Doktora Öğrencisi ABDUMALIK TUYCHIBAEV İslam Hukuku 750

advertisement
Desteklenen kişilerin etkinlik dönüşünde yapması gerekenler:
1-Öğretim elemanları bağlı oldukları dekanlıklardan, diğer kurumlardan başvuranlar ise
kurumlarının üst makamlarından destek alıp almadıklarını ve etkinlik için izin aldıklarını
belirten resmi bir yazı (göndermeleri koşuluyla desteğin miktarı belirlenerek
kesinleşecektir),
Başka bir yerden destek alınması durumunda başvuru sahibinin alacağı toplam destek
miktarı yapılan harcamaların (sadece yol, kongre kayıt ücreti ve konaklama) toplamından
fazla olması halinde bu fazla miktar TÜBİTAK tarafından yapılacak destekten düşürülür.
2-Web sayfamızdaki Dizi Pusulası ve harcama belgelerinin -kayıt belgesi, otel faturasıasılları (Dizi Pusulasına belgeler yazılıp eğer TL haricinde bir para birimi ile ödeme
yapıldıysa kongre tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurundan TL'ye çevrilecek ve
imzalanacak),
3-www.tubitak.gov.tr/bideb/2224b adresinde İzleme/Formlar kısmındaki Rapor Formu,
4-Etkinliğin konaklama ve iaşe giderlerinin katılım ücretine dâhil olup olmadığını gösteren
belge (Bildiri kabul yazısından veya herhangi bir resmi kaynaktan web sayfası gibi
edinilebilir),
5-Etkinlik katılım Belgesi (fotokopisi yeterlidir).
NOT: Başvurusu sırasında verilen banka bilgileri değiştiyse, desteklenen kişinin banka
adı, şube adı, şube kodu, hesap numarası, Iban no ve ili'ni içeren bir dilekçe göndermesi
gerekmektedir.
2224-B YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ 2014 ARALIK AYI
DESTEKLENENLER LİSTESİ
ÜNVANI
ADI SOYADI
ALANI
MİKTAR
(TL)
Doktora Öğrencisi
ABDUMALIK TUYCHIBAEV
İslam Hukuku
750
Doktora Öğrencisi
BUKET METİN
Yapı Elemanları
750
Doktora Öğrencisi
ECE AKSOP
Ortadoğu Araştırmaları
750
Yüksek Lisans Mezunu
ELİF ARSLAN
İşletme
750
Doktora Öğrencisi
NİHAL TÜRKOĞLU ÖNDER İşletme
750
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards