Yakın Geçmişten Uzak Geleceğe

advertisement
İnceleme
"Yakın Geçmişten Uzak Geleceğe"
“Mühendisçe Yaklaşımlar, Bütünleşik
Çözümler”
Ekin Endüstriyel, ısıtma ve soğutma sektöründe komple çözümler üretmek için
uzmanlık konusu olan plakalı eşanjörlerin yanı sıra sistem çözümleri ve diğer
ekipmanlar konusunda da çalışmalarına
hız vermiş ve bu özelliği sayesinde bütün
sistem ihtiyaçlarını kendi bünyesi içinde
çözümlemiştir. Amacımız müşteri istek
ve beklentilerini en iyi şekilde tespit ederek ürün ve hizmetlerden en yüksek tatmini elde etmesini temin etmektir.
Ekin Endüstriyel, plakalı ısı eşanjörleri
satışı ile ısıtma - soğutma sektörüne giriş
yapmıştır. Yurt dışından ithalatını yapmış olduğu eşanjörler ile adını duyuran
Ekin Endüstriyel sektörde hızla ilerleme
kaydetmiştir. İlerleyen yıllarda mükemmeliyeti hedef alan çalışkan personeli
ile yoluna devam eden Ekin Endüstriyel,
2000 m2 kapalı alandaki fabrikasında
MIT markası ile ilk yerli plakalı ısı eşanjörü üretimine geçmiştir.
MIT markalı plakalı eşanjörleri, günümüzde tüm dünyaya mühendislik çözümleri sunmakta ve yurtdışı bayilik
ağında hızla ilerleme kaydetmektedir.
MIT ekibi üstün bilgisi, uzman yaklaşımı ve müşteri odaklı çalışma anlayışı ile
dünya pazarlarına hizmet vermektedir.
Ekin Endüstriyel, birçok sektörde değişen ihtiyaçlara kaliteli çözümler sunmayı
amaç edinmiştir.
Ekin Endüstriyel MIT’le geliştirdiği vizyonu ile geçmişteki duruşunu geleceğe
ileri teknoloji ve uzmanlık olarak taşımaktadır.
Ekin Endüstriyel, MIT plakalı ısı eşanjörleri yatırımı ile taşıdığı üretici kimliğini mühendislik vizyonu ile bir araya
getirerek sektöre bütünleşik çözümler
sunmayı amaçlıyor. Bunun için gerek
plakalı ısı eşanjörlerinin yanı sıra bir sistem oluşturacak diğer komponentlerin
üretimine, gerekse iş geliştirme, satış,
satış sonrası hizmet gruplarında yer alan
uzman mühendis kadrolarının geliştirilmesine odaklanıyor.
Bu sürece yön veren etmenler; şüphesiz
ki müşteri talepleri ve beklentileridir.
Ekin Endüstriyel, modern yapıların, tesislerin, yüksek teknolojileri gereksinen
projelerin çözüm ortağı olmak ve müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışıyor.
Plakalı ısı eşanjörlerinden akümülasyon
tanklarına, boylerlere, tesisat malzemelerine uzanan geniş ürün yelpazesi ve
hizmet grubuyla Ekin Endüstriyel bir ihtisas kuruluşu olarak, Türkiye ve yurt dışı
mekanik tesisat sektörlerinde rekabetçi
avantajlar sunuyor.
PV18 - Şubat - Mart'16 - pompa-vana.com
36
Kaynaklı (Lehimli) Isı Eşanjörleri ve
Uygulama Alanları
Mühendislik uygulamalarının da karşılaşılan en önemli işlemlerinden birisi olan,
farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla
akışkan arasındaki ısı değişiminin yapıldığı cihazlar, genelde ısı değiştirici olarak
adlandırılan eşanjörlerdir.
Yıllar önce geliştirilmiş olan plakalı ısı
değiştiriciler, bu süre içerisinde pek çok
uygulamalar ile kullanım alanlarını sürekli geliştirmişlerdir. Özellikle son 20 yıl
içerisinde üretim metotlarında meydana
gelen gelişmelerde kaynaklı tip plakalı ısı değiştiricilerinin ‘de geliştirilmesi
mümkün olmuştur. Kaynaklı (lehimli)
plakalı ısı değiştiriciler, contalı plakalı ısı
değiştiricilerin bir başka versiyonudur.
Özellikle yüksek basınç ve sıcaklıklarda
daha düşük maliyetli bir alternatif oluşturmaktadır. Contalı plakalı ısı değiştirici gibi dalgalı yüzeye sahip plakaların
üst ütse belirli dizaynda istiflenmesi ile
meydana gelir.
