Atom ve Periyodik Sistem – 2

advertisement
Atom ve Periyodik Sistem – 2 | 1
YGS Kimya – Atom ve Periyodik Sistem Test – 2
Soru – 01
Thomson atom modeli ile ilgili,
I. Üzümlü keke benzetilebilir.
II. Eksi yükler artıların içine dağılmıştır.
III. + yüklerin sayısı – yüklerin sayısına eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Cevap için tıkla...
Soru – 02
I. Artı yükler çekirdekte toplanmıştır.
II. Elektronlar haraket eder.
III. Elektron ve proton homojen olarak dağılmıştır.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri Thomson’a göre yanlış, Rutherford’a göre doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Cevap için tıkla...
Soru – 03
Thomson atom modelinin doğruluğunu araştırmak için deney yapan bilim adamı aşağıda hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
A) J. Dalton
B) N. Bohr C)
D) L. De Broglie E) J. J. Thomson
E). Rutherford
Cevap için tıkla...
Soru – 04
Atom modelleri ile ilgili,
I. Üzümlü kek
→ Thomson
II. Karpuz modeli → Rutherford
III. İçi dolu küre → Bohr
yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangilerinde hata yapılmıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Daha fazlası için ygstestleri.com
Atom ve Periyodik Sistem – 2 | 2
Cevap için tıkla...
Soru – 05
Bohr atom modeli ile ilgili,
I. Elektronlar çekirdeğin çevresinde her yerde bulunabilir.
II. Enerji katmanlarına yerleşebilecek elektron sayıları sınırlıdır.
III. Çekirdek kavramından ilk bahseden modeldir.
yukarıdaki yargılardan hangileri hatalı verilmiştir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Cevap için tıkla...
Soru – 06
Bilgi
I.
Doğru Yanlış
Bohr atom modelinin, elektronlar
dairesel yörüngelerde dolanır,
✔
açıklaması hatalıdır.
Rutherford çekirdekte proton
II. ve nötronun bulunduğunu ifade
etmiştir.
✔
III. Frekansın birimi saniyedir.
✔
Yukarıdaki tabloda ifadeler doğru ya da yanlış olmasına göre “✔” işareti ile gösterilmiştir.
Buna göre, “✔” işaretinden hangileri yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Yalnız I
D) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Cevap için tıkla...
Soru – 07
Işının gözlenen hareketi
I.
Geri dönme
Çıkarılan sonuç
a. Atom boşluklu yapıdadır.
II. Sapma
b. Artı yükler çekirdekte toplanmıştır.
III. Sapma olmadan geçme
c. Elektronlar, artı yük merkezine yakın geçebilir.
Rutherford’un yaptığı alfa ışınları deneyi ile ilgili, ışının hareketi ve çıkarılan sonuç tabloda verilmiştir.
Buna göre, gözlem ve çıkarım sonuç eşleştirmeleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I–a, II–b, III–c
C) I–b, II–a, III–c
E) I–c, II–a, III–b
B) I–a, II–c, III–b
D) I–b, II–c, III–a
Cevap için tıkla...
Daha fazlası için ygstestleri.com
Atom ve Periyodik Sistem – 2 | 3
Soru – 08
Bohr atom modeline göre, elektron üst enerji seviyesine geçerse;
I. Atom uyarılmış hale gelir.
II. L kabuğundan K kabuğuna geçmiş olabilir.
III. İyon oluşur.
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Cevap için tıkla...
Soru – 09
Yukarıda ışık spektrumu ile ilgili kavram haritası oluşturulmuştur.
Buna göre, kavram haritasına hangi bilgiler doğru yerleştirilmiş olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Cevap için tıkla...
Soru – 10
I. Emisyon
II. Çekirdek
III. Elektron bulutu
a. Bohr
b. Kuantum modeli
c. Rutherford
Yukarıda atom ve yapısı ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir.
Buna göre, kavramların en yakın eşleştirilmeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I–a, II–b, III–c
C) I–b, II–a, III–c
E) I–c, II–a, III–b
B) I–a, II–c, III–b
D) I–b, II–c, III–a
Cevap için tıkla...
Soru – 11
Heisenberg’in belirsizlik ilkesine göre, elektronun aynı anda ……………… ve hızı belirlenemez.
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulabilir?
Daha fazlası için ygstestleri.com
Atom ve Periyodik Sistem – 2 | 4
A) Konumu
C) Momentumu
E) Toplam enerjisi
B) Enerji seviyesi
D) Kinetik enerjisi
Cevap için tıkla...
Soru – 12
( ) Rutherford atom modeline göre elektronlar belirli enerji seviyelerinde dolanır.
( ) Işık spektrumu kesikli ve sürekli olabilir.
( ) Elektron alt enerji seviyesine geçerken ışık yayınlar buna emisyon denir.
Yukarıdaki yargılar doğru olan (D), yanlış olan (Y) ile sırasıyla işaretlendiğinde aşağıda verilenlerden hangisi
doğru olur?
A) D, D, D
D) Y, D, D
B) Y, Y, Y
E) D, Y, D
C) D, Y, Y
Cevap için tıkla...
Testin Video Çözümleri
Daha fazlası için ygstestleri.com
Download