Haşere Grubunda Kullanılan Biyosidal

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sayı : 19020089/111.99
Konu : Haşere Grubunda Kullanılan
Biyosidal Ürün İsimleri Hk.
KURUM BAŞKANLIĞINA
Biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması, piyasaya arzı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin reklam bölümünün 38 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde "Biyosidal ürünlerin reklamları, bu ürünlerin insana ve çevreye karşı
riskleri konusunda yanılgıya neden olabilecek şekilde yapılamaz. Satışı teşvik amacıyla reklamda
“düşük riskli biyosidal ürün”, “toksik değildir”, “zararsızdır” gibi ifadelerin kullanılması yasaktır. "
hükmü yer almaktadır.
Bazı biyosidal ürünlerde aktif maddenin elde edildiği bitkiye atıf yapılarak ürün isimlerinde
bitki isminin kullanılmasına izin verilmiştir. Ancak yapılan piyasa gözetimi ve denetimlerinde ürün
isminde geçen bitkinin görsellerinin de ambalaj üzerine konulduğu, bunların ayrıca ürün reklamlarında
kullanıldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu ürünlerin aktif maddeleri düşük riskli biyosidal ürün listesinde yer almadığından
bu algıyı oluşturacak şekilde piyasaya sürülmesi uygun değildir.
Çevre ve halk sağlığını korumak, ürünlerin bilinçsiz kullanımını engellemek için ürün isminde
ve etiket örneğinde bitki, doğallık ve buna benzer ürünün zararsız olduğu algısını oluşturacak
ibarelerin yer almaması gerekmektedir. Bu şekilde olan ürün isimlerinin 31.06.2018 tarihine kadar
değiştirilmesi, bu tarihe kadar eski ürün ismiyle üretilen/ithal edilen ürünlerin raf ömrü kadar piyasada
kalması, bu tarihten itibaren eski ürün ismiyle üretim/ithalat yapan ve raf ömrü geçtikten sonra
piyasada bulunan ürünler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda yasal işlem yapılması hususunda;
Tensiplerini arz ederim.
e-imzalıdır.
Dr.Hüseyin İLTER
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2017
e-imzalıdır.
Doç. Dr. M. Kemal BAŞARALI
Kurum Başkan Yardımcısı
OLUR
.../.../2017
e-imzalıdır.
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Kurum Başkanı
__________________________________________________________________________________________
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 Çankaya / ANKARA
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr İrtibat: B. BAŞ Biyolog Tel: 3125655472
.
.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 4c0534af-9de0-425e-8688-03d57d948639 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download