savaş plastik kalite, çevre ve isg politikamız

advertisement
SAVAŞ PLASTİK
KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ
Plastikten
Mamul
İç
ve
Dış
Mekân
Mobilyaları
ve
Çöp
Konteynerleri,
üretimi ve satışını yapan kuruluşumuz tüm faaliyetlerinde aşağıdaki ilkeleri politika olarak
benimser;
Savaş Plastik A.Ş. kendi sektöründe devamlı ileri teknolojiyi kullanarak, kalifiye personel
çalıştırarak, her daim ürün geliştirme alanında teknolojik yenilikler yaparak, Türkiye ve
Uluslararası piyasalarda devamlı yenilik yaparak ve satış öncesi ve sonrası lojistik hizmetleri ön
planda tutarak müşterilerimize güvenilir, sorunsuz ürün sunmayı birincil ilke olarak benimser.
Takım ruhunu benimsemiş, üretilen ürünün önemini idrak etmiş, özveriyle çalışan
elemanlarımız, kalitemizin birer mihenk taşlarıdır. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı sunduğumuz
hizmettir.
Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda
tedbirler almayı, risk analizleri yapmayı, bu sayede yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının
önlenmesini sağlamayı,
Yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak,
Çevresel kirliliğin önlenmesini, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanım olmak üzere
atıkların bertarafını sağlamak,
Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli
kullanmayı,
Müşterilerimiz,
tedarikçilerimiz,
resmi
kurumlar
ve
aynı
çevreyi
paylaştığımız
paydaşlarımız ile işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,
Yönetim sistemlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlara göre sürekli iyileştirmeyi,
politika olarak benimsemiştir.
Bu politika ve amaçlar Savaş Plastik A.Ş’nin ve çalışanlarımızın en temel görevi ve samimi
taahhüdüdür.
GENEL MÜDÜR
05.12.2016
EK_1
Download