PARİYETAL HÜCRE ANTİKORU

advertisement
PARİYETAL HÜCRE ANTİKORU
Antiparietal cells antibodies test; APCA
Pariyetal hücreler midede bulunur ve İntrensek faktöre denen
bir madde salgılayarak B12 vitamininin emilmesini sağlar. Bu
hücreye karşı yapılan antikor hücreleri bozarak vitamin B12
emilmesini engeller ve pernisiyöz anemi denen kansızlığa yol
açar. Otoimmün bir hastalıktır. Test ile kanda bu hücrelere
karşı antikor olup olmadığına bakılır.
Pariyetal Hücre için normal değerler:
Pariyetal hücre antikoru negatif olmalıdır.
Pariyetal hücre antikoru pozitifliği ne anlama
gelir?
Atrofik gastrit,
Diyabet,
Gastrik ülser,
Pernisiyöz anemi,
Tiroid hastalıkları.
İnsanların % 2 sinde anti pariyetal hücre antikoru pozitiftir.
Pozitiflik yaş ile artar. Tiroid hastalıkları ve tip 1 diyabet
gibi otoimmün hastalıkların varlığında test pozitifliği artar.
Referanslar:
1.
Antony AC. Megaloblastic anemias. In: Goldman L,
Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, Pa:
Saunders Elsevier
Download