Science Bridging Nations - German

advertisement
Science Bridging Nations
www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de
www.turk-alman-bilimyili.com.tr
Science Bridging Nations:
Das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung,
Bildung und Innovation 2014
2014 ist das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und
Innovation – eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung und des Ministeriums für Wissenschaft, Industrie und Technologie der Republik Türkei.
Wissenschaft verbindet Nationen –
Science Bridging Nations
Das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation 2014 wird am 23. Januar 2014 feierlich in Berlin eröffnet.
Unter dem Motto „Science Bridging Nations“ beschreiten
Deutschland und die Türkei neue Wege der Kooperation. Ziel ist,
auf Bedeutung und Erfolge der Zusammenarbeit beider Länder
aufmerksam zu machen und die Kooperation in Forschung,
Bildung und Innovation mit zukunftsweisenden Projekten weiter
auszubauen. So wollen sich beide Länder globalen und gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und Lösungsstrategien
sowie deren Umsetzung in neuen Technologien und Innovationen
erforschen. Durch die Kooperation bündeln Deutschland und die
Türkei ihre Stärken und fördern das Potenzial beider Forschungsstandorte. Im Laufe des Jahres sind zahlreiche Veranstaltungen
in Deutschland und in der Türkei geplant: Ob Auftaktveranstaltung, Roadshows, Konferenzen oder Türkeitage an deutschen
Hochschulen – sie führen Vertreter aus Politik, Wirtschaft,
Wissen­schaft und Bildung beider Länder zusammen und spre­chen darüber hinaus auch eine breitere Öffentlichkeit an.
Stärken bündeln, Kräfte mobilisieren
Im Mittelpunkt des Deutsch-Türkischen Wissenschaftsjahres
stehen Zukunftsthemen, die in den Forschungsagenden beider
Länder auch eine große Rolle spielen und nicht nur von regionaler
sondern von globaler Relevanz sind. Das Themenspektrum reicht
von anwendungsnaher Forschung in Schlüsseltechnologien
über globalen Wandel bis hin zu gesellschaftlichem Wandel. Um
möglichst viele Kräfte zu mobilisieren, gilt den so genannten
Querschnittsthemen besonderes Augenmerk: dem Zusammenwirken von Forschung und Industrie, der Aus- und Weiterbildung
in Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowie der Schnitt­
stelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Thematische Schwerpunkte des Jahres
• Schlüsseltechnologien
Von der Forschungsidee zum marktreifen Produkt: Innovationen sind die wirtschaftliche und gesellschaftliche Grundlage für
Entwicklung und Wohlstand – und damit für die Zukunftsfähigkeit eines jeden Landes. Daher stehen im DeutschTürkischen Wissenschaftsjahr Schlüsseltechnologien als
Innovationstreiber im Fokus: Informations- und Kommunikationstechnologien, Produktionstechnologien, Nanotechnologie,
chemische und physikalische Technologien und Biotechnologie
inklusive Gesundheitsforschung sind einige Beispiele.
• Globaler Wandel
Klimaschutz, Ressourceneffizienz und zukunftsfähige Energieversorgung sind nicht nur Basis für Wohlergehen und Wohlstand sondern auch die Leitmärkte der Zukunft. Entsprechend
finden sich auf der Agenda des Wissenschaftsjahres Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Nahrung und Landwirtschaft,
Umwelttechnologien, Klimawandel, Klimaschutz, Abwassermanagement.
• Gesellschaftlicher Wandel
Ein weiteres, großes Thema der deutsch-türkischen Beziehungen sind gesellschaftliche Herausforderungen wie Demografie,
das Miteinander verschiedener Kulturen (Vielfalt, Migration)
und Wissensaustausch (Brain Circulation).
Ideen vor!
İletişime geçin
Fikir aranıyor!
Zentrale Kommunikationsplattform des Wissenschaftsjahres ist das Internetportal mit einem Veranstaltungskalender. Hier können die Partner des
Jahres ihre Veranstaltungen selbst eintragen. Weitere interaktive Elemente laden zum Mitmachen ein.
Beteiligen Sie sich an der Initiative und machen Sie
Ihr Engagement in der deutsch-türkischen Wissenschaftskooperation bekannt.
Detaillierte Informationen zu Zielen und Hintergründen des Wissenschaftsjahres sowie zu Förderprojekten und Veranstaltungen finden Sie unter
www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de
www.turk-alman-bilimyili.com.tr
Türkiye ve Almanya’da düzenlenen çok sayıda
etkinlik esnasında her iki ülkenin de bilim, eğitim
ve aracı organizasyonları faaliyetlerini kamuya
tanıtma ve genişletme fırsatına sahiptir. Federal
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve Türkiye Cum­
huriyeti Bilim, Sanayı ve Teknoloji Bakanlığı
bunun için paralel olarak bir fikir yarışması
düzenlemektedir. Türk-Alman işbirliğini yukarıda
belirtilen konularda güçlendiren, kamu odaklı
etkinlikler teşvik edilecektir. Bu etkinliklerin
temel hedefi, işbirliği için her iki ülkeden bilim ile
ilgilenen yeni nesiller kazanmaktır. Fikir yarışması
için proje başvuruları 30.04.2014 tarihine kadar
teslim edilebilir.
