23 Eylül 2011 PYD ENERJİ İLGİ GRUBU FAALİYET RAPORU İlgi

advertisement
23 Eylül 2011
PYD ENERJİ İLGİ GRUBU FAALİYET RAPORU
İlgi Grubumuz faaliyetlerine yaz döneminde daha düşük bir ivmeyle devam edebilmiştir. 26 Temmuz
2011 ve 22 Eylül 2011 tarihlerinde iki kez bir araya gelerek özellikle Anket Çalışması kapsamında
çalışmalarını yürüten grubumuz Eylül ayı sonunda anketin dağıtımını, Ekim ayı sonunda geri dönüşleri
ve Kasım-Aralık boyunca da değerlendirme çalışmasını öngörmüştür.
Ekte verilen anket formu PYD Başkanı imzasının yer aldığı bir üst yazı ile kuruluşlara iletilecektir. Üst
yazının son halini de ekte bulabilirsiniz.
22 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantımızda, 2012 yılında enerji ağırlıklı faaliyetler
konusunda fikirler üretilmiş olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
•
2012 yılının Birleşmiş Milletler tarafından enerji yılı ilan edildiği bilgisi alınmıştır. Üyelerimiz
bu konuda araştırma yapıp PYD bünyesinde faaliyetlerimizi ne şekilde etkileyebileceğini daha
sonraki toplantılarımızda gündeme getireceklerdir.
•
2012 yılında organizasyon gerektirecek faaliyetler için PYD bünyesinde sadece organizasyon
konusunda destek verecek alt çalışma gruplarının kurulması düşünülebilir. PYD İletişim Alt
Grubundan destek alınabilir. Enerji İlgi Grubu ise içerik ve yürütme konularında ağılıklı mesai
harcayabilir.
•
Enerji Yönetimi Haftası gibi bir etkinlik düzenlenebilir.
•
Sektörde tecrübeli ve itibarlı, uzmanlar konuşmacı olarak davet edilip, seminerler organiza
edilebilir. Kahvaltılı sohbet toplantıları düzenlenebilir. Yer olarak ODTU Mezunlar Derneği
veya benzeri mekanlar düşünülebilir.
•
Çeşitli temalarda paneller organiza edilebilir.
•
Basın ve yayın kuruluşlarıyla söyleşi, röportajlar hazırlanabilir.
•
Yazılı basınla ortak bir seferlik kitapçık, dergi veya ek benzeri bir doküman hazırlanabilir.
•
PMI'ın veya benzeri kuruluşların enerji yönetimi, ve/veya enerji sektöründe proje yönetimi
konularında kitap ve benzeri dokümanları varsa bunların çevirisi yapılabilir.
•
Türkiye'deki enerji sektörü STK'ları ile temasa geçilip, onların yaptıkları organizasyonlarda,
işbirliği, makale, tebliğ, poster, konuşmacı formlarında katılım sağlanabilir
•
Üniversitelerle ve enstitüler ile temasa geçilip, işbirliği yapılabilir.
Saygılarımla,
Murat Ulu
PYD Enerji İlgi Grubu Başkanı
Download