M. Kemal, Hilâfet için toplanan paraları zimmetine geçirdi!

advertisement
M. Kemal, Hilâfet için toplanan
paraları zimmetine geçirdi!
1992 yılında Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn M. Metin Müftüoğlu
(Kaplan) Hoca’mız tarafından sadeleştirilerek yayınlanan „Gizli Vesikalar“ adlı
kitapçıkta şu vesika yer almakta idi:
Vesika: 26„Hindistan’dan, Âlem-i İslam’dan gönderilen -nakdî yardımı- alıp, İş
Bankası’nı kurmak!“
Hilâfet’in başkenti, emperyalist sömürgeciler tarafından işgal edildiği zaman,
başta Anadolu müslümanları olmak üzere yeryüzündeki bütün müslümanlar
Halife’nin esaretten kurtulması için çalışmaya koyuldular. Kazma, kürekle,
ellerindeki bütün paraları da bu yolda harcayarak dinlerini muhafaza uğruna
mücadele verdiler. Halife’nin esaretten kurtulması için Hind müslümanları da
dualarıyla, paralarıyla destek verdiler. Hindistan’da yaşayan müslümanlar
paraları toplayarak Anadolu’ya gönderdiler. Fakat M. Kemal bu paralara el
koyarak zimmetine geçirdi.
Ümmet-i Muhammed Gazetesi devamlı surette M. Kemal denen hain adamın
kirli çamaşırlarını bir bir ortaya döktü. Hind müslümanlarının gönderdiği
paraları M. Kemal’in zimmetine geçirdiğini bu paralarla İş Bankası’nı
kurduğunu belirtmişti. İş Bankası’nın kuruluş yıl dönümünde kemalistler de
bu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldılar. İş Bankası’nın arşivinin
açıklanmasıyla Hindistan’dan gelen paraları M. Kemal’ın zimmetine geçirdiği,
geri kalan para ile de İş Bankası’nı kurduğunu açıkladılar. Görünen köy kılavuz
istemez!..
1
2
http://www.hilafet.org
3
Download