Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Stajyer Alımı İlanı 2015

advertisement
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Stajyer Alımı İlanı 2015
GTÜ, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 2015 Yaz Döneminde (10 Haziran-01 Eylül 2015), Moleküler
Biyoloji ve Biyoloji Lisans öğrencilerine yönelik olarak stajyer kabul edilecektir. Başvurmak isteyen adayların
ilgilendikleri alanları ve laboratuvarları (5 tercih olacak şekilde) belirten bir niyet mektubu, transkript, özgeçmiş
ve iki adet referans mektubu ile 30 Nisan 2015 Perşembe Günü saat 17.00' ye kadar başvurularını aşağıdaki
adrese elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
Gebze Teknik Üniversitesi, Çayırova Kampüsü,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Sekreterliği,
İstanbul Cad. No: 101, C-2 Blok, 41400,
Gebze, Kocaeli
NOT 1: GTÜ dışından başvuran adayların sigorta belgesi getirmeleri zorunludur.
NOT 2: Kabul edilen adayların isimleri 11 Mayıs 2015 tarihinde ilan edilecektir.
ÇALIŞMA ALANLARINA YÖNELİK LABORATUVARLAR













Moleküler Onkoloji Laboratuvarı
Obedia Lab (Obezite ve Diyabet Araştırma Laboratuvarı)
Mikrobiyal Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı
Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı
Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı
Kanser Sinyal İleti ve Apoptoz Lab. (Kasial)
Kanser Moleküler Genetiği
Moleküler Hematoloji Laboratuvarı
Moleküler Genetik Laboratuvarı
Moleküler ve Temel Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Moltem Lab)
Bakteriyoloji Laboratuvarı
Hücre Bölünmesi ve Sentrozom Biyolojisi Laboratuvarı
Biyolojik Saat Laboratuvarı
Download