
B) 345
C) 365
273
R
3) Yandaki çıkarma işleminin
sonucu kaçtır?
137
714
289
.......
c)
500
600
700
.......
.......
.......
126
Ş
344
256
A
374
4) Yandaki çıkarma işleminin
sonucu kaçtır?
I
700
900
.......
.......
.......
İ
319
381
P
309
C) 535
571
473
278
.......
364
800
491
B) 475
336
d)
A) 425
A) 195
B) 205
5) Yandaki çıkarma işleminin
sonucu kaçtır?
C) 285
835
529
.......
L
329 114
A) 316
B) 306
C) 206
ÇIKARMA İŞLEMİ
Eksileni Bulma
A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma B) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeişlemlerini yapalım.
yen eksilenleri işlem yaparak bulalım.
a)
eksilen : .....
a) A - 4 = 11
b) B - 9 = 7
c) C - 8 = 10
d) D - 6 = 12
e) E - 7 = 13
f) F - 5 = 14
g)
h)
çıkan : .....
fark : .....
b)
çıkan : .....
fark : .....
eksilen : .....
c)
fark : .....
çıkan : .....
eksilen : .....
.....
21
d)
çıkan : .....
fark : .....
e)
eksilen : .....
çıkan : .....
ı)
eksilen : .....
çıkan : .....
fark : .....
115
.....
16
i)
42
j)
.....
35
k)
62
.....
29
43
.....
33
25
l)
.....
57
42
fark : .....
f)
34
45
eksilen : .....
.....
54
m)
.....
71
20
C)Problemlerin matematik cümlelerini
yazalım. Sonuçlarını bulalım.
a) Mert, parasının 9 TL’sini harcayınca 1 TL’si kaldı. Mert’in kaç TL’si
vardı?
.....
9
.....
1
.....
parası
para
para
Mert’in harcanan kalan
1) Yukarıdaki çıkarma işleminde çıkan
kaçtır?
.....
2) Yukarıdaki çıkarma işleminde fark
kaçtır?
Çözüm :
.....
b) Otobüsteki yolcuların 10 tanesi inince otobüste 7 yolcu kaldı. Oto- 3) Yukarıdaki çıkarma işleminde eksilen
kaçtır?
büste kaç yolcu vardı?
.....
4) Yandaki çıkarma iş..... - 43 = 26
leminde verilmeyen
eksilen kaçtır?
c) Göldeki ördeklerin 12 tanesi uçunca gölde 6 ördek kaldı. Gölde kaç
ördek vardı?
5) Yandaki çıkarma işleminde
+ toplamı kaçtır?
d) Mağazadaki telefonların 20 tanesi 6) Yandaki çıkarma işlemi için
satılınca mağazada 8 telefon kalhangisi yanlıştır?
dı. Mağazada kaç telefon vardı?
57
39
.....
5
3
A)Eksilen, çıkandan 3 büyüktür.
B) Fark ile çıkanın toplamı eksilene
eşittir.
C)Eksilen sayı 2’dir.
116
ÇIKARMA İŞLEMİ
Verilmeyen Rakamı Bulma
A) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeHarfleri sonuçların olduğu kutuya yayen rakamları işlem yaparak bulalım.
zarak şifreyi bulalım.
a)
4A
A = ......
746
895
978
.......
.......
.......
V
G
E
32
153
976
901
.......
.......
.......
Y
Ç
A
500
269
470
.......
.......
.......
E
R
E
149
811
650
.......
.......
.......
S
İ
Y
325
7A
56
B1
c)
A6
71
2B
A = ......
B = ......
A = ......
B = ......
92
734
278
b)
254
615
76
32
213
862
127
13
d)
3AB
43
315
A = ......
B = ......
148
e)
A5B
46
412
A = ......
B = ......
707 765 714 466 524 502 378
f)
456 647 735 742 486
AB7
76
61C
117
A = ......
B = ......
C = ......
C)Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde veril- 1) Yandaki çıkarma işleminde
meyen rakamları işlem yaparak bulalım.
verilmeyen “A” sayısı kaçtır?
