sohbet( söyleşi) - video.eba.gov.tr

advertisement
SOHBET( SÖYLEŞİ) YAZILARI
Bir yazarın günlük olaylar arasından seçtiği bir
konuyla ilgili kendine özgü görüş ve düşüncelerini fazla
derinleştirmeden karşısındakilerle konuşuyormuş gibi
anlattığı yazı türüdür.
Arapçadan dilimize geçmiştir. Sohbet yazılarına
eskiden musahabe denirdi.

İtalyan yazarı Luigi Pirandello’nun bir iki oyununu
görmüşsünüzdür hikâyelerini okudunuz mu? Bay Feridun
Timur onlardan otuz altısını dilimize çevirmiş,Millî Eğitim
Bakanlığı da bastırmış. Hepsini okumadımsa da
okuduklarım çok hoşuma gitti diyebilirim ki o yazarın
oyunlarından daha çok beğendim hikayelerini. Oyunlarında
yüksekten atmayı andırır bir hal vardır. Hikâyeleri öyle
değil Pirandello onlarda kişilerini daha iyi gösteriyor
canlandırıyor. Oyunlarında hep bir görüşü savunmak
okuyanları yahut seyircilerini düşündürmek ister. Hem de
çözümlenemeyeceğini
söylediği
meseleler
üzerinde
düşündürmek ister. Bir gerginlik vardır oyunlarında
hikâyeleri ise öyle değil onlardaki kişiler daha canlı okuyana
daha yakın. Herhalde bana öyle geldi.
Nurullah ATAÇ
SOHBETİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 Herkesi ilgilendiren konular seçilir.
 Düşünsel planla yazılır.
 Çoğunlukla günlük konular işlenir.
 Senli benli bir anlatım yolu seçilir.
 Konu uzatılmaz, ayrıntıya girilmez.
 Sadece konuya dikkat çekilir, bilimsel ispat amaçlanmaz.
 Amaç okuyucuyu konu üzerinde düşünmeye davet etmektir.
 Söyleşilerde, betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı,tartışmacı anlatım
yollarından faydalanılabilir.
 Giriş,gelişme,sonuç bölümlerinde oluşur. Cümleler konuşma
üslubunda ve genelde devriktir.
 Genellikle gazete ve dergilerde yayımlanır.
SOHBET YAZARI




Sohbet yazarları kültür,sanat, edebiyat,felsefe gibi
alanlarda zengin bir birikimi olan kişilerdir.
En sıkıcı, en ağır konular bile usta bir sohbet yazarının
kalemiyle şekillenince keyifle okunan bir hal alır.
Ele aldığı konuyu fazla derine inmeden, okuyucularla
dertleşiyormuş gibi içten anlatır.
Atasözü, halk fıkraları, hatıralar, nükteler ve özlü
sözlerden yararlanabilir.
SOHBETLE İLGİLİ KAVRAMLAR
SOHBET: Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit
geçirme,söyleşi, yarenlik, hasbihal
 SÖYLEŞİ: Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı
andıran bir biçimde inceleyerek anlatan edebiyat
türüdür.
 MUSAHABE: Konuşma, görüşme, söyleşi
 NÜKTE: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz.

TÜRK EDEBİYATINDA SOHBET
Türk edebiyatında ilk söyleşi örnekleri 20.yüzyıl
başlarında mülakat denemeleri olarak karşımıza çıkar.
 Günümüzdeki şekliyle edebiyatımızdaki ilk örneklerini
gazete ve dergilerde yayınlanan yazılardan oluşan
‘Diyorlar ki’ adlı eseriyle Ruşen Eşref Ünaydın
vermiştir.
 Söyleşi örnekleri;
AHMET RASİM-RAMAZAN SOHBETLERİ
SUUT KEMAL YETKİN- EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ
ŞEVKET RADO-EŞREF SAAT
MELİH CEVDET-DİLİMİZ ÜZERİNE SÖYLEŞİLER

Download