İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com DESTEK VE HAREKET

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
5. Aşağıdakilerden hangisi kalp ve akciğerlerimizi dış etkilerden
I. İç organlarımızı korur.
korur?
II. Hareket etmemizi sağlar.
III. Vücudumuza şekil verir.
IV. Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
1. Yukarıdakilerden hangileri hem iskeletimizin hem de kaslarımızın
işlevlerindendir?
A) I, II
B) I, III
C) II, III
A) omurga
B) kafatası
C) kürek kemiği
D) göğüs kafesi
6. Bir çocuk elini bileğinden hareket ettiriyor. Bu durumda
aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri faaliyet gösterir?
I. Kemikler
D) II, IV
II. Kaslar
2. Aşağıda vücudumuzdaki kemik çeşitleri ile bulundukları kısımlar
eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?
A) Kaburga – kısa
B) Göğüs - yassı
C) Bacak – uzun
D) Kafatası - yassı
III. Eklemler
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I - III
D) I, II, III
7. Başımıza destek vererek dik tutabilmemizi sağlayan yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
3. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından biri
değildir?
A) kafatası
C) kollar
B) omurga
D) göğüs kafesi
8. Kaburga kemikleri aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A)
A) omurga
B)
C) göğüs kafesi
B) kollar
D) bacaklar
I. Yapısında yassı kemik bulunur.
II. Tek bir kemikten oluşmuştur.
III. Boyun ile gövdemize bağlanır.
9. Yukarıda kafatası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da
C)
D)
hangileri doğrudur?
4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iskeletin bölümleri tam ve
doğru olarak verilmiştir?
A) Baş-gövde-kollar ve bacaklar.
B) Kafatası-göğüs kafesi-omurga-kollar ve bacaklar.
C) Kafatası-omurga-kollar ve bacaklar.
A) Yalnız I
C) II - III
B) I - III
D) I - II - III
10. Aşağıdaki yapıların hangisinde yassı kemik yoktur?
A) Kafatası
C) Göğüs kafesi
D) Kafatası-göğüs kafesi-omurga.
www.testimiz.com
B) Omurga
D) Kol küreği
İNTERAKTİF EĞİTİM
11. Eklemlerin özellikleriyle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kol ve bacaklara aktif olarak hareket etme yeteneği
kazandırır.
15. Aşağıdakilerin hangisindeki eklemler az hareketlidir?
A) kalça
C) Kasların kasılıp gevşemesini sağlar.
D) Kafatasındaki kemiklerin sıkıca birbirine kenetlenmesini
sağlar.
A) Beynimizi korur.
B) Kalp ve akciğer gibi iç organlarımızı korur.
C) Solunumu sağlar.
D) Bağırsaklarımızı korur.
17. Hareketsiz eklemler vücudumuzun neresinde bulunur?
A) Kafatasında
B) Omurgada
C) Kolda
12. Vücudumuzda bulunan kemiklere verilen kemik çeşitleri
I. Kasılıp gevşeyebilir.
eşleştirilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru
III. Lifli yapıya sahiptir.
A) Uzun kemikler – bacak kemikleri
C) Kısa kemikler – kafatası kemikleri
D) Yassı kemikler – göğüs kafesi
13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İskeletimiz kemiklerden oluşur.
IV. Kemikleri hareket ettirir.
18. Yukarıdakilerden hangileri kasların özelliklerindendir?
A) I - III
D) II - III - IV
A) Güneş ışığından yeterince yararlanmak
B) Bir eşyayı kaldırırken ani hareketlerden kaçınmak
C) Düz bir tahta üzerinde yatmak
D) El ve ayak bilekleri kısa kemiklerden oluşur.
A) Dengeli beslenmek
C) I - III - IV
gerekli değildir?
C) Kolları ve bacakları oluşturan kemikler uzun kemiklerdir.
yapılmamalıdır?
B) II – IV
19. Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kas sağlığını korumak için
B) Kısa kemikler kollarımızda bulunur.
14. İskelet ve kas sağlığı için aşağıdakilerden hangisi
D) Bacakta
II. Kemiklerin içinde yer alır.
değildir?
B) Uzun kemikler – kol kemikleri
C) omurga D) kafatası
16. Göğüs kafesinin görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) Vücuttaki 206 kemiğin birbirine bağlanarak iskeleti
oluşturmasını sağlar.
B) parmak
20.
D) Bilinçli ve düzenli spor yapmak
Kapıların açılıp kapanmasını sağlayan menteşeler
aşağıdakilerden hangisine benzer şekilde yapılmıştır?
B) Egzersiz yapmak
A) Kemikleri hareket ettiren kaslara
D) Süt, peynir, yoğurt gibi gıdaları tüketmek
C) Kemikleri ve kasları örten deriye
B) Kemiklerin şekline
C) Yalnızca sebze yemek
D) Çok hareketli eklemlere
www.testimiz.com
Download