(Onluk bozulmuş mu dikkat edelim!)
a)
4A
14
A = ......
A) 3
B) 6
7A
23
56
C) 9
29
b)
7B
25
B = ......
47
c)
9C
36
A4
8
B4
7
47
A) 4
B) 5
C) 6
C = ......
3) Yandaki çıkarma işleminde
verilmeyen “C” sayısı kaçtır?
55
d)
2) Yandaki çıkarma işleminde
verilmeyen “B” sayısı kaçtır?
9C
6
87
A = ......
A) 1
B) 3
C) 8
46
e)
B1
3
B = ......
4) Yandaki çıkarma işleminde
verilmeyen “D” sayısı kaçtır?
C5
29
D6
38
58
A) 6
B) 7
C) 8
C = ......
5) Yandaki çıkarma işleminde
“E” ve “F” sayıları kaçtır?
36
g)
49
38
68
f)
D7
D = ......
F1E
48
364
A) E = 4
F =3
118
B) E = 2
F =3
C) E = 2
F =4
ÇIKARMA İŞLEMİ
Verilmeyen Çıkanı Bulma
A) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde veril- B) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları bulalım.
meyen çıkanı işlem yaparak bulalım.
a)
a)
.... = 3
5
b)
.... = 4
A = ......
A
5
.... = 2
b)
9
B = ......
B
2
.... = 6
8
7
.... = 3
c)
.... = 1
17
C
C = ......
13
c)
.... = 3
9
d)
.... = 7
.... = 5
.... = 8
10
e)
36
AB
21
.... = 3
.... = 6
f)
53
AB
27
.... = 10
14
AB
13
e)
d)
28
f)
.... = 4
.... = 11
81
AB
34
119
A = ......
B = ......
A = ......
B = ......
A = ......
B = ......
A = ......
B = ......
C)Aşağıdaki çıkarma işleminde verilmeyen D)Problemlerin matematik cümlelerini
çıkanları işlem yaparak bulalım.
yazalım. Sonuçlarını bulalım.
a)
120
a) Ömer’in 5 TL’si vardı. Ömer tost
alınca 3 TL’si kaldı. Tost kaç TL’dir?
......
5
.....
20
b) 280
Ömer’in tostun
parası
fiyatı
......
450
3
.....
kalan
para
Çözüm :
b) Sınıfta 17 öğrenci vardı. Bazı öğrenciler dışarı çıkınca sınıfta
10 öğrenci kaldı. Sınıftan kaç öğrenci çıktı?
180
c)
.....
......
210
d)
590
......
c) Otobüste 26 yolcu vardı. Yolcuların bir kısmı inince otobüste 14 yolcu kaldı. Otobüsten kaç yolcı indi?
190
e)
640
......
300
f)
760
d) Ağaçta 50 kuş vardı. Kuşların bir
bölümü uçunca ağaçta 20 kuş kaldı. Ağaçtan kaç kuş uçtu?
......
500
g) 870
......
200
120
ÇIKARMA İŞLEMİ
Verilmeyen Rakamı Bulma
A) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde ve- B) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmerilmeyen rakamları bulup sarıya boyen rakamları işlem yaparak bulalım.
yayalım.
a)
73
A = ......
a)
b)
25 1
39 5
2A
2
4
48
23 3
34 6
b)
c)
41
38
e)
g)
64
5
19
173
1
23
2
3
4
4
3
6
7
8
9
d)
53
47
f)
h)
76
8
08
5
6
7
90
2B
B = ......
62
c)
18 5
3C
C = ......
149
5
6
7
d)
215
D2
D = ......
173
234
8
176
4
5
7
e)
307
1E7
E = ......
140
ı)
j)
501
4
467
3
5
7
i)
713
9
644
5
3
6
k)
612
3
578
4
5
7
888
3
815
9
8
7
f)
524
F46
F = ......
378
f)
653
G7K
176
121
G = ......
K = ......
1) Yandaki çıkarma işleminde verilmeyen rakam
kaçtır?
