İşlenmiş Eşya Değişiklik Bildirim Formu İmalatçı veya ithalatçının adı

advertisement
EK-2
İşlenmiş Eşya Değişiklik Bildirim Formu
İmalatçı veya ithalatçının adı veya
unvanı, posta adresi, telefon
numarası, internet sitesinin adresi
ve kayıtlı elektronik posta adresi
Bildirim kayıt numarası
İmalatçının vergi dairesi, vergi
numarası (Gerçek kişiler için T.C.
Kimlik No.)
İşlenmiş eşyanın markası
İşlenmiş eşyanın tam ticari adı
İşlenmiş eşyanın biyosidal iddiası
ya da iddiaları
İşlenmiş eşyanın bildiriminde
yapılan değişikliğin gerekçesi
İşlenmiş eşyanın bildiriminde
yapılan
değişiklik ile ilgili
açıklamalar (varsa eklere atıflar)
İlave edilmesi
hususlar
gerekli
görülen
KAŞE
İmza
Download