uraya t

advertisement
Tanbur-Arp İkilisi
Hakan Dedeler-Meriç Dönük
Proje Hakkında
Osmanlı döneminde; hat, minyatür vb. görsel sanat dallarında olduğu gibi, musikide de ilk
bakışta göze çarpan yalınlığın ardında saklı duran detaylar, ince bir işçilik anlayışı
çerçevesinde kurgulanmış müzikal ifadeler bu yalınlık perdesinin içinden bizlere göz
kırparlar.Geleneksel Türk Müziğimiz, 14. yüzyıldan günümüze dek meşk, nota yazısı vb.
sistemlerle nesilden nesile, ustadan çırağa aktarılmış, tarihsel süreç içerisinde çeşitli algıanlayışlara göre yorumlanmış ve sürdürülebilir kılınmıştır.
Hakan Dedeler ve Meriç Dönük'ün bir araya gelerek oluşturdukları tanbur-arp ikilisi
geleneksel Türk müziğinin başlıca çalgılarından olan tanburu, zamanında saray müziğinde ve
icrasında önemli bir yer edinmiş Osmanlı çalgısı çeng'in Batı'daki akrabası Avrupa Arp'ı ile
bir araya getirmiştir.
İkili; yoğunlukla coğrafyamızın farklı yörelerin ait türküleri, farklı dönem ve bestecilere ait
peşrev, saz semaisi vb. formlu saz eserlerini repertuvarına dahil etmekte; bu enstrümantal
birlikteliğin getirisi olan değişik bir bakış açısı eşliğinde yorumlamakta, bu anlamda
dinleyiciye tanbur ve arpın zengin ve birbirini tamamlayan tınısal özelliklerinin bir arada
sunulduğu bir müzikal atmosfer yaratma gayesi içerisindedir.
Şimdiye kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Konser Salonu, Başakşehir Kültür Merkezi,
Yeşilpınar Kültür Merkezi, Beykoz Necmettin Erbakan Kültür Merkezi gibi İstanbul’un
farklı bölgelerindeki kültür merkezleri ve konser salonlarında konserler vermekte, çeşitli
radyo ve tv kanallarının kültür –sanat programlarında projelerini tanıtmaya devam
etmektedirler.
Hakan Dedeler
Hakan Dedeler, Elbistan Kahramanmaraş doğumlu. Müzik eğitimine 2004'de Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'nde başladı
Sivas'ta geçirdiği bir senelik sürenin ardından buradaki eğitimini yarıda bırakarak 2005
yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'nde
eğitimine devam etti. Enstrüman olarak Tanbur sazını Seçti. Öğrenim hayatı boyunca birçok
konserde görev aldı. 2009 yılında Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musikisi Konservatuarının Kuruluşunun 25. yılı
etkinlikleri kapsamında konservatuar amfisinde "His" adlı bir
dinleti verdi. Dinletinin ardından gelen olumlu Tepkiler
Dedeler'e müzik sanatı yolculuğunda yeni bir güç kattı. Bir
dönem İzmir'de çeşitli Türk Müziği korolarının şefliğini
yürüttü. 2011-2012 yılları arasında 3.Uluslararası Genç
Klasikçiler Festivalinin Müzik Direktörü olarak görev aldı.
Türkiye’nin İnternet üzerinden yayın Yapan ilk Akademik
Müzik Televizyonu olan yoyom.tv'de Enstrüman yapımcılarını
konu alan Lutiye adlı program ve Türkiyenin önde gelen
Müzisyenlerinin Söyleşi ve Canlı Performanslarıyla Yer aldığı
Kararında adlı Programı Hazırlayıp Sundu.Mannheimer
Ensemble,Rudiger Opperman, Meriç Dönük gibi
müzisyenlerle ortak çalışmalar yaptı.Halen İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesinde "Müzikli
Kütüphane" Projesine devam etmekte ve Küçükçekmece Müzik Akademisi’nin
koordinatörlüğü yürütmektedir.İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir.
Meriç Dönük
Onaltı yaşında iken, ünlü Rus çellist Mikhail
Khomitser tarafından "profesyonellik seviyesi"nde
görülen Meriç Dönük, İstanbul'da ilk solo ve oda
müziği konserlerini 2003-2004 sezonu içerisinde
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Tarık Zafer
Tunaya Kültür Merkezi ve Muvaffak Benderli Salonu'nda verdi.Henüz Mersin Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Arp Bölümü lise devresi öğrencisi iken "Genç Solistler" yarışmasını
kazanarak Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası ile konser verdi. 2003 yılında okul
birinciliği ile lise devresinden mezun oldu.Lisans eğitimine İstanbul'da Arp Sanatı Derneği
Başkanı, arpist Şirin Pancaroğlu ile devam eden Dönük, 2004 yılında Üsküp/ Makedonya'da
düzenlenen "Uluslar arası Genç Yetenekler Yarışması"nda ikincilik ödülü aldı. Aynı yıl
içerisinde Avrupa Kültür Vakfı tarafından verilen "Kültürel Teşvik Ödülü"ne layık
görüldü.2005 yılında Dublin/ İrlanda'da düzenlenen IX. Dünya Arp Kongresi/ Gençlik
Arpistler Konseri Kategorisi'ne seçilerek, Türkiye'yi bu platformda temsil etti. 2007 yılında
Velenje/ Slovenya'da düzenlenen "II. Uluslar arası Arp Yarışması"nda iki ayrı kategoride
ikincilik ödülleri alan Dönük, yarışmaların yanı sıra Caernarfon Arp Festivali (Galler
Bölgesi), II. Rio de Janeiro Arp Festivali (Brezilya) gibi önemli festivallerde konserler
verdi.2008 yılında lisans eğitimini fakülte birinciliği ile tamamlayan Dönük, aynı yıl
Amsterdam / Hollanda'da düzenlenen X. Dünya Arp Kongresi/ Modern Müzik Kategorisi'ne
seçilerek Türk besteci Mehmet Ali Uzunselvi'nin kendisine yazmış olduğu eser "Çengir"in
Dünya Prömiyeri'ni gerçekleştirdi.Geleneksel Türk Müziği örneklerinden caz standartlarına
kadar geniş bir repertuvarı doğaçlama temelli olarak çeşitli topluluklarla icra eden Dönük,
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti - "Arp ile her Telden ! "projesi kapsamında 2010
sezonu içerisinde çeşitli konserler verdi; bunun yanı sıra TOG ( Toplum Gönüllüleri Vakfı)
ile ortaklaşa yürütülen "Ceren'in Arp Eğitim Projesi" kapsamında gönüllü eğitmen olarak 1112 yaş grubu çocuklara arp eğitimi vermiştir. Haziran 2011'de hocası Şirin Pancaroğlu ile
birlikte; bu kez müzik dostu olarak "Elişi" albümünü çıkarmış, Anadolu'nun geleneksel
müziği türkülerin arpla icra edildiği bu albümde, düzenlemelerde önemli rol almıştır. Arp
için yazdığı düzenlemeler çerçevesinde kurgulanan türküleri içeren Elişi albümü, uluslararası
arenada nam salmış dünya müziği dergisi "froots"un takdirini kazanmıştır. Meriç Dönük,
2007'den bu yana Arp Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı devam
ettirmektedir. Aynı zamanda Dünya Arp Kongresi Türkiye Muhabirliği görevini
yürütmektedir.
Download