A) 3 B) 4
2) Yandaki çıkarma işleminde verilmeyen sayı kaçtır?
A) 3 B) 4
3) Yandaki çıkarma işleminde + toplamı kaçtır?
73
-2
49
C) 5
6) Yandaki çıkarma işleminde verilmeyen rakamların
toplamının yarısı kaçtır?
426
-1
269
C) 24
A) 6 B) 8
7) Yandaki çıkarma işleminde
verilmeyen rakam kaçtır?
96
- 8
58
C) 5
A) 6 B) 7
8) Yandaki çıkarma işleminde A x B kaçtır?
84
-6
5
C) 11
9) Yandaki çıkarma işleminde verilmeyen “E” sayısı
kaçtır?
4) Yandaki çıkarma işleminde verilmeyen rakamın 6
katı kaçtır?
65
-2
39
C) 36
A) 9 A) 12 B) 10
B) 30
5) Yandaki çıkarma işleminde - farkı kaçtır?
A) 3 B) 11
253
- 6
1 8
C) 13
A) 20 A) 3 B) 25
B) 4
613
-2 6
337
C) 8
724
- AB7
267
C) 30
801
- 4E3
358
C) 5
10)Yandaki çıkarma işlemin..........
de verilmeyen eksilen, - 3 8
rakamları farklı en bü679
yük üç basamaklı sayıdır.
Çıkarma işleminde verilmeyen rakam
kaçtır?
122
A) 0 B) 1
C) 7
Zihinden Çıkarma İşlemi
A) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini
örnekteki gibi yapalım.
a)
b)
27
10
17
.....
34
10
.....
B) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini
örnekteki gibi yapalım.
2 onluk + 7 birlik
a)
1 onluk + 0 birlik
1 onluk + 7 birlik
b)
.... onluk + .... birlik
.... onluk + .... birlik
.... onluk + .... birlik
d)
48
.... onluk + .... birlik
.....
.... onluk + .... birlik
10
.... onluk + .... birlik
.....
.... onluk + .... birlik
40
Birlikler Farkı
21
15
.....
3-2=1
6-1=5
58
Onluklar Farkı
Birlikler Farkı
Onluklar Farkı
Birlikler Farkı
Onluklar Farkı
Birlikler Farkı
Onluklar Farkı
Birlikler Farkı
Onluklar Farkı
Birlikler Farkı
Onluklar Farkı
Birlikler Farkı
26
74
42
.....
.... onluk + .... birlik
63
Onluklar Farkı
.....
c)
c)
36
d)
89
32
.....
.... onluk + .... birlik
e)
95
71
.....
e)
f)
76
.... onluk + .... birlik
.....
.... onluk + .... birlik
30
95
.... onluk + .... birlik
.....
.... onluk + .... birlik
60
f)
.... onluk + .... birlik
67
26
.....
g)
.... onluk + .... birlik
73
53
.....
123
C)Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki 1) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçgibi yapalım.
larını zihinden bulalım.
a)
b)
41
19
22
.....
53
24
.....
c)
62
47
.....
30 + 11
10 +
70
9
20 + 2
20
90
.....
46
..... + .....
..... + .....
.....
30
83
.....
..... + .....
52
..... + .....
32
69
..... + .....
78
e)
f)
74
..... + .....
42
.....
..... + .....
25
..... + .....
.....
..... + .....
90
34
.....
g)
..... + .....
81
47
85
65
.....
52
..... + .....
97
..... + .....
..... + .....
..... + .....
..... + .....
71
.....
35
83
.....
29
.....
2) Yandaki işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
5 onluk + 4 birlik
A)
52
..... + .....
..... + .....
28
.....
.....
d)
50
.....
.....
..... + .....
60
2 onluk + 2 birlik
.... onluk + .... birlik
B)
54
22
42
76
10
3) Yandaki işlem aşağıdakilerden
hangisidir?
124
C)
22
32
.....
70 + 12
.....
20 + 12
50 + .....
.....