Treten Sie in Dialog
Bilim yılının merkezi iletişim platformu, bir etkinlik takviminin bulunduğu İnternet portalıdır. Bilim yılının ortakları burada etkinliklerini kendileri
girebilir. Ortaklar, başka etkileşimli öğelere de
katılabilir. İnisiyatife katılın ve Türk-Alman bilim
işbirliğindeki angajmanınızı herkese tanıtın.
Bilim yılının hedefleri ve geçmişi, teşvik projeleri
ve etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki
sayfada bulabilirsiniz
www.turk-alman-bilimyili.com.tr
www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de
Bei zahlreichen Veranstaltungen in Deutschland und in der Türkei haben Wissenschafts-,
Bildungs- und Mittlerorganisationen aus beiden
Ländern die Gelegenheit, ihre Aktivitäten der
Öffentlichkeit vorzustellen und auszuweiten. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung
und das Ministerium für Wissenschaft, Industrie
und Technologie der Republik Türkei richten dazu
parallel je einen Ideenwettbewerb aus. Gefördert
werden öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen,
die die deutsch-türkische Kooperation in den oben
genannten Themenfeldern stärken. Damit soll insbesondere der wissenschaftliche Nachwuchs beider
Länder für die Zusammenarbeit gewonnen werden.
Projektanträge für den Ideenwettbewerb können
bis zum 30.04.2014 eingereicht werden.
Science Bridging Nations:
Türk-Alman Araştırma, Eğitim
ve İnovasyon Yılı 2014
Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı 2014, Federal
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Bilim,
Sanayı ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortak bir girişimidir.
Bilim ulusları birleştiriyor –
Science Bridging Nations
Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve Inovasyon Yılı 2014,
23 Ocak 2014 yılında Berlin’de kutlamalarla açılışını yapacaktır.
Almanya ve Türkiye “Science Bridging Nations“ sloganıyla
yeni işbirliği yollarına atılacaktır. Hedef, iki ülkenin işbirliğinin
anlamına ve başarılarına dikkat çekmek ve araştırma, eğitim
ve inovasyon alanlarında işbirliğini geleceği parlak projelerle
genişletmektir. Her iki ülke de küresel ve toplumsal zorluklara
göğüs gerecek ve çözüm stratejileri geliştirerek bunların yeni
teknolojilerde ve inovasyonlarda hayata geçirilmesini araştıracaktır. Türkiye ve Almanya bu işbirliği ile güçlü yanlarını bir
araya getirmekte ve her iki araştırma merkezinin potansiyelini
teşvik etmektedir. Yıl boyunca Türkiye ve Almanya‘da çok sayıda
etkinlik planlanmaktadır: Açılış etkinlikleri, tanıtım turları,
konferanslar veya Alman yüksekokullarında Türkiye günleri
olsun, bu etkinlikler her iki ülkenin siyaset, ekonomi, bilim ve
eğitim alanında temsilcilerini bir araya getirecek ve bunun yanı
sıra kamuda daha geniş bir kitleye hitap edecektir.
Güçleri bir araya getirme,
kuvvetleri harekete geçirme
Türk-Alman bilim yılının ağırlık noktasını her iki ülkenin
araştırma kuruluşlarında önemli bir yol oynayan ve yalnızca
bölgesel değil, küresel anlamda büyük önem taşıyan gelecek
odaklı konular oluşturmaktadır. Konu kapsamı, anahtar teknolojilerde uygulamaya yönelik araştırmalardan küresel değişime
ve toplumsal değişime uzanmaktadır. Mümkün olduğunca çok
kuvveti harekete geçirmek için ortak konulara özellikle önem
verilmiştir: araştırma ve sanayının bir arada çalışması, ekonomi,
bilim ve araştırma alanlarında eğitim ve gelişme ve bilim ile
toplum arasında bir köprü oluşturma.
Yılın konular bakımından ağırlık noktaları
Küresel değişim
İklimin korunması, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir enerji
tedariki, huzur ve refah seviyesinin temelini oluşturmanın yanı
sıra geleceğin lider piyasalarıdır. Bu nedenle bilim yılının gündeminde yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği, gıda ve tarım
endüstrisi, çevre teknolojileri, iklim değişim, iklimin korunması
ve atık su yönetimi yer almaktadır.
•
Anahtar teknolojiler
Araştırma fikrinden piyasaya çıkarmaya hazır olan ürüne:
İnovasyonlar, gelişim ve refah düzeyi ve böylece her bir ülkenin
geleceğe yönelik sürdürülebilirliği için ekonomik ve toplumsal
temeli oluşturur. Bu nedenle Türk-Alman bilim yılında,
yenilikleri teşvik eden unsur olarak anahtar teknolojiler odak
noktasındadır: Örnekler arasında bilgi ve iletişim teknolojileri,
üretim teknolojileri, nano teknoloji, kimyasal ve fiziksel
teknolojiler ve biyo teknoloji ve sağlığa yönelik araştırmalar yer
almaktadır.
•
•
Toplumsal değişim
Türk-Alman ilişkilerinde ele alınan diğer önemli bir konu demografi, farklı kültürlerin bir arada var olması (çeşitlilik, göç) ve
bilgi alışverişi (Brain Circulation) gibi toplumsal zorluklardır.
Science Bridging Nations
www.turk-alman-bilimyili.com.tr
www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de
Download