ırak`a ihracat yapan diib sahibi firmalara duyurulur

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“BUĞDAY SATIŞ İHALESİ” HAKKINDA
Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; işletmelerine ait
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda (Buğday Pazarı Bürosu Satış Salonu) 10.08.2015 tarihinde saat
10:00’da 2015 yılı üretimi 2.345 ton mahsul buğdayın satış ihalesi gerçekleştirileceği bildirilmekte
olup, konuya ilişkin şartname ve ilan yazısı ektedir.
**************************************************
2)
İRAN/TEBRİZ İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’ den alınan yazıda, Türk Hava Yolları ile Meclisleri
arasında yapılan protokol çerçevesinde, İran’ın Tebriz şehrine azami 25 iş adamımız ile birlikte 5-8
Ekim 2015 tarihleri arasında bir iş adamları heyeti düzenleneceği bildirilmektedir. Anılan heyete;
taşıt araçları yan sanayi, inşaat malzemeleri, elektrik elektronik, tekstil, otel tekstili, gıda,
kozmetik, ev tipi modüler mobilya, otel mobilyası sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası
standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir
denilmektedir. Ayrıca, diğer sektörlerden de başvuruların kabul edileceği ve bu çerçevede, heyete
katılmak isteyen firmalarımızın 04 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar
http://goo.gl/trAfPE internet bağlantısı üzerinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve
katılım avans ücretlerini yatırmaları gerektiği söylenmektedir. Katılım ücreti kişi başına 800.- USD
(katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) olup, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank
Şirinevler Şubesi (IBAN: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04, Swift Kodu: TVBATR2A)
nezdindeki dolar hesabına yatırılması ve ilgili ödeme dekontunun [email protected] e-posta
adresine iletilmesi gerektiği belirtilmekte olup Heyet Taslak Programı ekte sunulmaktadır.
**************************************************
3)
ULUSLARARASI TİCARET İDARESİ - 19 YENİ SEKTÖREL
RAPOR HAKKINDA
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’ den alınan yazıda, Meclislerince T.C. Vaşington Ticaret
Müşavirliği’nden aldıkları bir yazıya istinaden, ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Ticaret
İdaresi tarafından 14 Temmuz 2015 tarihinde ABD firmalarına yeni ihracat pazarları ve sektörleri
konusunda yol gösterici olmasını hedeflediği 19 yeni Sektörel Rapor yayımladığı belirtilmektedir.
İlgili yazıda devamla açıklandığı üzere “Önemli Pazarlar Serisi”nin bir parçası olan bahse
konu raporlarda; ihracat yapan ABD’li şirketlerin karşılaştığı fırsatlar, zorluklar ve yeni trendlere
ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmekte ve ihracat olanakları sıralamaktadır. “Önemli Pazarlar
Serisi” eğitim, tekstil, giyim, uçak parçaları, çevre teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi pek çok
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
alanda 200’den fazla ülkeye ilişkin sektör bilgisini içermektedir. Aşağıda gösterilen ve bu yılki
seride yer alan sektörel raporlara ayrıca altta belirtilen bağlantı adreslerinden de ulaşılabilmektedir.
http://www.trade.gov/topmarkets
• Agricultural Equipment • Media and Entertainment
• Aircraft Parts • Oil and Gas Equipment
• Automotive Parts • Recreational Transportation
• Building Products and Sustainable Construction • Renewable Energy
• Civil Nuclear • Renewable Fuels
• Cloud Computing • Health IT
• Cold Chain • Smart Grid
• Education • Textiles and Apparel
• Environmental Technologies • Travel and Tourism
• Semiconductors and Related Equipment
**************************************************
4)
MACARİSTAN KALKINMA MERKEZİ-AB İHALELERİNİN
DUYURULDUĞU İNTERNET SİTESİ HAKKINDA
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’ den alınan yazıda, Meclislerince T.C. Budapeşte
Büyükelçiliği’nden aldıkları yazıya istinaden, “HATC” ve “Hungary Matters” adlı haber
bültenlerinde 29 Temmuz 2015 günü yayımlanan makaleye atıfla,
·
Macaristan Kalkınma Merkezi (Hungarian Development Centre) tarafından AB fonlarıyla
finanse edilen ihalelerin duyurulduğu bir internet sitesinin (http://palyazat.gov.hu) kullanıma
açıldığı, söz konusu site üzerinden Macar Hükümeti aracılığına ihtiyaç duyulmadan ihalelere
doğrudan başvuruda bulunabildiği, sitede hâlihazırda 1,5 milyar Avro tutarında 60 kamu ihalesi
hakkında ilan yer aldığı,
·
Macar Hükümeti tarafından geçtiğimiz Aralık ayında kurulan Macaristan Kalkınma
Merkezi’nin Macar vatandaşlarının AB fonlarına erişimini kolaylaştırmak üzere faaliyet gösterdiği,
Budapeşte’de yerleşik söz konusu Merkez’in Brüksel’de de bir ofisi bulunduğu bildirilmektedir.
Macaristan piyasasındaki ihalelere ilgi duyabilecek firmalarımız için ilgili internet sitesinin faydalı
olacağı düşünülmektedir.
**************************************************
5) PİYASA DURUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
HAKKINDA
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Kurumlarınca başta
hububat olmak üzere tarımsal ürün piyasaları ile alakalı olarak, mümkün olan zaman aralıklarında
sektör toplantıları düzenlendiği ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilmektedir. Ayrıca, bu
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
toplantılara ek olarak Kuruluşları politika ve uygulamalarının daha etkin ve katılımcı olmasına katkı
sağlayacağı düşünülen bir iletişim ağının kurulduğu bildirilmektedir.
Bu kapsamda, sektör temsilcilerinden aylık olarak alınan görüşlere ilave olarak Kuruluşları
internet sayfasında “Sektör Görüşleri” adı altında ilgili sektör temsilcilerinin hububata ilişkin iç ve
dış piyasa, TMO uygulamaları ve diğer konulardaki tespit, görüş ve önerilerini 17/08/2015 tarihine
kadar aşağıda belirtilen mail adresine yazılı olarak veya www.tmo.gov.tr adresine giriş yaparak
“Sektör Görüş ve Önerileri” paneli aracılığıyla da Kuruluşlarına bildirilebileceği ifade
edilmektedir.
İletişim için:
[email protected]
[email protected]
4
Download