A) 72 - 28 = 54
54
B) 78 - 24 = 54
C) 82 - 28 = 54
Zihinden Çıkarma İşlemi
A) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini
zihinden yapalım.
B) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini
örnekteki gibi yapalım.
20 = .....
a)
90
a)
40 = .....
70 = .....
b)
10 = .....
b)
84
170
20
150
......
290
50
......
30 = .....
c)
60 = .....
480
60
......
26 = .....
c)
76
d)
46 = .....
e)
17 = .....
60
50
......
66 = .....
d)
560
790
30
......
24 = .....
f)
48 = .....
870
20
......
14 = .....
e)
53
g)
27 = .....
39 = .....
940
40
......
125
17
2
15
C)Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihin- 1) Yandaki çıkarma işleden yapalım.
minin sonucu kaçtır?
580
......
100 = .......
a)
427
200 = .......
50
A) 53
B) 430
C) 530
400 = .......
300 = .......
b)
863
500 = .......
700 = .......
2) Yandaki çıkarma işle minin sonucu kaçtır?
420
......
A) 320
B) 220
3) Yandaki çıkarma işle minin sonucu kaçtır?
C) 120
650
100 = .......
c)
340
140 = .......
240 = .......
280 = .......
580
380 = .......
450
......
A) 100
B) 200
4) Yandaki çıkarma işle minin sonucu kaçtır?
d)
100
A) 480
C) 300
790
B) 580
210
C) 680
480 = .......
120 = .......
e)
670
350 = .......
5) Yanda zihinden
yapılmış olan
çıkarma işlemi
hangisidir?
410 = .......
126
A) 540 - 3
......
54
......
3
510
51
B) 540 - 300
C) 540 - 30
Zihinden Çıkarma İşlemi
A) Tabloyu inceleyelim.
Soruları cevaplandıralım.
Eksilen
76
Çıkan
90
34
Fark
23
B) Tabloyu inceleyelim.
İşlemleri zihinden yapalım.
50
81
57
37
Eksilen
54
87
68 230 470
Çıkan
20
37
16 100 120
Fark
a) “
“ yerine gelecek sayı kaçtır?
a) “
“ yerine gelecek sayı kaçtır?
b) “
“ yerine gelecek sayı kaçtır?
b) “
“ yerine gelecek sayı kaçtır?
c) “
“ yerine gelecek sayı kaçtır?
c) “
“ yerine gelecek sayı kaçtır?
d) “
“ yerine gelecek sayı kaçtır?
d) “
“ yerine gelecek sayı kaçtır?
e) “
“ yerine gelecek sayı kaçtır?
e) “
+
kaçtır?
+
“ işleminin sonucu
127
C)Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilme- 1) Yandaki çıkarma işleminin
yen rakamları işlem yaparak bulalım.
sonucu kaçtır?
a)
5A
B6
41
b)
6A
B8
25
A2
3B
45
d)
353
4A
B09
e)
4A5
2B
382
A = ......
B = ......
A = ......
54A
B9
456
g)
A14
6B
7C9
A) 326
B) 346
2) Yandaki çıkarma işleminin
sonucu kaçtır?
C) 426
513
146
......
B = ......
A) 467
B) 367
C) 457
A = ......
B = ......
A = ......
B = ......
A = ......
3) Yandaki çıkarma işleminin
sonucu kaçtır?
A) 401
B) 409
4) Yandaki çıkarma işleminde
verilmeyen rakam kaçtır?
B = ......
A = ......
B = ......
A = ......
B = ......
C = ......
634
235
......
C) 399
4A6
48
368
f)
74
......
c)
400
A) 0
B) 1
C) 2
5) Yandaki çıkarma
..... ..... .....
işlemi aşağıdaki70 - 20 = 50
lerden hangisidir?
5-3=2
128
A) 70 - 20 = 52
B) 75 - 23 = 52
C) 73 - 21 = 52
DOĞAL SAYILAR
Problem Çözelim
1) Okulumuzdaki kız öğrencilerin sayısı 5) Bir silgi ile bir kalemin toplamı 275
75’tir. Erkekler kızlardan 12 azdır.
