T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE

advertisement
T.C.
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
1.SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvuru Formu (Web Sitemizden)
2) Açılma İzin Raporu
3) Adres Tespit Belgesi (İlgili İlçe Belediyesi’nden)
4) Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği
(İlgili Belediyesi’nden yeni tarihli onaylı ve üst yazı ile istenecek.)
5) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek
fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış
doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması (Aslı gibidir yeni tarih
onaylı olacak)
6) Geçiş Yolu İzin belgesi (İlgili Kurumdan)
7) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak)
8) Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi / Geçici Faaliyet Belgesi
(Emisyon ve Deşarj ile ilgili)(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden)
9) Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi / Çevre Bilgi sistemine kayıtlı olduğuna
dair belge (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
10) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belge ve sözleşmeler.
11) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor
(İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan)
12) Kapasite Raporu (Ticaret Sanayi Odası’ndan)
13) Kanal Bağlantı Belgesi /Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ)
14) Sorumlu Müdür Beyannamesi (Web Sitemizden)
15) İmza Sirküleri
16) - Elektrik Tesisatı Kontrol Raporu
- Topraklama Ölçüm Raporu
- Paratoner Tesisatı Kontrol Ölçüm Raporu
- Katodik Koruma Ölçüm Raporu
17) Fenni Muayene, Katodik Koruma, Topraklama Ölçüm ve Test Raporları hususunda
Beyanname (Web Sitemizden)
18) Nüfus Cüzdanı - Şirket ise ana sözleşme fotokopisi
19) Vergi Levhası
20) Ticaret Sicil Gazetesi
21) Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (İlgili İse İstenir.)
Download