[Home Name] [Home Racs Id] Australian Aged Care Quality Agency

advertisement
[Home Name]
[Home Racs Id]
Australian Aged Care Quality Agency (Avustralya Yaşlı Bakım
Kalite Kurumu) tarafından bir değerlendirme ekibi, ________ ile
________arasında, saat_________ başlamak üzere
değerlendirme işlemi yürütmek amacıyla bizi ziyaret edecektir.
Bu ekip, size ve diğer yerleşik kişilere sağlamakta olduğumuz
bakım kalitesini değerlendirecektir.
Ġstemeniz durumunda, siz (ya da sizi temsil eden bir kimse)
almakta olduğunuz hizmet konusunda gelen ekip üyelerinden biri
ile görüşmede bulunabilirsiniz.
Ekip ayrıca, yönetim, görevliler ve ziyaretçilerle de görüşecektir.
Ekip, kayıtlarımızı inceleyecek ve çevremizin fiziksel durumunu ve
normal bir gün içinde yaşantının nasıl geçtiğini gözlemleyecektir.
Tüm bu gözlemlerin yanısıra, sağlayacağınız herhangi bir bilgi de,
bakım ve hizmetlerin kalitesini değerlendirirken ekip tarafından
göz önüne alınacaktır.
Bir değerlendirme elemanı ile görüşmek istemeniz durumunda,
görevlilerden birine bu isteğinizi bildirin. Böylece, sizin için bir
randevu düzenlenebilir ya da ekibin geldiği gün değerlendirme
elemanlarından birine söylenebilir. Her tür konuşma gizli
tutulacaktır.
Ziyaretten sonra değerlendirme ekibi bir rapor düzenleyecek ve
Quality Agency (Kalite Kurumu), bakımevi onayı (akreditasyon) ile
ilgili karar verecektir. Buna onay süresi ve gelecekteki ziyaretler
de dahil edilecektir.
Bakımevinde uygulanacak iyileştirmeleri planlamak amacıyla,
sözkonusu denetim raporunda sağlanan bilgileri göz önüne
alacağız. Bu raporun bir örneği, Quality Agency'nin (Kalite
Kurumu) internet sitesinde (www.aacqa.gov.au) yayınlanacaktır.
Letter to residents
FRM-ACC-0049 v14.1
TURKISH
Download