Kr’tur. Kalemin fiyatı 180 Kr olduğuOkulumuzdaki toplam öğrenci sayısı
na göre silgi kaç kuruştur?
kaçtır?
2) Bakkaldaki 80 yumurtanın 45’i satıl- 6) Ben 36 kilogramım. Annem benden
dı. 7’si kırıldı. Bakkalda kaç yumurta
19 kilogram, babam da annemden 17
kaldı?
kilogram fazladır. Babam kaç kilogramdır?
3) Hasan, bilyelerinin 58 tanesini Ahmet’e, 7) Arzu test kitabındaki soruların 83’ünü63 tanesini Orhan’a verince 92 bilyesi
doğru, 19’unu yanlış cevaplandırdı.
kaldı. Hasan’ın arkadaşlarına bilye ver14 soruyu da boş bıraktı. Test kitabınmeden önce kaç bilyesi vardı?
da kaç soru vardı?
4) Ayşe, annesinden 24 yaş küçüktür. 8) Televizyonun fiyatı, ütünün fiyatından
Ayşe 37 yaşında olduğuna göre an185 TL fazladır. Ütünün fiyatı 190 TL
nesi ile Ayşe’nin yaşlarının toplamı
olduğuna göre televizyonun fiyatı kaç
kaçtır?
TL’dir?
129
9) Televizyon mağazasında 247 televiz- 13)Serkan, annesinden 36, babasından
yon vardı. Mağazaya 128 televizyon
43 yaş küçüktür. Serkan 15 yaşında
daha geldi. Mağazadaki televizyonolduğuna göre annesinin ve babasının
ların kaç tanesi satılırsa mağazada
yaşlarının toplamı kaçtır?
75 televizyon kalır?
10)Babam aldığı maaşın 276 TL’sini 14)Funda 205 gram fındık, fındıktan 20
gram fazla fıstık, fıstıktan 55 gram
elektrik, su ve telefon faturaları için
fazla leblebi aldı. Funda kaç gram
ödedi. Ev kirasına da 325 TL ödekuruyemiş almış oldu?
yince 293 TL kaldı. Babamın aldığı
maaş ne kadardır?
15)Murat kantinden 75 kuruşa tost,125
11)Buse, bahçeden 284 papatya ve pakuruşa ayran ve 35 kuruşa gofret aldı.
patya sayısından 176 fazla menekşe
Aldıklarının toplamı kaç kuruştur?
topladı. Buse bahçeden toplam kaç
çiçek topladı?
12)Burak 2 tane kakalem 235 Kr
lem ve 2 tane de
silgi 162 Kr
silgi alıyor. Burak
satıcıya toplam kaç Kr ödedi?
16)Sinemada gösterilen “örümcek adam”
filmini 1. gün 378 kişi, ikinci gün birinci gün izleyenlerin sayısından 69
fazla kişi izledi. Filmi iki günde toplam kaç kişi izledi?
130
DOĞAL SAYILAR
Problem Çözelim
1) Oktay bayramda biriktirdiği parasının
15 TL’si ile forma, 27 TL’si ile şort al dı. Geriye 18 TL’si kaldı. Oktay bayramda kaç TL biriktirmiştir?
5) Sınıfımızda 17 sıra var. Her sırada
3 kişi oturuyor. Sınıfımızdaki erkek öğrenci sayısı 26 olduğuna göre kız öğrenci sayısı kaçtır?
2) Mert, Ayhan’dan 23 yaş büyüktür.
Ayhan 37 yaşında olduğuna göre
Mert kaç yaşındadır?
6) Bir manav 204 karpuzun 89 tanesini
sattı. Manav daha kaç karpuz satarsa
46 karpuzu kalır?
3) Annesi, Ayşe’den 25 yaş, babası da
annesinden 8 yaş büyüktür. Ayşe’nin
babası 59 yaşında olduğuna göre
Ayşe kaç yaşındadır?