Kaynaklı tip eşanjörlerde sızdırmazlık
plakaların vakumlu fırınlarında birbirine
bakır ya da nikel yardımı ile kaynaklanması ile elde edilir. Sızdırmazlığı sağlayan contalar olmadığı gibi, sıkıştırmayı
sağlayan sapmalar ve baskı plakalarda
mevcut değildir. Dalgalı plaka yüzeyi sayesinde diğer plakalı ısı değiştiricilerde
olduğu gibi elde edilen yüksek türbülans,
ısı transfer verimini arttırdığı gibi, kirlenmenin önlenmesini de sağlar. Lehimli
plakalı ısı değiştiricileri ısıtma, soğutma,
havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda geleneksel ısı değiştiricilere göre
pek çok avantaj getirmektedir. Bunlardan
bazılarını belirtmek gerekirse;
İnceleme
olarak kullanılan lehimli ısı eşanjörleri,
soğutma grubu içerisindeki ısı transferini ve evoparasyon sıcaklığını doğrudan
etkilediğinden dolayı,kapasiteyi ve kompresörde harcanan gücü belirleyen en
etkili elemanlardır. COP değerlerini etkileyen eşanjördeki ısı transfer katsayısının değişmemesi için ssstemdeki hesaplamalara dikkat edilmelidir. Eşanjördeki
yüksek basınç kayıpları, akışkanlardaki
kirlilik faktörü, uygun olmayan bağlantı
çapları, akış hızları deneylede gözlemlenen eşanjördeki ısı transfer katsayısını
etkileyen faktörlerdir. İlk yatırım maliyeti açısından düşük seçilen eşanjörler,
kompresörde harcanan güç artışına,sistem verimsizliğne yol açarak daha yüksek kullanım maliyetine yol açmaktadır.
- Yüksek ısı transfer katsayısına sahip olmaları sayesinde, kompakt yapıdadırlar. Bu
sayede sınırlı hacimlerde kullanabilirler.
- Sızdırmazlık conta ile sağlanmadığından,
lehimli eşanjörler yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklarda rahatlıkla çalışabilirler.
- Yüksek evaporasyon verimi,
- Bağlantı ve konfigürasyon noktalarında
tasarım çeşitliliği,
- Contalı eşanjörlere göre daha hafif olması montaj kolaylığı sağlar,
- Düşük yatırım maliyeti
Isı Pompası Uygulamalarında Lehimli
Eşanjörler
Isı pompası uygulamalarında her koşulda (kondenser ya da evaporatör) tam anlamıyla mevsimsel verimlilik sağlayarak
tam yükte ve yarım yükte sistemin verimli çalışmasını sağlar. Kullanılan gazın
cinsine göre (407-C, 410 -A) sınıflandırılmış model gruplarıyla uygulamanın
cinsine göre plaka kanal modellerine ve
yüksek işletme basıncına sahiptir, eşanjörlerin yüksek basınç ve sıcaklık şartlarına uygun olması aynı zamanda, ısı
pompası uygulamalarında yüksek kondensasyon sıcaklıklarında çalışabilme
olanağı sağlarken yüksek COP değerleri
elde etmemizi ve doğrudan ısı pompasının veriminin artmasını sağlar.
Daire Giriş Sıcak Su Uygulamalarında
Lehimli Eşanjörler
Günümüz teknolojisinde yapılan binalarda, Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ile birlikte çok fazla sayıda
bağımsız bölümü bulunan konut yapılarında merkezi sistemler zorunlu hale getirilmiştir. Enerji verimliliği yüksek olan
merkezi sistemlerin, farklı kullanım tercihleri ve miktarları için enerji tüketim
bedellerini paylaştırmaya olanak veren
daire giriş sıcak su istasyonları, yeni inşa
edilen yapılarda da ve mevcut yapılarda
sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. Daire
giriş istasyonları dahilindeki tüm ölçüm
ve akış kontrol ekipmanları belli basınç
kayıplarına sebep olmaktadır, ancak istasyonlar üzerindeki plakalı eşanjördeki
basınç kaybı doğrudan verimliliği ve daire içerisindeki kapasiteyi etkileyebildiğinden plakalı eşanjör en önemli
ekipman olarak görünmektedir.
İstasyon içerisinde ekipmanların
demontaj imkânı sağlayacak şekilde dizayn edilmesi ve olabildiğince kompakt bir tasarıma sahip
olması gerektiğinden dolayı kullanılan plakalı eşanjörün boyutları
son derece önem teşkil etmektedir.
Kaynaklı tip eşanjörler kompakt
yapısı sayesinde ısı istasyonlarında
rahatlıkla kullanılmaktadır.
Lehimli tip ısı değiştiriciler özellikle
evaporatör, kondenser, ön soğutma,
kızgın buhar, hava kurutucu, chiller,
ısı pompası, kaskat sistemleri, yağ
soğutma sistemlerinde yaygın olarak
kullanılır.
Soğutma Uygulamalarında
Lehimli Eşanjörler
Tüm kapasitelerdeki chiller uygulamalarında kondenser ve evaparotor
Ekin Endüstriyel HVAC Segment Müdürü
Makine Mühendisi Gökhan Aydoğan
PV18 - Şubat - Mart'16 - pompa-vana.com
38
Download