Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

advertisement
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN B.B.A.G.Ü.A .Ş.
Düzen Laboratuvarı - İstanbul 3
Akreditasyon No: AB-0002-TL
Revizyon No: 05 Tarih: 14 Eylül 2015
Tıbbi Laboratuar
AB-0002-TL
Adresi : Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sok.
Çelik İş Merkezi A Blok No: 11 Zemin 2
Mecidiyeköy 34387
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Tel
: 0 212 272 48 00
Faks
: 0 212 272 48 04
E-Posta : [email protected]
Website : www.duzen.com.tr
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
İlk Numunelerin
Alınması
COBAS/C 501 Cihazı
Kullanılarak geliştirilen
İşletme-içi Metodlar
Biyokimya Testleri
Serum, Plazma, BOS,
İdrar ve Vücut Sıvıları
Glukoz Testi
Glukoz.TÇT.C501
Kan, BOS, İdrar
ve Vücut
Sıvıları
Serum, Plazma, İdrar
Kan Üre Azotu (BUN) Testi
BUN.TÇT.C501
Kan, İdrar
Serum, Plazma, İdrar
Kreatinin Testi
Kreatinin.TÇT.C501
Kan, İdrar
Serum, Plazma, İdrar
Total Protein Testi
T. Protein.TÇT.C501
Kan, İdrar
Serum, Plazma, İdrar
Albumin Testi
Albumin.TÇT.C501
Kan, İdrar
Serum, Plazma
Ürik Asit Testi
Ürik Asit.TÇT.C501
Kan
Serum, Plazma
Alkalen Fosfataz (ALP) Testi
ALP.TÇT.C501
Kan
Serum, Plazma
Aspartat Aminotransferaz
(AST) Testi
AST.TÇT.C501
Kan
Serum, Plazma
Alanin Aminotransferaz
(ALT) Testi
ALT.TÇT.C501
Kan
Serum, Plazma
Gamma Glutamil Transferaz
(GGT) Testi
GGT.TÇT.C501
Kan
Serum, Plazma
Total Bilirubin Testi
Total Bilirubin.TÇT.C501
Kan
Serum, Plazma
Kolesterol Testi
Kolesterol.TÇT.C501
Kan
Serum, Plazma
Trigliserit Testi
Trigliserit.TÇT.C501
Kan
Serum, Plazma
HDL Kolesterol Testi
HDLKolesterol.TÇT.C501
Kan
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN B.B.A.G.Ü.A .Ş.
Düzen Laboratuvarı - İstanbul 3
Akreditasyon No: AB-0002-TL
Revizyon No: 05 Tarih: 14 Eylül 2015
AB-0002-TL
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
Serum, Plazma
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Kalsiyum Testi
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
Kalsiyum.TÇT.C501
İlk Numunelerin
Alınması
Kan
COBAS AMPLİPREP VE
COBAS TAQMAN 48 Cihazı
Kullanılarak Geliştirilen
İşletme-içi Metot
Viral PCR
Serum
HBV DNA (Kantitatif PCR)
Tayini
HBV.TÇT.PCR
Kan
Serum
HCV RNA (Kantitatif PCR)
Tayini
HCV.TÇT.PCR
Kan
ABBOTT M2000 RT Genetik
Cihazı Kullanılarak
Geliştirilen İşletme-içi Metot
Serum
HCV Genotip Tayini
HCVGENOTİP.TÇT.REALTİME
Kan
ABİ 9700 ve ABİ 3130
Genetik Cihazları
Kullanılarak Geliştirilen
İşletme-içi Metot
Serum
HBV Genotip Tayini
HBVGENOTİP.TÇT.DİZİ
ANALİZİ
Kan
COBAS E601 Cihazı
Kullanılarak Geliştirilen
İşletme-içi Metotlar
Hormon Testleri
Plazma, Serum
Adrenokortikotropik Hormon
(ACTH) Testi
ACTH.TÇT.E601
Kan
Plazma, Serum
Dehidroepiandrosteron
sülfat (DHEAS) Testi
DHEAS.TÇT.E601
Kan
Plazma, Serum
Kortizol Testi
KORTİZOL.TÇT.E601
Kan
ARCHITECT Cihazı
Kullanılarak Geliştirilen
İşletme-içi Metotlar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
DÜZEN B.B.A.G.Ü.A .Ş.
Düzen Laboratuvarı - İstanbul 3
Akreditasyon No: AB-0002-TL
AB-0002-TL
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
Revizyon No: 05 Tarih: 14 Eylül 2015
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
İlk Numunelerin
Alınması
Plazma, Serum
Anti-Cyclic Citrullinated
Peptide Antibody (Anti-CCP)
Testi
CCPAb.TÇT.ARCH
Kan
Plazma, Serum
Intact Paratiroid Hormon
(INTPTH) Testi
İNTPTH.TÇT.ARCH
Kan
ARCHITECT Cihazı
Kullanılarak Geliştirilen
İşletme-içi Metotlar
Viral Tarama Testleri
Plazma, Serum
Hepatit B Virusu Yüzey
Antijeni (HBsAg) Testi
HBsAg.TÇT.ARCH
Kan
Plazma, Serum
Hepatit B Virusu Yüzey
Antijenine Karşı Antikor
(Anti-HBs) Testi
HBsAb.TÇT.ARCH
Kan
Plazma, Serum
Hepatit C Virusu Antikoru
(Anti-HCV) Testi
HCVAb.TÇT.ARCH
Kan
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter
Download