7) Galatasaray - Fenerbahçe maçına
girmek için 480 kişi sırada beklemektedir. Cüneyt 153. sırada, Ali de
Cüneyt’ten 47 sıra geridedir. Ali'den
sonra kaç kişi sırada beklemektedir?
4) Serhat’ın aklında tuttuğu sayının 39
fazlası 72 olduğuna göre Serhat’ın
aklında tuttuğu sayı kaçtır?
8) Bir çıkarma işleminde eksilen 501,
fark ise 249’dur. Bu çıkarma işleminde “çıkan” sayı kaçtır?
131
9) Hakan Bey 425 TL’ye bir televizyon
aldı. Televizyonun 135 TL’sini peşin
ödedi. Bir ay sonra bir miktar daha
para ödeyince 175 TL daha borcu
kaldı. Bir ay sonra kaç TL ödedi?
10)Arzu bayramda Ayşe’den 5 TL daha
fazla biriktirdi. Arzu 40 TL biriktirdiğine göre Arzu ve Ayşe toplam kaç
TL biriktirmiştir?
13) Bakkal her birinde 25 kg olan 3 çuval şeker aldı. Şekerin 38 kilogramını sattı. Geriye ne kadar şeker kaldı?
14)Otobüste 52 yolcu var. Otobüste 24
erkek, 15 bayan yolcu vardır. Geriye kalanlar çocuktur. Otobüsteki çocuk sayısı kaçtır?
15) "79 TL'nin 187 TL fazlası kaçtır?"
11)Murat, babasının verdiği 300 TL ile
okul servisine ve kantine olan borçlarını ödedi. Geriye 73 TL kaldı. Okul
servisi 145 TL olduğuna göre kantine olan borç ne kadardır?
12)Orhan 17, Murat 15 yaşındadır.
Orhan ile Murat’ın 3 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?
16)970'in 392 eksiğinin 23 fazlası kaçtır?
17)329'un 274 fazlasının, 45 fazlası
kaçtır?
132
DOĞAL SAYILAR
Problem Çözelim
1) Okan, cumartesi günü 156 sayfa pazar günü 147 sayfa kitap okudu. Okuduğu kitap 400 sayfa olduğuna göre
pazartesi günü kaç sayfa daha okursa
kitabı bitirmiş olur?
5) Okulumuzun öğrenci sayısı 714'tür.
Öğrencilerin 375'i kızdır. Erkek öğrencilerin 29'u gözlüklü olduğuna göre
gözlük kullanmayan erkek öğrenci sayısı kaçtır?
2) 187 sayısının, kendisinden 6 onluk,
7 birlik fazla olan sayı ile toplamı kaçtır?
6) Furkan 87 TL daha biriktirirse 206
TL'si olacak. Furkan 45 TL biriktirebildiğine göre kaç TL'si oldu?
3) Emrah şu anda 17, babası ise 43 yaşındadır. Emrah doğduğunda babası
kaç yaşındaydı?
7) Oktay'ın bilyeleri Mehmet'in bilyelerinden 38 fazladır. Oktay'ın 129
bilyesi olduğuna göre Mehmet'in kaç
bilyesi vardır?
4) Ali 14, Sinan 15 yaşındadır. Ali, Sinan
ve Ömer'in yaşları toplamı 46'dır.
Sinan ile Ömer'in yaşları toplamı kaçtır?
8) Hangi sayının 51 eksiği 149'dur?
133
9) Ayşe 9, Oya 10, Özlem 11 yaşında 13)Serpil 625 kuruşunun 135 kuruşu ile
olduğuna göre 4 yıl sonra 3 arkadameyve suyu, 85 kuruşu ile tost aldı.
şın yaşları toplamı kaç olur?
145 kuruş olan çikolatalardan da
alırsa kaç kuruşu kalır?
10)Osman matematik sınavında 100 so- 14)Hüseyin Bey, aldığı maaşın 174 TL'sini
runun 74'ünü, Orhan ise 69'unu doğru faturalara, 287 TL'sini kiraya verdi.
yaptı. İki arkadaşın yanlışları toplamı
Hüseyin Bey 986 TL maaş aldığına
kaçtır?
göre geriye kaç TL'si kaldı?
15) Çiftlikteki tavşanların sayısı, tavukların sayısından 79 azdır. Çiftlikte
11)635 sayısının 79 eksiğinin 48 fazla91 tavşan olduğuna göre tavşanlarsı kaçtır?
la, tavukların toplamı kaçtır?
12)Tarkan'ın 84 TL'si, Mert'in ise 70 16)Dedem 7 yıl önce 69 yaşındaydı.
TL'si var. Tarkan, Mert'e kaç TL veDedem 8 yıl sonra kaç yaşında
rirse paraları eşit olur?
olacaktır?
134
DEĞERLENDİRME - 8
1) Yandaki çıkarma işleminin
sonucu kaçtır?
341 6)
34 ......
A) 307
B) 207
C) 317
2) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden
hangisinin sonucu en büyüktür?
A)
524
141
B)
......
630
224
C)
......
453
96
......
Yukarıdaki çıkarma işleminde
“eksilen” sayı kaçtır?
A) 13
A) 114
B) 124
4) Yandaki çıkarma işleminin
sonucu kaçtır?
C) 134
354
55
......
A) 299
5) Yandaki çıkarma işleminin sonucu
kaçtır?
A) 34
B) 309
A) 13
B) 32
C) 45
200 8) Yukarıdaki çıkarma işleminde “fark“
kaçtır?
76
......
C) 45
7) Yukarıdaki çıkarma işleminde “çıkan”
sayı kaçtır?
3) Yandaki çıkarma işleminin
sonucu kaçtır?
B) 32
3 onluk + 8 birlik
B) 32
C) 45
9) Yukarıda modellenmiş olan çıkarma
işlemi hangisidir?
A) 32 - 13 = 19
B) 32 - 5 = 27
C) 45 - 13 = 32
C) 319
7 onluk + 2 birlik
A) 13
10)Yanda modellenmiş olan çıkarma
işlemi hangisidir?
.... onluk + .... birlik
B) 44
C) 46
135
A) 7 - 3 = 4
B) 10 -7 = 3
C) 10 - 3 = 7
11)Yandaki çıkarma işleminde
verilmeyen sayı kaçtır?
A) 26
B) 62
16)Osman 47 TL’sinin bir kısmını harcayınca 21 TL’si kaldı. Osman parasının
kaç TL’sini harcadı?
.....
49
23
C) 72
Yukarıdaki problemin
cümlesi hangisidir?
A) 47 + ..... = 21
12)Yandaki çıkarma işleminde
verilmeyen sayı kaçtır?
61
.....
25
A) 36
B) 44
13)Yandaki çıkarma işleminde
verilmeyen rakam kaçtır?
C) 86
59
A) 6
B) 7
17)
18)
18
C) 8
570
324
C) 8
A) 6
B) 7
B) 270
......
-120
?
......
A) 350
98
B) 370
-30
......
C) 450
-28
?
......
Yukarıdaki işlemleri zihinden yaptığımızda soru işareti olan yere hangisi
gelmelidir?
B) 40
C) 48
19)Annem benden 34 yaş büyüktür. Ben
9 yaşındayım. Annemle benim yaşla259
rımızın toplamı kaçtır?
A5
15)Bir çıkarma işleminde fark 240,
çıkan 130 olduğuna göre eksilen
sayı kaçtır?
A) 110
-100
Yukarıdaki işlemleri zihinden yaptığımızda soru işareti olan yere hangisi
gelmelidir?
A) 38
14)Yandaki çıkarma işleminde
verilmeyen rakam kaçtır?
B) 21 - ..... = 47
C) 47 - ..... = 21
A7
matematik
A) 43
B) 50
C) 52
20)Ömer aklında tuttuğu sayıya 34 ekleyince 60 bulduğunu söyledi. Ömer’in
aklında tuttuğu sayı kaçtır?
C) 370
136
A) 26
B) 34
C) 94
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards